Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

dinsdag 25 september 2012

De evolutie van goed en kwaad, licht en duisternis

In maart 2012 heb ik het boek Het ontwaken van je dertien hartskwaliteiten van Gabriela Gaastra gelezen, om voor mezelf nog eens wat puntjes op de i te zetten aangaande mijn innerlijke groei. Verrassend was voor mij het stuk over het hebben van Mededogen dat de mens moet leren het goed èn het kwaad te omarmen. “Het omarmen van het kwaad is je grootste uitdaging, omdat dit een aspect van jezelf is waar je de grootste weerstand tegen voelt en wat je het meest afkeurt. Daardoor ben je in staat om te ontdekken dat het ‘kwaad’ je met een grote kracht in jezelf verbindt, nl. het aanvaarden van je Goddelijkheid in alles wat je bent.”
Annemiek van der Zant schrijft op 3 augustus op haar website een artikel van Donker naar Licht, waarin ook zij adviseert het donker te omarmen: “Vele diepe donkere stukken zijn naar buiten gekomen. Als je echter in de liefde was, zal het donker dat naar je toekwam je niet hebben kunnen raken en heb je het donker in jezelf kunnen transformeren. Bij een aantal van ons zijn er zulke diepe stukken naar boven gekomen dat zij nog wel een tijdje nodig hebben om deze tot in de diepte te transformeren. Ik hoop echter dat jullie deze diepe aanraking hebben kunnen omarmen. Dat jullie de dankbaarheid hebben kunnen voelen voor al die donkere stukken die eindelijk, nadat ze eeuwenlang waren blijven hangen, bevrijd konden worden. Ik hoop ook dat jullie echt hebben kunnen voelen: “in het donker schuilt jouw goddelijkheid”.
Steve Rother van Lichtwerker.com meldde op 15 augustus: Er vindt op dit moment een magnetische verschuiving plaats die ons begrip te boven gaat. Eerst moet een golf met oude energie zich terugtrekken, voordat er een golf met positieve energie kan binnenstromen. Surf mee op de nieuwe stroom. Je hebt hem zelf gecreëerd omdat je je leven, de wereld wilt veranderen.
Op 17 augustus zag ikzelf tijdens een meditatie het goed en kwaad gedeeltelijk in elkaar schuiven.

Nu kan er onderscheid gemaakt worden tussen het stuk duisternis in jezelf en het kwaad buiten jezelf. Je kunt al of niet bewust kiezen voor het goede en leven vanuit Liefde met een hoofdletter L. Daarnaast kun je bewust ervoor kiezen om niet mee te gaan in de negativiteit en het drama van anderen. En dan heb je nog ‘Het kwaad’, de duisternis, het collectief van entiteiten en mensen die kiezen voor negativiteit, de grote tegenspeler van de goddelijke liefdeskracht.  

Wat wordt er bedoeld met goed en kwaad, licht en duisternis? In de verklarende woordenlijst van de Aquariusmystiek staat er bij Licht: de levensadem; de scheppingsenergie. En bij Duisternis: onder de duisternis vallen de scheppingen die lager in bewustzijn zijn dan onze schepping, maar die nog wel tot onze evolutiespiraal behoren. In deze scheppingen zijn liefde en licht nog niet doorgedrongen.

Sonia Bos haalt in haar werk vele malen het goed en kwaad aan, zoals in:
Esoterisch besef: “De mens is de weg door de sferen heen tot in de stof gegaan. Door de ervaring van het lijden in de stof zoekt de mens een weg uit dit lijden. Hij brengt zichzelf daardoor tot bewustzijn. Het bewustzijn van goed en kwaad ontstaat, dat wil zeggen: belicht door liefde en licht of onbelicht door liefde en licht. Hij wordt zich bewust van zijn Bron en daardoor ontstaat het verlangen om daarnaar toe terug te keren.”

Op weg naar de zon: “We hebben tot nu toe in de dualiteit geleefd. Deze onderkent goed en kwaad, licht en duister. Nu wil de Bron dat de dualiteit in de materie ophoudt te bestaan. De stof mag Geest worden, Eenheid mag in de materie worden gevestigd. Het kwaad zegt: “Wacht even, dat betekent dat ik eruit moet, dat ik straks geen entree meer heb tot de materie. Dat pik ik niet.” De dualiteit wordt ontworteld en de schaduwkant van de dualiteit, het kwaad, verzet zich daartegen. Het kwaad wordt niet vernietigd, maar het wordt getransformeerd naar licht, naar Liefde en Eenheid. Het groeit naar een wereld toe die het niet kent. Kijk maar naar uzelf: als u zich naar iets wat u niet kent toe gedrongen voelt, dan verzet u zich daartegen. Zo verzet ook het kwaad zich: uit onbekendheid met de waarde van Liefde en Licht.”

Universeel vertrouwen: “Wanneer u de strijd tussen goed en kwaad die zich in u afspeelt in uzelf beslecht, hoeft u deze ook niet meer met de ander aan te gaan. U vibreert niet mee en blijft in uw rust en vriendelijk glimlachend kunt u heel rustig zeggen: “Weet u wel zeker dat het van mij is? Ligt het ook niet een klein beetje aan u? Zou u daar eens over willen nadenken,” dan hebt u kans dat er een bewustwording komt en dat is wat de Schepper gepland heeft.”
Eenzaamheid, het verbroken geluk: De oproep van de Schepper “Mensen, u laat de wereld toch niet vernietigen? U laat de destructie op aarde toch niet toe? De agressie, het geweld, de macht, de overheersing, de intimidatie, de angst. Ik roep u op om uzelf te vermannen en mijn weg te gaan, de weg van de liefde, de weg van de opbouw, de weg van de overwinning van het kwaad, de weg van mildheid, zachtheid; mijn weg, mijn wens, mijn goddelijke wil.”
Jouw leven op de schop: “De dualiteit was goed en kwaad, licht en donker. Eenheid is licht, is goed en is liefde. Bij eenheid bestaat er louter positiviteit en dat ontstaat via de eigen innerlijke leiding in uw denken. Wanneer u deze weg gaat en ook opzoekt, bijvoorbeeld via meditatie, zal uw innerlijke leiding, uw eigen innerlijke levensbron, u begeleiden met positieve bewoordingen: goed zo jongen, goed zo meid, ga je weg maar, word maar vrij en blij. Bij eenheidsdenken en eenheidsbewustzijn is slechts positiviteit. Daar is geen destructie meer, want daar hebt u geen affiniteit meer mee.”
De opgaande lijn van de evolutie: “Op 11 september 2001 heeft de Apocalyps, de grote ommekeer van het leven, ingezet. Het leven dat geregeerd werd door de wetten van oorzaak en gevolg door karma, door oog om oog, tand om tand mocht via de wetten van Liefde en Eenheid vanuit het hogere zijn gaan functioneren. Het leven zal voortaan aangestuurd worden vanuit de hogere chakra’s van de schepping. Met andere woorden: het hogere zijn van de schepping gaat indalen. Met dit als inzet is er een enorme strijd tussen goed en kwaad uitgebroken. De mens moest gaan kiezen voor de liefde en de eenheid, want met het landen van het hogere zijn van de schepping koos de schepping zelf dat zij een lichtschepping zou worden en dat hierin uitsluitend plaats voor liefde en eenheid zou zijn. Wij mogen de greep die de dualiteit op ons heeft dan ook langzaam gaan loslaten en gaan ontdekken dat wij anders met elkaar kunnen omgaan. De strijd tegen het terrorisme staat hierin centraal: kiezen we voor de liefde of niet?”
Houden van mijzelf en het leven: “Wij kregen een vrije wil, omdat de Schepper wenste dat de mens bewust zou worden. Wij moesten kunnen kiezen om voor Hem te willen werken. De Schepper wilde een werkzame mens met een individualiteit die kon kiezen en onderscheiden wat wel en wat niet conform de scheppingswens was. Hij wilde een wezen dat in zijn bewustwording leerde onderscheiden en duidelijk kon kiezen tussen goed en kwaad, tussen niet belicht en wel belicht door liefde; een individu dat het goddelijk bewustzijn in zichzelf weer zou herkennen en voor Hem een bewustmakende cel zou zijn. Hij schiep dus een wezen naar zijn gelijkenis, dat het leven in de materie naar zijn volmaakte staat zou kunnen brengen.” 

De evoluerende mens  neemt in het collectief onderbewustzijn kennelijk een vervolgstap (de opstanding). Daar waar eeuwenlang gepreekt is om het kwaad uit te roeien (letterlijk 'onze tegenstanders' te doden), of uit de weg te gaan, zal de bewustgeworden mens door zijn liefdeskracht steeds meer een lichtend voorbeeld zijn voor anderen, waardoor oorlogen en strijd, fraude, oneerlijkheid uiteindelijk zullen verdwijnen. Het hangt van onszelf af hoe snel we met elkaar die verandering teweegbrengen.