Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

maandag 15 juli 2013

Verschuivingen in de voedselketen

Op 12 juli stond er een artikel in de Volkskrant, getiteld: De kweekvis verslaat de koe. Voor het eerst in de geschiedenis wordt er meer vis gekweekt dan er rundvlees wordt geproduceerd.

Sonia Bos, grondlegster van de Aquariusmystiek, heeft reeds in 1999 via innerlijk schouwen verslag gedaan over de enorme veranderingen die zich binnen de natuurrijken op aarde voltrekken. Dit moet gezien worden over een langere periode. Toch beginnen de eerste verschijnselen zich af te tekenen. Het dier, de plant en het mineraal zijn samen met de mens een hogere evolutiespiraal van leven binnengegaan, om vanuit hun nieuwe, verruimde bewustzijn het leven op aarde een nieuw aanschijn te gaan geven.

De bio-industrie zal verdwijnen
Er zal een totaal ander voedingspatroon ontstaan, waarin het jagen door de mens - nu vervangen door de legbatterijen, de mestkalveren en de hele uitwas van de bio-industrie - langzaam zal ophouden te bestaan.”

Vraag: Moeten het dier en de plant nog steeds in de voedselketen blijven dienen?

De geest als het meest complete voedsel
Sonia: De werkelijke voeding in de stof voor de mens bestaat uit Geest. Wanneer wij de Geest Gods in ons mens-zijn volledig gerealiseerd hebben, zouden wij ons volledig kunnen voeden met die Geest. Dat zal in de toekomst ook gebeuren, er zijn zelfs nu al mensen die zover zijn. Ik las pas een artikel over iemand die al vele jaren niet heeft gegeten, slechts af en toe neemt ze een stukje chocola, omdat ze daar erg gek op is. Deze vrouw heeft blijkbaar een bewustzijnsstaat bereikt waarin ze zichzelf helemaal kan voeden vanuit de Geest.

Nu de mens zijn vierde akasha: de goddelijke bewustzijnsakasha in zichzelf ontsloten heeft gekregen, (na de persoonlijkheidsakasha, de ziele-akasha en de goddelijke akasha, de verbinding van de geest met de Geest, red.) is het voor elk mens mogelijk geworden de Geest Gods in zich te realiseren. Naast de drie stoffelijke dimensies kan hij dan ook de goddelijke dimensie in zich dragen en realiseren. Wanneer de mens de vier dimensies in zichzelf heeft gerealiseerd, kan hij zich vanuit de Geest voeden. We hoeven dan geen dieren meer te slachten en geen planten meer te eten; alleen als we daar zelf voor zouden kiezen, maar niet meer uit noodzaak.

Het dier, waarin net drie akasha’s werkzaam zijn geworden en die daardoor een driedimensionaal bewustzijn zal ontwikkelen, kan zich nog niet voeden vanuit de Geest. Het houdt wel de behoefte om zich hetzij met een ander dier, hetzij met planten te voeden. Het zal plantaardig voedsel zoeken als het meer op zijn zielsaspecten is gericht en dierlijk voedsel als het meer aarding, meer yang, nodig heeft om te kunnen bestaan. Maar wij, die de dualiteit zullen overstijgen, zullen daarmee ook onze voedselbehoefte overstijgen en zullen dus de natuur steeds minder aanspreken op het offer van het leven.

Eten vanuit dieper invoelen
Er wordt me vaak gevraagd of het goed is om vegetariër te zijn. Mijn antwoord is steevast: ‘Niet per definitie!’ In een fase waarin u uw zielsaspecten tot uitdrukking wilt brengen is het goed om vegetariër te zijn, maar soms moet je echt een biefstuk eten omdat je aarding en daadkracht nodig hebt. Zolang we in een ontwikkelingsfase zitten, waarin onze voedselbehoefte schommelen kan, kunnen we slechts vanuit ons diepste gevoel kiezen wat we willen eten. Dan houden we onze yin-yangbalans in evenwicht.

Soms trekken we naar nutteloze voeding, zoals een bonbon. Het eten van iets zoets heeft een functie bij het in bedwang houden van onze emoties. Gaande op onze bewustwordingsreis zullen we echter steeds zuiverder gaan eten en steeds minder onze emoties afreageren met iets yins. We kunnen dan het yin aspect via onze geest opnemen, waardoor er zo’n staat van Zijn in ons ontstaat, dat we onze emoties niet meer met voedsel hoeven af te reageren. In de nabije toekomst zullen we een gezonde balans vinden tussen het eten van plantaardig en dierlijk voedsel, maar zullen we vooral bemerken dat we steeds minder voedsel nodig hebben.

Het vegetarisme en de integratie van de Geest
Al lange tijd heeft de mening postgevat dat om spiritueel te kunnen groeien het nodig is om een vegetariër te zijn. Het vegetarisme zal u zeker een eind op weg helpen, het ondersteunt uw zielenprocessen, maar op het moment dat u bij de Geest bent aangekomen en u deze vervolgens in de stof moet zien te integreren, kan het nodig zijn dat u weer meer yang-gericht voedsel tot u neemt, omdat u anders de doorstroming van de Geest niet in de stof kunt vormgeven. U hebt dan teveel aan daadkracht ingeboet of hebt uw aarding te ver losgelaten om de Geest nog in de stof te kunnen brengen. En dat is nu wel het hogere doel van het leven.” 

Voor aanvullende informatie zie: De grote veranderingen in de natuur, 2001.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten