Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

woensdag 18 december 2013

Opstaan in je kracht

2013 is voor veel mensen een lastig jaar geweest. Het was het eerste jaar waarin het Aquariustijdperk op volle toeren is gaan draaien. De nieuwe aarde wordt neergezet door de nieuwe mens, de kosmische mens. Wat betekent dat? Dat al het oude, wat niet gedragen wordt door liefde afbrokkelt en dat de nieuwe mens aan het opstaan is. De nieuwe mens, man en vrouw gaat een liefdevollere kant van zichzelf meer integreren in zijn/haar leven en daarmee in het leven. De mensheid verheft zich. Dat gaat gepaard met ongemakken. Oude (ziele)stukken, soms uit vorige levens willen opgeruimd worden, depressiviteit tiert welig. Want ja, we mogen alle negatieve stukken waar we uitgegroeid zijn en die niet meer bij ons passen, loslaten. Maar wie is zich daarvan bewust en hoe doe je dat.

Sonia Bos, mystica en grondlegster van de Aquariusmystiek, heeft daartoe bemoedigende lering naar de aarde gebracht. Zij heeft drie themadagen besteed aan het Staan in je kracht!, Nu opstaan in je kracht! En De wereld in haar kracht.

Staan in je kracht!: In het Aquariustijdperk van Liefde en Eenheid (2000 – 4000) kan je er bewust voor kiezen om te leven vanuit je hogere goddelijke zelf. Daarmee word je een kosmisch mens, om vanuit je dieptste wezen je zielenopdracht te volbrengen. Incl. meditatie: Het aarden van de Angel of Healing, de Universele Liefde.

Nu opstaan in je kracht!: De openbaringen zijn begonnen: De mens gaat de Christus (de liefde) in zichzelf openbaren en daardoor kunnen we alle ellende in onszelf omkeren. Door te werken met geestkracht en scheppingskracht kunnen situaties gehercreëerd worden. Incl. meditatie: een lichtwezenheling voor ons lagere zijn, ons hogere zijn en het hoogste zijn van ons wezen: lichaam, ziel en geest, waarbij je creëert dat je levensweg zich vervult.

De wereld in haar kracht: Met de komst van het Aquariustijdperk heeft de spirituele evolutie ingezet. Het leven dient een dieper doel waarin de Schepper volledig herkend wil worden. In overgave verheft de mens de materie tot licht, transparantie opdat zij Geest kan worden. Incl. meditatie: Mens en Schepper worden één om al het leven naar het licht te brengen.


Samengebracht in een Cahier (download) Mens en wereld in hun kracht. Maar de lezingen zijn ook separaat als cd te bestellen of op mp3 te beluisteren.

donderdag 25 juli 2013

Transparantie: hoezo de plaag van onze tijd??, deel 1

In de Volkskrant van 25 juli schrijft Ana van Es een column over de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden, die nog geen asiel heeft gekregen in Rusland. In de Verenigde Staten geldt Snowden als een landverrader die mogelijk ‘verantwoordelijk is voor het schadelijkste informatielek in de Amerikaanse geschiedenis’, aldus zijn voormalige baas bij de CIA en afluisterdienst NSA, Michael Hayden. Hayden vervolgt: 'met Edward Snowden is iets ernstig loos. Hij ziet transparantie als een deugd. Transparantie, dat is de plaag van onze tijd.' Gevreesd wordt voor een jonge generatie werknemers, geboren na 1980 die, net als Snowden, óók geloven in transparantie.
De vrees van Hayden zal bewaarheid worden: Er zullen steeds meer mensen over de hele wereld komen, die bewust kiezen voor transparantie, liefde, openheid, die zeggen wat ze denken, zonder geheimen: de Aquariusmeesters die de grote overgang begeleiden naar een zuiverder, eerlijker manier van leven.

Sonia Bos, mystica en woordvoerster voor de Aquariusmystiek heeft vele lezingen gehouden waar ze spreekt over transparantie. Enkele citaten:
In Liefde (1993): “De Universele Christus in de harten van de mensen
Ik ben de Universele Christus. Dat betekent niet dat de oude Christus, Jezus van Nazareth, heeft afgedaan. Het betekent dat Hij in zijn Universaliteit is opgegaan. Dit wezen ben Ik. Ik spreek een nieuwe taal. Ik roep de mens van binnenuit, via het hart. Ik ben uw innerlijke leider. Ik ben de Wereldleider van Aquarius. Ik spreek via mijn kanaal (Sonia Bos, red.), die over de aarde zal gaan om nieuwe lering, mijn lering, te brengen. Zij is een transparant kanaal, maar een gewoon mens. Niemand is bevoorrecht.
De boodschap, dat ben Ik. Ik wil de mens bereiken om uit te leggen dat Ik in hem ben. Zo weet dat Ik altijd van binnenuit kom, maar zolang de mens niet weet dat Ik in hem ben, bedien Ik mij van mijn kanalen. De onbewuste mens wordt op deze wijze door mij vanuit de buitenwacht benaderd, maar het Aquariustijdperk gaat zich van binnenuit vormgeven.
Ik ben het goddelijk hartchakra. Ik ben de Ark van het Behoud. Ik ben de Zoon en de Vader, want de Zoon is in de Vader opgegaan. Ik Ben. Ik open mij een geestelijke ashram, een geestelijk fluïdum, waarin u kunt werken. Ik heb de blokkades daartoe weggenomen. U kunt mij vinden in uzelf. Ik zal u mijn sleutelen geven. U stijgt boven uw ego uit om tot mij te komen. Dat is een eerste vereiste.
Niemand komt tot mij dan in transparantie. Een totale overgave is de poort. Ik train u in de fase die daarvoor ligt. De Meester Jezus zal u begeleiden om u te verbinden met de innerlijke Bron waar u mij vindt. U vindt mij in de Bron in uzelf, op hartniveau. U gaat door de belangeloze liefde heen.
De Meester Jezus leidt u daarin, totdat u, fase na fase, in een zo diepe overgave komt dat u bij de Universaliteit van de Liefde komt, die Ik ben. Ik ben de Universaliteit van de Liefde. De Meester Jezus is de belangeloze Liefde. Samen gaan wij op weg. Het één kan niet zonder het ander.”
“De kracht van de Christus en de Schepper in de mens
In de toekomst zullen we steeds meer leven voor liefde, geest, stilte en transparantie. We zullen een fijne, meer ijlere, manier van leven en waarde van leven gaan beleven. Wij gaan staan voor heel nieuwe waarden van leven. Alles wordt nieuw gemaakt zoals in Openbaring staat: ‘En zie, Ik maak alle dingen nieuw!’ Dan is werkelijk begonnen wat de Schepper heeft gezegd. Hij roept nu zijn zes miljard instrumenten op om Hem te helpen het leven te vernieuwen. Voel u dus niet machteloos, u strijdt niet alleen. U strijdt een strijd voor het leven. U hebt twee enorme medestanders: de Christus en de Schepper in u en die kracht is enorm.”


Zie deel 2 over Transparantie in het volgende blogartikel!

Transparantie: hoezo de plaag van onze tijd??, deel 2

Zie deel 1 over Transparantie in het voorgaande blogartikel.

In Mens en wereld in hun kracht (2001): “Het indalen van het Bestaan
Tot nu toe was het leven in de schepping slechts bewustzijn, al het leven was bewustzijn. Ismaël Emanuel (de Universele Christus, red.) echter, die in de mens is ingedaald, is de brug naar het Bestaan. Hij is zover dat het Bestaan in het bewustzijn van de schepping kan indalen. Het Bestaan is het hogere broertje van het bewustzijn. In bewustzijn kan de beweging zich vormgeven. Echter, Bestaan is transparantie, zuivere stilte. Als het Bestaan indaalt in het bewustzijn van de mensen, in de harten van de mensen, in de levensvonk die in iedereen is, dan verandert alles wat leeft. Dit is wat gaande is! Alles wat leeft, wat bewustzijn heeft, krijgt de vonk van het Bestaan in zichzelf geactiveerd. Daardoor krijgt het leven een veiligstelling, want nu zal het Bestaan worden. De stuurcodes van de schepping en van het leven worden daardoor bijgesteld.”

Het leven zal de Schepper gelijk worden
Het wezen van de Schepper is totale stilte, totale transparantie. Door de Creatie werd de Schepper uit zijn totale transparantie gehaald. Hij ging creëren en daardoor ontstond er beweging, dualiteit.
De schepping ontstond met daarin de materie, de geest en de hogere geest, omvat door de Schepper. Zoals de mens de Schepper nu kent, noemen wij Hem Eenheid, Transparantie, Liefde – ieder zal hiervoor zijn eigen term gebruiken. Echter, de Schepper die wij gekend hebben tijdens de lange weg van involutie de schepping in – tijdens de wordingsprocessen van het leven die om en nabij 1985 zijn afgesloten – is een andere Schepper dan degene die Hij was vlak voor de Creatie. Wij zien slechts een plaatje van de Schepper, want als Hij in zijn volte in de dualiteit naar ons toe was gekomen, was de schepping verbrand.
De Creatie is dus nog volop in beweging. Wij zijn nu in de vijfde dag van de schepping, de dag dat de mens terug mag bewegen naar de Bron. De involutie is volbracht, de mens gaat terug naar de Bron, en de Schepper wil zijn ware wezen laten zien. De eeuwige kracht van de Schepper daalt langzaam in het deel van de Schepper dat wij zien. Dit gaat door alles heen wat leeft. Het leven zal de Schepper gelijk worden, de Schepper zoals Hij was op het moment vlak voor de Creatie: de allesomvattende Universele Stilte, die daarna in beweging gebracht werd.

De Ark van het Bestaan
Een diepe laag in de aura van de Schepper, die Hij nog diep verborgen had, wordt nu naar binnengehaald. De Schepper vraagt eigenlijk om een lichtwezenheling. Hij zegt: “Breng dit lichtwezen, deze laag van mijn wezen, alstublieft de schepping in, want de tijd is rijp dat Ik herkend word binnen de schepping.” In de blauwdrukken van de schepping wordt daardoor het Bestaan, een hoger gebied binnen de Schepper, bijgetekend. We hadden eerst te maken met de blauwdruk waarin de wordingsprocessen begeleid werden. Nu wij de ommekeer gemaakt hebben – de Apocalyps heeft ingezet – kiest de Schepper ervoor om het Bestaan, de Absolute Stilte, de schepping in te brengen.
In de dagen van de Creatie die nu nog komen – de drie tijdperken die nu voor ons liggen (het Aquariustijdperk ofwel het Gouden Tijdperk van 2000 - 4000, het Kristallijnen Tijdperk, ofwel het Tijdperk der Verlichting van 4000 - 6000 en het Tijdperk der Vervulling, ofwel het Transparante Tijdperk van 6000 - 8000, red.) – wil Hij volledig herkend worden. Dit gebied, dat Hij de Ark van het Bestaan noemt, incarneert in onze blauwdruk en wordt bijgeschreven in deze immense inwijding die zich aan het voltrekken is…….”

“……… Een lichtleger rukt op. In de universele ruimte van alles wat is, wil het licht, de transparantie, binnenkomen……”
…… “Niet langer is bewustzijn het hoogste goed dat voor de mens bereikbaar was, maar het Bestaan. Er komt een laag bij in alles wat hier in de schepping is. De Schepper laat zich dieper kennen en al het leven gaat daarin mee.”
……”Het leven wordt een palet van pasteltinten
Ik, de Heer der Oneindigheid, leid deze exodus. U bent mijn instrument, u leidt het leven van duister naar licht. Dit doet u door het duister buiten de poort te zetten en het licht in uw wezen te inviteren en dit ook in de ander aan het werk te zetten. Ik ben met u, in u en om u. Ik ben de transparantie, die alle hardheid naar zachtheid brengt. U gaat van rood naar oranje naar heel transparant roze. Steeds zachtere tinten zullen in het leven gaan ontstaan. Het leven wordt een palet, een palet van pasteltinten. Tot nu was het leven een veldboeket waarin ook bloemen met doornen en stekels stonden. Nu krijgt u een ander palet en zullen de stekels, de doornen, verdwijnen. Alles wat niet meer nodig is, zal heel langzaam uit het leven vertrekken.”
……“De vervulling van het leven
De mens kan zijn verantwoordelijkheid in handen van de diepste innerlijke leiding laten. Dan kan de innerlijke leiding door hem heen werken. Door de transparantie die dan kan ontstaan, zal de mens zijn eigen transparante wezen, dat een doorgeefluik is van Universaliteit, gaan begrijpen. We reizen door het leven en door het Bestaan heen. We reizen door hogere cirkels van licht heen, totdat we in het allesomvattende I Am staan en zeggen: “I Am, Oneindigheid van Leven, ik ben U gelijk.” Dan zullen we zo transparant zijn dat Hij ook in ons geboren wordt.”

In Vrijheid (2003) staat: “Overal waar kosmische ordening ontstaat, kan chaos en karma niet meer zijn. De kosmische ordening is puur transparantie, puur eenheid. Deze pure liefde kunnen we nu naar buiten brengen en zal direct het negatieve karma – dat wat niet gestructureerd is volgens het Plan van de Schepping – omzetten.”
……
“De maatschappijvernieuwing begint bij het terugtrekken van uw projecties op een ander. ‘Als jij nu maar eens anders was, dan kon ik beter functioneren. Als ik nu eens een andere chef zou krijgen, zou mijn werk wel vrucht dragen.’ Trek al uw projecties terug en bouw de kosmische ordening in uzelf op. Laat deze van uzelf uitgaan. Denk aan een situatie waar u moeite mee hebt, bijvoorbeeld op uw werk, en laat het gewoon zijn. Laat de oerstaat van zijn, de kosmische ordening, puur transparantie, puur liefde, zijn. Werken zaken niet uit zoals u zou willen, ga dan naar de oerstaat van zijn in uzelf en kijk ernaar waarom het anders uitwerkt als dat u gehoopt had. Zo kunt u erachter komen welke knelpunten u in uzelf mag omzetten om in deze kosmische ordening mee te kunnen gaan.”

In Houden van mijzelf en het leven (2003): (Elk mens kan een christus zijn, een meester der Liefde): “Eenheidsbewustzijn... Er zijn geen grenzen meer, er is slechts eenheid... Hier is alles gelijk, hier is slechts transparantie, verstilde liefde... Laat dat maar indalen in uw persoonlijkheid als daad van ultieme liefde voor uzelf...
U bent één met de Schepper, met de Universaliteit van de Liefde, de Christus in u. U bent één met Ismaël Emanuel, de allesomvattende Bron van Licht, Liefde en Leven, die u helemaal beschermt en omvat en in liefde hult...
Vraag om liefde, lief mens, en de ultieme liefde zal u gegeven worden...
Dit bent uzelf, dit is de engel in u, dit is uw oeratoom, uw wezen. Heb uzelf lief...
Voel dat u liefde bent... U bent liefde, want u bent de Alfa en de Omega gelijk, de Universele Christus, het leven zelf, al-wat-is. Laat u omarmen... Voel u niet te gering...

In Verlichting (2008): “De eigen goddelijke wil teruggeven: de zesde fase van verlichting
Wanneer de avatar door zijn zorgen heen gekomen is en begrepen heeft dat het leven toch zijn loop zal hebben, dan is hij puur leven en onderdeel van de draagkracht van de vlam van het leven. Dan legt hij ook zijn eigen diepste goddelijke wil in de handen van de Almacht en zegt: “Niet mijn wil als God is belangrijk, maar de almachtige wil van de almachtige God, de allesomvattende levensvlam, is belangrijk.” Hij overstijgt dan ook dat laatste persoonlijke stukje in zichzelf. Hij had het al losgelaten in zijn persoonlijk leven, maar moet het nu ook in zijn verantwoordelijkheden en in zijn schuldgevoelens loslaten. Dan komt hij in zo’n transparantie te staan dat hij alleen nog maar liefde, eenheid, opstanding en verlichting is. Dan zal de zesde fase van verlichting zich aan hem voltrekken.”

Sonia Bos zegt over meesterschap: “Hij die de staat van transparantie, de staat van Eenheid, verworven heeft.” Voordat we allemaal zo eerlijk zijn als Edward Snowden, zal er nog heel wat water naar de zee stromen.

Obesitas (door voeding) en spiritualiteit: Voor alle dikke mensen die zich ergeren aan zichzelf en anderen

Gisteren zaten we op een terrasje te lunchen ter gelegenheid van de verjaardag van mijn man. Naast ons kwamen twee hele dikke jonge vrouwen zitten. Ik kon het niet helpen, maar hoorde een gedeelte van hun conversatie. Eigenlijk ging hun hele lunch over hetzelfde onderwerp: over hun zwaarlijvigheid en hoe ze daar mee om wilden gaan. Ook hoe anderen ermee omgingen. Ze waren beiden in therapie en waren het zat om door anderen aangemoedigd te worden als ze een taartje afsloegen, terwijl de collega’s heerlijk ervan zaten te smullen. Even dacht ik om ze de boeken aan te prijzen die ikzelf juist gelezen heb en waar ik heel veel weetjes over gezond eten uit gehaald heb. Maar iets weerhield me ervan. Ze mogen zèlf hun zoektocht naar vreugde, vrijheid en vervulling vinden. 
Meer mensen zijn op dit moment pessimistisch en zelfs depressief; ze zien geen uitweg in de chaos die er dagelijks in de kranten tentoongespreid wordt, de armoe die hun overvalt nu ze zijn ontslagen met de onzekerheid of ze binnenkort weer aan het werk kunnen, het pensioen dat lager uitvalt dan ze gedacht hadden, of het vooruitzicht dat ze een aantal jaren langer moeten werken dan hun ouders. Dit alles hoort bij de zuivering die voorlopig nog wel even aanhoudt aan het begin van het Aquariustijdperk: alles wat niet aan liefde en eenheid voldoet zal uiteenvallen.

Maar er is hoop voor degenen die zelf in hun kracht willen gaan staan en hun onbewust verkeerde eetpatroon, naast therapie en boekenkennis, willen doorbreken met hun eigen geestkracht:

Mystica Sonia Bos, grondlegster van de Aquariusmystiek, heeft in 1999 een lezing gehouden over 
Verstoord eetgedrag: anorexia, boulimia nervosa, eetverslaving, die nog steeds zeer actueel is. Hieronder volgt een kleine beschrijving met een inleiding naar de meditatie:

Heel diep aan de basis van anorexia en boulimia ligt onvrede in de mens, een patroon van zelfafwijzing: het niet willen of kunnen leven in de materie, die zijn oorsprong vindt in heel diep gewortelde trauma’s. De oorzaken en heling van deze oertrauma’s worden in deze lezing besproken. Holistische genezing ontstaat door zelfacceptatie en bewustwording waarvoor het leven dient: aanvaarding om je geestkracht in de materie te gebruiken.

Tijdens de lezing zegt Sonia als inleiding naar de meditatie HeelwordingAls de heling inzet, lossen de uiterlijke problemen vanzelf op, dat is het mooie. Maar als u niet tot in de diepte gaat, nooit echt tot aan die heel diepe trauma’s gaat, komt u nooit tot een volledige heling, dan blijft u aan de op­pervlakte peuteren. Ik ga dat proberen duidelijk te maken. Als u het niet begrijpt, dan laat u het gewoon over u heen komen. We gaan met elkaar een gigantisch veld bouwen waarin we u die heling aanreiken. Alsof u een be­handeling krijgt, zo moet u het zien. Daarin gaan we tegelijk die diepe kern pakken, voor allemaal.

Als u nog moeilijk in uzelf kunt gelo­ven, dan zegt u: “Het zal wel waar zijn, ik heb er vertrouwen in, ik ga erin staan. Het ligt ook in mij. Kom maar op!” We gaan naar de basis waar we de diepste problematiek gaan ontwortelen. Daarvoor ga ik eerst in mijzelf de energie opbouwen zodat ik weer bij mijn diepte kan, anders ben ik reddeloos verloren. Ik moet naar mijn diepste, goddelijk stuk menszijn, waar uit dat diepste, de mystieke bron in de mens, alle wonderen komen die hij kan ver­richten.

Het leven is liefde, want laten we wel wezen, als het leven geen liefde was, zou u toch niet meer willen leven? Hoe vaak heeft u er al aan trachten te ontsnappen? Maar dan is er toch iets wat u net behoudt: liefde, positiviteit, schep­pingskracht, de adem, de Geest, noem het maar zo als u het wilt. Tot die levende liefdeskracht, de Universele Liefdeskracht, wil ik mij vandaag richten, wil ik me nu ook voor u richten.

De Universele Liefde: de Witte Roos
U mag leven. Ik raak voor u het punt van verzet tegen het leven in u aan en roep daarin de christuskracht, de Uni­versele Liefde, de Witte Roos, aan. Zie maar een Witte Roos, de Roos van Sharon, die leg ik in het verzetpunt van u en kies maar om te leven, dan zal zij daarin aanwezig zijn: dé Universele Liefde. Ik vraag om een omvorming van mijn verzet tegen het leven. Ik zie een Witte Roos...
En elk moment dat ik bang ben dat ik niet verder kan, dat ik weer een vreetbui krijg of mijzelf uithonger, denk ik aan de Witte Roos, de Universele Liefde, en vind daar veiligheid in. Vraag maar om hulp, u mag vragen. Geef uzelf toestemming om hulp te vragen aan het leven, de Witte Roos, de Universele Liefde, het zelfregenererend vermogen van het leven...
Voel u weer thuis, dan hebt u een anker in het leven. Zo geef ik u eerst een makker. U hebt gekozen voor het le­ven, we hebben het verzet in u aangeraakt. Voel u veilig bij uw makker, het zelfregenererend vermogen, de Uni­versele Liefde, de Christus, de Liefde, de kracht van leven die Liefde is.
Bij twijfel, bij angsten, bij gevoelens van verloren zijn, kunt u daarin schuilen. Kunt u het even niet aan: ga dan maar in de Roos liggen, trek de blaadjes als een dekbed over u heen. Geef u over, ontwijk het niet, en leg uw sores in de pure positiviteit en vraag om transformatie voor omzetting van uw sores. De Witte Roos is transformatie, is zelfregeneratie. Dat bent u ook in uw diepste wezen, maar dat tracht u te ontwijken, omdat u een hekel aan uzelf hebt gekregen.
Uw eigen hoogste Zelf is nu uw makker: de zuiver Witte Roos. Zij is in uw wezen verankerd, is altijd bij u. Zij heeft een enorme liefdeskracht die alles kan vereffenen, die transformeert. Sluit maar vrede met de makker op uw weg, het diepste van uw eigen wezen: de Witte Roos...

Sonia reikt je in het verloop van deze meditatie jouw 13 scheppende krachten aan en de aarding van je persoonlijkheid, je ziel en geest hier op aarde, zodat je je weer een compleet mens voelt, degene die je bedoeld bent te zijn. En op deze manier transformeer je eigen leven. Op cd, of mp3 te beluisteren, ook als reader te downloaden of als papieren versie te bestellen: Verstoord eetgedrag.

En als je gewoon een maand gezond wilt eten, en daarmee vanzelf 4 kilo afvalt (iets wat mij nog nooit gelukt was, omdat ik niet wist hoe!) koop dan het boek In 28 dagen van gifbelt naar tempel. Even geen e-nummers, geen koemelk-producten (in plaats daarvan lekkere schapen- of geitenkaasjes en geitenyoghurt), geen brood (in verband met eventuele allergieën voor gluten) en geen suiker. Wel heerlijke soepen, salades als lunch en geweldige smeersels voor op je rijstwafels. Jarenlange vage buikklachten verdwenen hierdoor!

zaterdag 20 juli 2013

Dementie onder ouderen neemt af!

De Volkskrant van 18 juli geeft aan dat een nieuw Brits onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal dementiegevallen in Engeland en Wales bij mensen van 65 jaar en ouder de laatste twee decennia met 25% is gedaald! Het is waarschijnlijk dat deze trend zich ook in andere ontwikkelde landen voordoet. Er wordt vanuit gegaan dat dit komt door het welvaartsniveau en onderwijs. Men is zich meer bewust van het belang van goede voeding en een gezonde leefwijze.

Tijdens de lezing Dementie, het vroegtijdige verlies vertelde mystica Sonia Bos: “De grote volksziekten – kanker, aids, hart- en vaatziekten en dementie – hebben alles te maken met de grote schoonmaak van karma, waar we door de aanzet van bewustzijn in het leven doorheen gaan. De eerst drie volksziekten hebben alle te maken met de lagere aard van de mens, de laagste drie chakra’s. Maar aangezien we nu het Aquariustijdperk zijn ingegaan, mogen we naar de hogere aard van de mens toe groeien. Er wordt een appèl op ons gedaan om onze hogere aard te onderscheiden om van daaruit verantwoordelijkheid te gaan dragen over onze lagere aard. In een later stadium mogen we zelfs een integratie van onze hogere aard in onze lagere aard volbrengen.
Zij die hun hogere aard trachten te ontwijken en te ontvluchten, worden dement. Er zijn alleen in Nederland al 300.000 dementerenden (1995). (In 2013 zijn dat er 256.000, dus ook in ons land is een daling waar te nemen, red.)! Dementie lijkt een volksziekte te zijn geworden en is dat dan ook.
Dementie heeft te maken met een projectie van de Schepper op het hartchakra van de mens. Deze aanraking werd gericht om de mens bewust te maken dat er een hogere aard in hemzelf verborgen ligt en dat hij vanuit dit hogere wezen verantwoordelijkheid mag dragen over zijn lagere aard: over de materie, zijn begeerten en zijn emoties. Eenieder die te veel aan zijn lagere aard hangt, krijgt op deze drie niveaus een portie karma uit te werken.
Gelukkig is er in de spiraal van bewustwording een reddingsplan ingebouwd en wordt er lering vrijgegeven over transformatie. Transformatie wil zeggen dat de mens mag leren de in hem besloten scheppingskracht – die hij in zijn hogere aard vindt – op de restschuld van zijn karma te richten, met het doel deze te neutraliseren.
Elk mens die werkelijk kiest om bewust te willen worden, zal niet dement worden. Wanneer de mens en masse zijn hogere aard ontdekt en ontsloten heeft, zal niemand meer lijden aan deze ziekten. Deze ziekten, die nu volksziekten zijn, zullen dan volledig verleden tijd zijn geworden.

Dementie is vluchten voor de confrontatie met jezelf en het leven dat achter je ligt. Het is vluchten voor de fase waarin je de positiviteit uit je leven naar voren moet halen. Het is heel vaak geen bewuste vlucht, want het overkomt juist mensen die niet zo bewust zijn.
Het is een basisgegeven dat juist als men niet zo bewust is men dement wordt. De bewust geworden mens wordt niet dement. Deze mens werkt bewust aan zijn bewustzijn, wil heel bewust het diepere doel van het leven aangaan. Hij wil vergeven en werkelijk liefhebben. Deze mens heeft de kracht om uit zijn eigen diepere wezen te putten om ook deze fase van zijn leven glansrijk door te gaan.

Het grote belang van transformatie
In de Aquariusmystiek wordt verslag gedaan van het opengaan van de Bron in de mens. Via zijn kosmisch bewustzijn kan de mens de scheppende krachten uit de Bron ophalen. In dit gegeven ligt de genezing van de demente mens. Als we via ons kosmisch bewustzijn de scheppingskracht uit de Bron putten, kunnen we direct bewustzijn in de mens wekken; ook bij de mens die niet wil. Dit proces noemen we transformeren. Door te transformeren kunnen we de scheppingskracht om deze mens heen leggen en door het dan aangereikte bewustzijn zal het dementeringsproces worden afgeremd. We kunnen hiermee niet manipuleren, want de scheppingskracht is belangeloze liefde. Zij zal slechts liefde brengen.”


Wie het naadje van de kous wil weten over de spirituele achtergronden van de verschillende soorten dementie, het proces van dementering, de hulp voor de dementerende mens of een meditatie ter voorkoming van dementie, adviseer ik om de gehele reader Dementie, het vroegtijdige verlies te downloaden, dan wel de lezing op cd of mp3 te beluisteren. Zie ook mijn eerdere artikel op deze weblog over dementie

maandag 15 juli 2013

Verschuivingen in de voedselketen

Op 12 juli stond er een artikel in de Volkskrant, getiteld: De kweekvis verslaat de koe. Voor het eerst in de geschiedenis wordt er meer vis gekweekt dan er rundvlees wordt geproduceerd.

Sonia Bos, grondlegster van de Aquariusmystiek, heeft reeds in 1999 via innerlijk schouwen verslag gedaan over de enorme veranderingen die zich binnen de natuurrijken op aarde voltrekken. Dit moet gezien worden over een langere periode. Toch beginnen de eerste verschijnselen zich af te tekenen. Het dier, de plant en het mineraal zijn samen met de mens een hogere evolutiespiraal van leven binnengegaan, om vanuit hun nieuwe, verruimde bewustzijn het leven op aarde een nieuw aanschijn te gaan geven.

De bio-industrie zal verdwijnen
Er zal een totaal ander voedingspatroon ontstaan, waarin het jagen door de mens - nu vervangen door de legbatterijen, de mestkalveren en de hele uitwas van de bio-industrie - langzaam zal ophouden te bestaan.”

Vraag: Moeten het dier en de plant nog steeds in de voedselketen blijven dienen?

De geest als het meest complete voedsel
Sonia: De werkelijke voeding in de stof voor de mens bestaat uit Geest. Wanneer wij de Geest Gods in ons mens-zijn volledig gerealiseerd hebben, zouden wij ons volledig kunnen voeden met die Geest. Dat zal in de toekomst ook gebeuren, er zijn zelfs nu al mensen die zover zijn. Ik las pas een artikel over iemand die al vele jaren niet heeft gegeten, slechts af en toe neemt ze een stukje chocola, omdat ze daar erg gek op is. Deze vrouw heeft blijkbaar een bewustzijnsstaat bereikt waarin ze zichzelf helemaal kan voeden vanuit de Geest.

Nu de mens zijn vierde akasha: de goddelijke bewustzijnsakasha in zichzelf ontsloten heeft gekregen, (na de persoonlijkheidsakasha, de ziele-akasha en de goddelijke akasha, de verbinding van de geest met de Geest, red.) is het voor elk mens mogelijk geworden de Geest Gods in zich te realiseren. Naast de drie stoffelijke dimensies kan hij dan ook de goddelijke dimensie in zich dragen en realiseren. Wanneer de mens de vier dimensies in zichzelf heeft gerealiseerd, kan hij zich vanuit de Geest voeden. We hoeven dan geen dieren meer te slachten en geen planten meer te eten; alleen als we daar zelf voor zouden kiezen, maar niet meer uit noodzaak.

Het dier, waarin net drie akasha’s werkzaam zijn geworden en die daardoor een driedimensionaal bewustzijn zal ontwikkelen, kan zich nog niet voeden vanuit de Geest. Het houdt wel de behoefte om zich hetzij met een ander dier, hetzij met planten te voeden. Het zal plantaardig voedsel zoeken als het meer op zijn zielsaspecten is gericht en dierlijk voedsel als het meer aarding, meer yang, nodig heeft om te kunnen bestaan. Maar wij, die de dualiteit zullen overstijgen, zullen daarmee ook onze voedselbehoefte overstijgen en zullen dus de natuur steeds minder aanspreken op het offer van het leven.

Eten vanuit dieper invoelen
Er wordt me vaak gevraagd of het goed is om vegetariër te zijn. Mijn antwoord is steevast: ‘Niet per definitie!’ In een fase waarin u uw zielsaspecten tot uitdrukking wilt brengen is het goed om vegetariër te zijn, maar soms moet je echt een biefstuk eten omdat je aarding en daadkracht nodig hebt. Zolang we in een ontwikkelingsfase zitten, waarin onze voedselbehoefte schommelen kan, kunnen we slechts vanuit ons diepste gevoel kiezen wat we willen eten. Dan houden we onze yin-yangbalans in evenwicht.

Soms trekken we naar nutteloze voeding, zoals een bonbon. Het eten van iets zoets heeft een functie bij het in bedwang houden van onze emoties. Gaande op onze bewustwordingsreis zullen we echter steeds zuiverder gaan eten en steeds minder onze emoties afreageren met iets yins. We kunnen dan het yin aspect via onze geest opnemen, waardoor er zo’n staat van Zijn in ons ontstaat, dat we onze emoties niet meer met voedsel hoeven af te reageren. In de nabije toekomst zullen we een gezonde balans vinden tussen het eten van plantaardig en dierlijk voedsel, maar zullen we vooral bemerken dat we steeds minder voedsel nodig hebben.

Het vegetarisme en de integratie van de Geest
Al lange tijd heeft de mening postgevat dat om spiritueel te kunnen groeien het nodig is om een vegetariër te zijn. Het vegetarisme zal u zeker een eind op weg helpen, het ondersteunt uw zielenprocessen, maar op het moment dat u bij de Geest bent aangekomen en u deze vervolgens in de stof moet zien te integreren, kan het nodig zijn dat u weer meer yang-gericht voedsel tot u neemt, omdat u anders de doorstroming van de Geest niet in de stof kunt vormgeven. U hebt dan teveel aan daadkracht ingeboet of hebt uw aarding te ver losgelaten om de Geest nog in de stof te kunnen brengen. En dat is nu wel het hogere doel van het leven.” 

Voor aanvullende informatie zie: De grote veranderingen in de natuur, 2001.

donderdag 27 juni 2013

Duurzaamheid en vernieuwingen in het Aquariustijdperk

Oud-TNT-topman Peter Bakker deelt in de Volkskrant van 29 mei mee dat de oplossingen voor een betere wereld bekend zijn, maar dat de markt zich op dit moment nog precies de verkeerde kant op beweegt. Alhoewel…. Duits sportconcern Puma heeft berekend in 2011 voor € 145 miljoen schade te hebben veroorzaakt aan het milieu, hetgeen van de financiële winst afgaat. Deze stap wordt alom gezien als een doorbraak. Een aantal multinationals als Unilever, Shell, Nissan, Coca-Cola en RioTinto zet zich gezamenlijk in voor verduurzaming van de productie met als doel in 2050 met 9 miljard mensen te kunnen leven, zonder dat de aarde is uitgeput! Gelukkig is het bewustzijn van de mens dermate gegroeid dat er weer echt lange termijn planningen op allerhande gebieden gemaakt worden, zoals energie, bouwen, vervoer, materiaal, economie, bestuur, menselijk gedrag, landbouw, bebossing en ecosystemen.

Alhoewel de economische en financiële wereld zeker nog niet op orde is, kunnen we hier en daar toch al een aantal vernieuwingen waarnemen:
·         Het Belgische bedrijf Ecover, dat zich al jaren inzet voor duurzaamheid, komt met een primeur. Het is bezig met de ontwikkeling van een nieuw type fles, gemaakt van plastic afval uit zee. Vissers kunnen met speciale apparatuur plastic uit zee vissen. Ook plastic als ‘bijvangst’ is welkom. Ecover combineert het plastic uit zee met plastic van suikerriet. Het resultaat is een duurzame en volledig recyclebare fles, die naar verwachting in 2014 op de markt verschijnt. (uit: Happinez, nr. 3 – 2013)
·         Joden en moslims die in de vijftiger jaren van de vorige eeuw in Algiers samen volksmuziek maakten, zijn opnieuw samengebracht door een jonge documentairemaakster uit Ierland. Het orkest El Gusto, aangevuld met jongere deelnemers, gaat op toernee met als oudste lid de 102 jarige klarinettist. En blij dat ze zijn!
·         Initiatief Duurzame Handel (IDH) in Nederland wordt financieel gesteund door Zwitserland en Denemarken voor het duurzamer (eerlijker, milieuvriendelijker) maken van productieketens, bijvoorbeeld ten behoeve van koffie- en katoenprojecten in Mozambique en Oeganda. Maar ook voor palmolie, soja, natuursteen, hout, cacao en nog tien producten die alle worden gewonnen in arme landen krijgen boeren begeleiding en scholing. Het is uniek dat een overheidsinitiatief wordt geïnternationaliseerd. Ook ‘schone kleren’ komt op de lijst van IDH te staan.
·         De Fairphone is ontwikkeld: een mobiel, made in China, met materiaal uit Congo. Nederlands initiatief van 8 jongeren. De telefoon kan gerepareerd worden, en de batterij vervangen. In China zijn vakbonden verboden, maar een deel van de winst wordt geïnvesteerd in een fabrieksfonds, waaraan de fabriek zelf het dubbele gaat bijdragen. Bedongen is dat de werknemers medezeggenschap krijgen over de besteding van dat geld (ter verbetering van de werkomstandigheden). (Volkskrant van 14/5)
·         De Gezondheidsraad heeft 350 ambitieuze wetenschappers, aan het begin van hun carrière gevraagd, om mee te denken over het beleid, en hun visie via internet kenbaar te maken. (Volkskrant 14/5)
·         Er is verandering op til in Saoedi-Arabië. Sinds kort mogen vrouwen zitting hebben in de nationale adviesraad. Ze mogen stemmen, een eigen identiteitsbewijs hebben en nieuwe beroepen uitoefenen zoals jurist en ingenieur! Uit: Volkskrant 14/5/2013
·         14/5 Volkskrant: Er komt een hervorming in de jeugdzorg om het medicijngebruik onder kinderen en jongeren omlaag te helpen.
·         Op 14 mei had de Volkskrant nog twee vernieuwingen op één pagina: Een Exoskelet, om de benen en middel gegespt laat een vanaf het middel verlamde man weer lopen. De robot, ontwikkeld in Nashville, werkt als een Segway zonder wielen: leun naar voren en de robot loopt, leun naar achteren en hij gaat zitten;
·         En in Nederland is een airconditioning ontworpen door een 78-jarige ingenieur, waar geen ventilator of pomp aan te pas komt. Hij is daardoor geluidloos, goedkoper en het gebruikt nauwelijks energie. 
·         NRC 10/5/2013: De invloedrijke Washingtonse denktank Brookings voorspelt het einde van de armoede. Tussen 1990 (44%) en 2010 halveerde het deel van de bevolking in ontwikkelingslanden dat in extreme armoede leeft. Ze verwachten dat deze trend zich doorzet en in 2030 (5%) zo goed als tot een einde is gekomen.
·         Ook al lijkt het niet zo, volgens evolutionair psycholoog Steven Pinker wordt de mensheid steeds minder gewelddadig. (Volkskrant van 11/5)
·         Het feministisch fonds Mama Cash, opgericht in 1983 in Amsterdam, heeft veel vooruitgang geboekt. Er zijn internationale verdragen tegen geweld gekomen. Ook voor de rechten van huishoudelijk personeel. Onderwijs voor meisjes overal ter wereld is niet langer uitzonderlijk. Vrouwen en meisjes komen voor zichzelf op en spreken zich uit, zoals prostituees, dorpsvrouwen, randgroep tieners. Ze demonstreren, geven interviews en maken video’s. Waar seksualiteit eerder werd gekoppeld aan problemen als abortus en aids, claimen vrouwen nu het recht om te genieten van seks. (Volkskrant 10/5)
·         De verkoop van ethisch verantwoorde producten in de supermarkt groeit explosief. (Volkskrant 8/5)
·         Op 8 mei doet de organisatie AVAAZ de oproep om je stem uit te brengen door middel van je e-mail adres voor veilige kledingfabrieken in Bangladesh. AVAAZ voert campagnes om crisissen, waar ook ter wereld, onder de aandacht te brengen en waar mogelijk te stoppen. Waar houden ze zich op dit moment zoal mee bezig: Verbied bijengif, Stop Guantánamo Bay (ook Barack Obama heeft vorige week in een toespraak over terrorisme opnieuw opgeroepen om Guantánamo Bay te sluiten), Stop de slachting van olifanten, beëindig de oorlog tegen vrouwen.
·         Volkskrant op 4/5: Piraten uit Somalië staan buitenspel. Een heel jaar zonder geslaagde kaping. De patrouilles van internationale marines en de beveiliging op de schepen zelf zijn een succes.
·         25/6 Foodwatch Nederland doet onderzoek naar omstreden E-nummers in voeding en wil duidelijke en eerlijke informatie over E-nummers, omdat de consument het recht heeft om zelf te kiezen welke je wel en niet wilt eten. (kant- en klare bacon-ei sandwich van Johma heeft 19 E-nummers, guacamole dip van Casa Fiesta heeft 10 E-nummers,  als voorbeeld: E120 is een rode kleurstof gewonnen uit de geplette lijfjes van schildluizen)

We zijn toe aan verandering, vernieuwing, een zuiverder leven. Mystica Sonia Bos zou zeggen: “Een nieuw type mens is opgestaan: de universele mens, die hemel en aarde één zal maken, die de Geest in de materie zal brengen en daarmee een opstandingsleven zal bewerkstelligen!” Uit: De magie van het jaar 2012.

En: “Zie, de tijd is daar. Ik, Ismaël Emanuel (de Universele Christus) ben in de materie en heb Mij in de mens bekend gemaakt. Ik laat mij voelen in de mens en heb hem uitgekozen om mijn ordening te zijn. Dat wil zeggen: om orde in de chaos van de materie te brengen.” Uit: De wereld is er klaar voor!

maandag 6 mei 2013

Bouwen aan een nieuwe wereld


Dat er grote veranderingen plaatsvinden in deze nieuwe tijd kondigde Barack Obama 5 jaar geleden al aan in zijn toenmalige verkiezingscampagne met als thema ´Change we can believe in´. De financiële wereld stortte in, en is nog niet op orde. En dat was volgens de Aquariusmystiek ook de bedoeling (zie The Credit Crunch; a spiritual outlook). Maar hij kreeg wel voor elkaar dat zo’n 12 miljoen extra mensen in de VS in aanmerking komen voor gezondheidszorg. Iets wat vele presidenten voor hem niet was gelukt!
De Volkskrant sluit mooi op de veranderingen aan: Op 2 mei verscheen er een advertentie van de Stichting Share Nederland met als titel: De mensheid op een tweesprong, met o.a. de volgende inhoud: Waarheen nu? Kies jij voor een eerlijker maatschappij voor alle 7 miljard mensen? Sta jij klaar om je in te zetten om onze planeet te verlossen van vervuiling? Wil je nu actie ondernemen om honger uit te bannen en miljarden levens te redden? Zin in samenwerking met anderen om de juiste keuzen te maken en voor iedereen een betere wereld te bouwen? Nu is de tijd. Enzovoorts.
En op 7 maart stond er in dezelfde krant een advertentie van het tijdschrift Vrij Nederland met op de voorpagina Radicale vernieuwers: 23 ideeën voor een betere wereld.
Kennelijk zijn wij er klaar voor. Om die nieuwe wereld neer te gaan zetten.


Hoe kijkt de Aquariusmystiek tegen deze vernieuwingen aan? Sonia Bos heeft hier in verschillende artikelen over geschreven, zoals Op weg naar een betere wereld 2004: “In de blauwdruk van het leven voltrekken zich enorm grote veranderingen. Die zijn weliswaar onzichtbaar, maar ze zijn wel voelbaar! Iedereen op aarde heeft ermee te maken… 

De kosmische mens

In 1989 onderging het menselijk bewustzijn een grote mutatie. In het zevenvoudig bewustzijn van de vissentijdperkmens werd de poort geopend naar zijn oorspronkelijke dertienvoudige goddelijke bewustzijn. Zijn bewustzijn werd dertienvoudig, opdat de Universele Liefde (de Christus) en de Universele Eenheid (de Schepper) daarin tot uitdrukking zouden kunnen worden gebracht. Zo werd de mens de kosmische mens, die de Bron van het Leven in zichzelf volledig kan ontsluiten en tot leven brengen. Anno 2004 kennen we een blauwdruk die gebaseerd is op de Universele Liefde en de mens kan deze nu ook volledig tot expressie brengen!
De mens werd bij deze bewustzijnsmutatie geroepen om met zijn dertienvoudig bewustzijn als instrument alles wat in het leven nog onvolmaakt en nog verre van liefdevol is, naar de volmaakte staat van Universele Liefde te brengen.”

De grote ompoling – van nemen naar geven: “Het Aquariustijdperk wordt het tijdperk van het ‘wij’. Daarmee staat het haaks op het Vissentijdperk, waarin vooral het ‘ik’ telde. Van ‘ik’ naar ‘wij’ is een grote omwenteling, die wij in onszelf en in onze maatschappij zullen zien voltrekken.  

Van nemen naar geven

Als wij op ons 'ik', op ons ego, gericht zijn, is onze aandacht vooral naar binnen gericht. Onze chakra's zijn dan ingetrokken, naar binnen gekeerd. Als wij op de ander en op het algemeen belang – op het 'wij' – koersen, zullen we ons aandachtsveld naar buiten moeten richten. Dan zullen onze chakra’s omklappen, waardoor we kunnen geven.

Op deze wijze verandert ons gedrag van nemen naar geven. Nemen in de breedste zin van het woord, zoals ontvangen of aandacht nodig hebben van therapeuten of van onze omgeving. In het geven worden wij dragend, ondersteunend, op kleine of op grote schaal. Wij zullen steeds breder gaan denken en uiteindelijk wordt de wereld ons focuspunt. Wij gaan mondiaal denken, waardoor we onze eigen belangen kunnen relativeren en er een 'wij-gevoel' in ons geboren wordt.” 

Bouwen aan een nieuwe wereld 2003: “Wij worden steeds gevoeliger; daarnaast neemt de belasting die onze welvaartsstaat met zich meebrengt voortdurend toe. Daardoor krijgen wij te maken met allerlei soorten allergieën en vormen van intolerantie, zoals voedselintolerantie en kleurstofintolerantie. Ons lichaam wordt door genoemde factoren namelijk uiterst zwaar belast en onze weerstand behoorlijk ondermijnd. Ons oude weerstandsmechanisme van het Vissentijdperk, dat gedragen werd door een zevenvoudig bewustzijn, voldoet dan ook niet meer. Het is niet bestand tegen zo’n grote belasting als de huidige maatschappij het oplegt. Een hoger en sterker weerstandsmechanisme wil dan ook werkzaam worden; een weerstandsmechanisme dat ondersteund wordt door het dertienvoudig bewustzijn van de kosmische mens en dat door het thymuschakra in ons werkzaam wordt gemaakt!

Om dat hogere weerstandsmechanisme in werking te zetten, zullen wij dan ook ons kosmisch menszijn moeten aanspreken en tot ontwikkeling brengen. Wij zullen dan als de kosmische mens in het leven staan, om te leren leven vanuit het Aquariusgegeven met zijn wetten van Liefde en Eenheid. Uiteindelijk zullen wij dan als een ‘werker’ in het leven staan om aan de opbouw van de wereld bij te dragen.”

Met de raket mee omhoog – een flinke injectie tot bewustwording en groei 2006: “Ja, de wereld is er klaar voor, want wíj zijn er klaar voor. Klaar om de wereld die gigantische versnelling van de evolutie aan te reiken, deze te begeleiden, te transformeren en handen en voeten te geven. De grote opstanding van het leven wordt ingezet. Een zegetocht, waarvan de uitkomst reeds lang geleden is bepaald.

In de draaikolk van het leven 2006Het leven is een grote stroomversnelling binnengegaan. We bevinden ons in een draaikolk, een grote wervelende sluis, die uitmondt in een totale vernieuwing van het leven.
Ja, denkt u misschien, weer zo’n gouden belofte voor over honderd jaar, zo niet langer. Maar gelukkig mag ik dit hier gelijk weerleggen. Het beeld van de draaikolk, de sluis en het bijna exploderend binnengaan van het nieuwe leven, kan in elk mens nú plaatsvinden. Het vraagt echter een totale overgave aan de beweging van het leven. Want met hoe minder weerstand je deze fase van het leven ingaat, des te sneller schiet je je nieuwe leven, je opstandingsleven, in!

Er wordt een quantumsprong in de evolutie gemaakt: we worden van de ene dimensie de volgende dimensie van het leven binnengezogen.


Klik op de titels om de volledige artikelen te kunnen lezen!


woensdag 3 april 2013

Kinderen van deze tijd


ADHD bestond vroeger ook al en is geen westerse ziekte vertelt Sarah Durston in de Volkskrant van 14 maart jl. Ze is hoogleraar in Utrecht, die zich o.a. bezighoudt met hersenonderzoek. Haar onderzoek suggereert dat er meerdere ADHD-varianten in de hersenen schuilen, die elk een eigen behandeling vragen.
De Volkskrant van 15 maart geeft op de voorpagina aan: Explosie kosten nekt begeleiders dyslectisch kind. De zorgkosten stijgen met 140% per jaar. Om dit in te dammen mogen alleen nog psychologen en orthopedagogen die geregistreerd staan als arts deze zorg bieden.
Op 1 april stond er in de New York Times een artikel over ADHD. Deze diagnose wordt momenteel bij 11% van de kinderen (15% van de jongens en 7% van de meisjes) in de VS tussen de 4 en 17 jaar geconstateerd. Een toename van 53% in de laatste 10 jaar! Er is een groeiende zorg onder artsen dat ADHD en medicaties als Ritalin en Adderall te veel worden voorgeschreven.

Kinderen van deze tijd, Hun levensdoelen en uitdagingen. Sonia Bos heeft diverse lezingen gehouden over de drie verschillende soorten kinderen (de Vissentijdperkkinderen, de Nieuwetijdskinderen en de Aquariuskinderen) die nu naar de aarde komen, en hun rol in het leven in de overgangstijd van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk. Deze kinderen incarneren met verschillende ‘bagage’ en levensopdrachten, die in deze nieuwe tijd op een jongere leeftijd gevoeld worden. Sonia gaat daarom ook in op de verschillende fasen in hun jonge leven, de specifieke uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden en hun eventuele ziektes.
Al deze kinderen vragen om een juiste begeleiding door ouders, leerkrachten en andere opvoeders om hen te helpen hun levens-doelstellingen te realiseren. Er wordt uitgebreid ingegaan op de vraag hoe zij gesteund en geholpen kunnen worden. Bovenal vraagt dit van ouders, leerkrachten en andere begeleiders de bereidheid hun eigen bewustwordingsweg aan te gaan om deze prachtige, moedige kinderen bij te staan.

Naast de inzichten over deze kinderen zijn er meerdere meditaties gegeven om de kinderen te helpen hun negatieve karma te transformeren, goed te aarden en hen af te stemmen op de doelstellingen die zij zich hebben voorgenomen in dit leven te realiseren. De meditaties zijn op cd in dit boek bijgesloten.

Voor meer informatie over ADHD, dyslexie of autisme (De grote plagen van het leven, ADHD, Dyslexie en Autisme) zie mijn blogartikel Lang leve de ziel http://bit.ly/XpQrwc of ga naar www.soniabos.nl  

maandag 18 maart 2013

De opstanding van de vrouw


De Verenigde Naties (meer dan 130 lidstaten) hebben tijdens de Convention on the Status of Women een overeenstemming bereikt over de aanpak van ‘een van de ernstigste schendingen van de mensenrechten’ waarvan de slottekst als historisch wordt omschreven. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor de vrouw (dat is 50% van de wereldbevolking!) om op gelijke basis behandeld te worden. De VN-lidstaten worden nu opgeroepen ‘krachtig alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes te veroordelen, en geen beroep te doen op tradities en religie om hun verplichtingen te ontlopen. Regeringen moeten alle geweld tegen vrouwen strafbaar stellen, de levens van vrouwen beschermen en de mensenrechten en fundamentele vrijheden van vrouwen garanderen.
De tekst bevat duidelijke taal over huiselijk geweld. Slachtoffers van geweld hebben recht op seksuele en reproductieve zorg, zoals in geval van nood voorbehoedsmiddelen en veilige abortus. Voor de conservatieve landen waren dit gevoelige punten.
Door dit document, hebben regeringen duidelijk gemaakt dat discriminatie en geweld tegen vrouwen en meisjes geen plaats hebben in de 21e eeuw,” liet de VN-entiteit weten. “Er is geen weg meer terug.”

In de Verenigde Staten is in februari ook al een uitbreiding van de Violence Against Women Act aangenomen. De vernieuwde wet werd uitgebreid met overheidsbescherming voor homoseksuelen, lesbiennes, transseksuelen, Indianen en immigranten.

Bovenstaande loopt geheel in de pas met het Aquariustijdperk (2000 – 4000) dat Liefde en Eenheid brengt. In De kosmische opdracht van mens en aarde (1992) zegt Sonia over de opstanding: “Er is nog zo ontzettend veel karma en het blijft maar komen, omdat we het nog niet anders kunnen. Zo vecht de mens zich naar het hart toe. Maar Aquarius is pas begonnen, wat willen wij nu eigenlijk? Een heel Vissentijdperk lang gaf Jezus van Nazareth aan dat de mens in het Vissentijdperk zijn Golgotha moest gaan om te kunnen opstaan.
Anders gezegd: hij mocht leren zijn ego, zijn zonnevlecht, zijn persoonlijkheid, te disciplineren om te kunnen opstaan. Opstanding is de transformatie van de mens die vanuit een hoger bewustzijn vanuit liefde gaat leven. De opstanding is in de sferen aangezet. De opstandingskracht is een kracht van misschien windkracht één. Karma heeft op dit moment nog windkracht tien, een orkaan. We zijn nog niet veel verder dan een heel voorzichtige ommezwaai naar wat meer licht. Het lijden en het karma voeren nog de boventoon. We kunnen nog amper de lichtkracht van de liefde pakken, maar laat u daardoor niet ontmoedigen. Dit kan nog niet anders. Zet dan de televisie af en toe maar uit, maar raak niet ontmoedigd. Geloof in de hogere fase van de evolutie van de mens, zodat de kosmische mens kan opstaan, de mens die uit het hart gaat leven. Want als het hartcentrum opengaat, is het ‘heb u naaste lief gelijk uzelf’ realiteit geworden.”
Inmiddels zijn we 21 jaar verder, de kosmische mens ís opgestaan en is er al heel wat verandering op gang gekomen.

In Het kosmische perspectief van de mens (1997) schrijft Sonia: “Het wezen van de vrouw mag een nieuwe dimensie binnengaan, van waaruit een nieuwe taak zal worden bekrachtigd, namelijk het spiritueel leiderschap van de evolutie. Zo moge de indaling van de Geest Gods in de vrouw – en via de vrouw in de materie – de openbaring van de Christus in de materie brengen; dé taak van de vrouw voor het Aquariustijdperk.”

donderdag 14 februari 2013

De basiskwaliteiten van onze dertien chakra’s


In het nieuwsblad van de Stichting Sofia van november 2005 (pag. 7 en verder) heeft mystica Sonia Bos, grondlegger voor de Aquariusmystiek een tabel opgenomen met een overzicht van de 13 chakra’s van de kosmische mens, die wij allen nu zijn met de ingang van het Aquariustijdperk: de mens met een sterk gegroeid bewustzijn. Zij geeft hierin aan waardoor er verstoringen in deze chakra’s ontstaan en wat ze betekenen, zodat de basiskwaliteiten van de dertien chakra’s begrepen kunnen worden. Een link om te bewaren of uit te printen, zeker als je aan jezelf wilt werken en wilt weten waarom je nu juist op een bepaalde plek in je lichaam klachten of kwalen hebt!! De locatie van de 13 chakra’s vind je op de website van Sonia Bos.maandag 4 februari 2013

Stemmen horen in je hoofd: entiteiten of innerlijke mystieke verbinding

Op 3/2 stond er een artikel in de digitale versie van de Volkskrant dat bijna 1 op de 10 mensen ‘stemmen hoort’ in hun hoofd. Vaak is er een traumatische ervaring aan vooraf gegaan. De stichting Weerklank leert mensen hiermee om te gaan.
Dat dit verschijnsel regelmatig voorkomt blijkt wel uit het feit dat tijdens lezingen mensen uit het publiek meerdere malen aan mystica Sonia Bos hierover om uitleg hebben gevraagd:
Depressie, een zonnige toekomst:“Multiple persoonlijkheidsstoornis (mps)
Vraag: Als hulpverlener heb ik contact met een jongeman die last heeft van MPS (Multiple Persoonlijkheids Stoornis). Hij hoort zo’n vijfendertig stemmen die van hemzelf zijn, dus niet van entiteiten. Hij kent zichzelf amper, want altijd is wel één van de subpersoonlijkheden de baas over hem. Mag er wat meer belichting komen op wat MPS werkelijk is?
Sonia: De basis van MPS is dat de eigen persoonlijkheid niet als de ware persoonlijkheid wordt erkend, omdat de mens zijn diepste zijn afwijst. In zijn allerdiepste zijn zegt de mens: “Ik ben het niet waard dat ik leef, ik ben het niet waard dat ik er mag zijn.” In een totaal niet accepteren van zichzelf, gaat hij een rollenspel aan met een hele hoop dualismen in hem.
Hij is ten prooi aan de dualiteit, omdat hij de dualiteit in zichzelf niet accepteert. Hij heeft een enorme hang naar de Bron, naar de liefde en naar de doorstroming van die liefde, maar hij keurt zichzelf aan zijn basis af. Daardoor kan hij de liefde niet accepteren in zijn persoonlijkheid. In feite is dit ook de basis van een depressie, bij MPS gaat dit echter nog veel verder.
Deze mens ontkent de basis van zijn leven. Hij durft zijn positiviteit nauwelijks meer te zien. Hij heeft zijn schaduwkant gezien en zichzelf afgekeurd. Hij heeft de enorme weg van het licht ook gezien en die zou hij willen bereiken. Zijn probleem is echter dat hij zowel de schaduwzijde als de lichtkant in hemzelf niet in zijn persoonlijkheid kan integreren om zo tot een totale acceptatie te kunnen komen van het leven.” Voor aanvullende informatie: download de reader.

Wanneer je jezelf blijft afwijzen, kun je niet aan je levensopdracht voldoen. In Verstoord gedrag door zelfafwijzing zegt Sonia over psychose o.a. het volgende: “Zelfrespect en verantwoordelijkheid: Je moet zelfrespect hebben om verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Als je het hogere in het lagere integreert, moet je in je verantwoordelijkheid gaan staan. Maar als gevolg van je zelfafwijzing kun je dat nog amper. Je draagt geen verantwoordelijkheid meer, dat laat je aan de ander over, je hebt je allang afhankelijk gemaakt.
Er zijn dus mensen die zo staan, waardoor die gespletenheid kan komen. Eerst een partiële gespletenheid, die leidt tot psychose.

De invloed van de duisternis
Laten we de aura even als een soort ei zien, die rond de zonnevlecht een spleet krijgt. We spreken dan van een partiële gespletenheid, dan staat de aura open. Hierdoor begin je in het onderste stuk (lagere zelf) te leven en heb je nog maar een kleine verbinding naar dat hogere. De aura is een lichtei waardoor je bent beschermd, maar als de aura openstaat – door die partiële gespletenheid – heeft de duisternis invloed op je.
Doordat je onzeker bent, zo’n faalangst hebt, zo weinig zelfvertrouwen hebt enzovoort, beginnen de duistere krachten – de entiteiten – op de persoonlijkheid in te werken. Het horen van stemmen hoort bij het begin van psychose.
De stemmen beginnen je te misleiden. Je krijgt influisteringen en opdrachten van de entiteiten, die jou in hun macht gaan krijgen en je op een dwaalspoor brengen. Je bent dan niet afhankelijk van je man, of van een goeroe, maar wordt afhankelijk van de entiteiten, die heel langzaam maar zeker je hele leven leegslurpen; zij gunnen je het licht in de ogen niet, zij zijn immers onderdeel van de duisternis.

Verlies van realiteitszin
Als die beïnvloeding maar lang genoeg doorgaat en je helemaal geen realiteitsgevoel meer hebt, kun je een psychose krijgen. Want hoe verder de aura openstaat, hoe minder realiteit je nog kunt voelen. Een sterk lichtei geeft een gevoel van de juiste realiteit, terwijl een lek ei dat niet meer geeft. Als je je realiteitsgevoel blijft verliezen en de duisternis jou waanvoorstellingen, waangedachten en waanopdrachten blijft geven, gaat het helemaal mis met je. Dan ga je de psychose binnen en kom je in een inrichting. De eerste psychose zal dan misschien nog opgevangen kunnen worden, maar na de tweede of derde eindig je in een inrichting.
Dit alles kan dus ontstaan wanneer de zelfafwijzing maar diep genoeg zit ingebakken en een mens totaal geen talenten meer in zich wil toelaten en alles wat hoger is, inclusief de verantwoordelijkheid, begint af te schermen. Dan eindig je psychotisch, als ultieme uitingsvorm van afwijzing van jezelf.
Ook al kom je niet voor jezelf op, je moet een keertje keihard zijn en hen in hun eigen taal aanspreken: “En nou oplazeren en wegwezen!” Want als je doorgaat in dat patroon en daarin verhardt, raakt je je realiteitsgevoel kwijt, wat dan een directe enkele reis richting opname is.

Spirituele genezing
Zit je eenmaal in de inrichting, dan hangt het ervan af of je goed wordt opgevangen of uiteindelijk, als dat maar ver genoeg doorgaat, eindigt in krankzinnigheid. Natuurlijk zitten daar nog heel veel stadia tussen, maar je gaat steeds meer van je zelfrespect en van je zelfvertrouwen verliezen. Je gezinsleven raakt ontwricht enzovoort; er blijft echt weinig over. Dan mogen het wel behoorlijk professionele krachten of behoorlijk spiritueel genezers zijn die jou naast de medicatie nog op de been kunnen houden, die misschien nog door dat trauma, dat tot die gespletenheid heeft geleid, heen kunnen praten. Uiteindelijk is er een totale lichtwezenheling, een lichtwezenintegratie, nodig. Er zijn meditatiebanden waar zo’n meditatie opstaat. Vraag begeleiding zodat u hiermee op de juiste wijze kunt gaan werken.” 

In dezelfde lezing wordt de vraag gesteld: “Ik heb een heel erg diepe levensangst. Wat heeft me dat te zeggen?

Het ontstaan van diepe levensangst
Sonia: Dat betekent dat er op het allerdiepste niveau zo’n diep ingebakken oertrauma in u zit dat u voor uw gevoel niet meer kunt leven. Dit is niet een klein angstje van vorige levens of van vandaag. Die ware, diepe levensangst is ontstaan toen de levensvonk een zelfstandige levensvonk moest worden. Het is een op het allerdiepste niveau ingeworteld oertrauma. Hier kunt u pas doorheen komen door een volledige hercreatie van de persoonlijkheidsakasha, vervolgens een volledige hercreatie van de zielenakasha en een volledige hercreatie van de goddelijke akasha en daarna de hercreatie te richten op de levensvonk.

Kiezen voor het leven op het niveau van de levensvonk
Als we straks in de meditatie (op CD) op het niveau van de levensvonk zijn, zegt u: “Ik kies voor het leven”, dan zaagt u de poten van de stoel van zelfafwijzing in u af. Elke zelfafwijzing is uiteindelijk gerelateerd aan die diepste zelfafwijzing.
Het is wel noodzakelijk om te zeggen: “Ik kies ervoor.” U hebt die vrije wil, zo bent u nu eenmaal geboren. “Ik kies ervoor om te leven en ik maak aanspraak op het doorbreken van dit trauma dat me die levensangst geeft.” In die energie worden de poten onder de stoel van dit afwijzingspatroon afgezaagd. Het zal dan nog een tijd duren voordat u eruit bent, maar u hebt wel de kern geraakt en dat hoeft echt maar eenmalig. Dan gaat u met een noodgang vooruit. Dit suddert al levenslang, maar u bent jong, u kunt het mooi afwerken in dit leven. Als u uzelf maar het voordeel van de twijfel durft te geven."

Meer over het horen van stemmen vind je in: Kinesiologie – Innerlijke en uiterlijke leiding, vormen van spirituele communicatie; Psychose – Lichtwezenheling als medicijn en Op weg naar de zon, Een weg naar hoger genezen – De basis leggen voor innerlijke leiding.
Meer over psychose: Zie mijn blog van 10 december 2012.
Meer over beschadiging in de aura, van spirituele weefselsDe spirituele achtergronden van incest.


Een medium werkt via entiteitenbegeleiding, hoort dus stemmen en kan daarmee boodschappen doorgeven van gene zijde. Ook zijn er mensen die stemmen horen omdat zij al of niet in contact staan met een gids of een meester. Het mediumschap wordt geleidelijk aan afgebouwd, omdat ieder mens nu zelf beschikt over de mogelijkheid om in te keren naar zijn hogere bewustzijn. Zie: Houden van mijzelf en het leven.

“De mystieke verbinding
Als de innerlijke mystieke verbinding met de Bron van Leven in jezelf open is, dan komt daar die innerlijke stem. Nee, geen stem, een innerlijke fluistering. Stemmen horen bij entiteiten. Dan komt er een innerlijke beweging in de spiegel van je geest waaruit je inspiratie kunt putten, waaruit je lezingen kunt geven en waar je je begeleiding kunt vinden.
In jouw eigen innerlijk vind je: de begeleiding van de Bron, de goddelijke leiding; de leiding van de Christus; de leiding van de Meesters van Liefde en Wijsheid en de leiding van de Universele Wereldregering. In jou is een lijn direct tot aan de hoogste bron.
Als je van daaruit leert werken, kun je een steeds hoger bewustzijn integreren in jezelf. Dan kun je steeds meer inspiratie in jouw inzicht tot wijsheid brengen en zul je gaan groeien naar een totaal verlicht mens. Deze weg, de innerlijke verlichting, de innerlijke zelfrealisatie, is de weg naar de realisatie van werkelijk goede verbindingen met de maatschappij. Want het kunnen checken wat zuiver is, haal je dan uit de Bron van Leven die puur liefde is, puur wijsheid is, puur bescherming is. En je komt met steeds meer wijsheid, met steeds meer liefde naar die maatschappij toe, om haar tot bewustzijn te brengen en te beschermen tegen de lagere trillingen die zij in zich draagt.” Meer informatie voor de hoger bewuste mens die maatschappijvernieuwend wil werken vind je in Cahier 07 Relaties.