Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

donderdag 10 april 2014

De vrije wil en de goddelijke wil

Op 10 april heeft journalist Henk Muller in de Volkskrant een gesprek met Herman de Regt, associate professor wetenschapsfilosofie aan Tilburg University. De Regt gelooft niet in de vrije wil en wil daarom een ander rechtssysteem. Volgens hem is de vrije wil een illusie op basis van wetenschappelijke kennis, omdat alle gevolgen een oorzaak hebben. Hij stelt dat oorzaken en gevolgen een lange keten vormen die bij wijze van spreken teruggaat tot de oerknal.  Iemand die nu een moord pleegt, is niet schuldig maar staat simpelweg aan het eind van zo’n keten, waarover hij verder niets te zeggen had.
Hoe zit het dan met karma en het nemen van je eigen verantwoordelijkheid? En hoe zit het met onze persoonlijkheid (ons lagere zelf), ziel (ons hogere zelf) en geest (ons hoogste zelf, verbonden met de Geest), die we tegelijkertijd zijn (drie-eenheid)? We zijn toch tegelijkertijd zowel de acteur van het toneelstuk dat leven heet, als ook de regisseur?
Welk licht laat de Aquariusmystiek hierover schijnen?

Wat karma betreft: vul dit woord als zoekterm in op de website en zie uitleg hoe je je karma via geestkracht (uit vrije wil) kunt neutraliseren.

In cahier 3 Vrijheid (2003) beschrijft mystica Sonia Bos waarom de mens over een vrije wil beschikt. In het hoofdstuk Leven vanuit de vrije wil zegt ze o.a.: "Elk mens heeft een unieke eigen vrije wil
Elk individu zou anders worden. Waarom? Omdat in elk vezeltje van het leven de mens als evoluerend beginsel op zijn eigen unieke wijze het leven zou mogen begeleiden op zijn evolutieweg. Elke vrije wil is verbonden met een partikeltje van het pure, oorspronkelijke goddelijke bewustzijn. Het goddelijk bewustzijn kent een hoog bewustzijn, een minder hoog bewustzijn en een laag bewustzijn – er is bewustzijn op verschillende niveaus. Daarom moesten er ook individuen komen die met de verschillende niveaus van bewustzijn affiniteit zouden hebben. Wanneer de involutie voorbij zou zijn, zou de mens met zijn bijzondere bewustzijn alle verschillende niveaus van het leven kunnen aanraken. Maar eerst moest hij een eigen unieke kleuring in de stof naar buiten durven brengen.
…..
Het indalen van de Universele Liefde
Het is heel wezenlijk dat de negatieve kant van de vrije wil een stapje opzij doet en dat u uw wezen vrijmaakt van allerlei plichtsbetrachting. Pas dan kunt u uw bestemming vinden en deze helemaal naar uw eigen individualiteit leren vormgeven. Dan zult u beseffen dat u een uniek wezen bent en dat u mag zijn wie u bent. U mag liefde voor uzelf voelen en alles wat uw eigenheid indamt en u tot plichtsbetrachting brengt, wat u aan dogma en allerlei regels waaronder u zucht bindt, achter u laten – inclusief de grondwet. Het is aan u. U kunt naar binnenkeren en vanuit de liefde de coderingen in uzelf herkennen, zodat de liefde kan indalen in de vrije wil.
De vrije wil heeft als taak de Universele Liefde in de mens te doen herkennen en deze in zich op te nemen. Dit is de opdracht van de vrije wil en de mens mag dat doen op zijn eigen unieke manier. Hij maakt zich zo vrij om de goddelijke Vlam te herkennen en vorm te geven op zijn eigen unieke manier. De vrije wil is daarin de draagkracht en de garantie dat er straks miljarden mensen op de wereld zijn die het leven heel zullen maken."...

Het overgeven aan de goddelijke wil
Vraag: Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de baas in mijn leven word? Kan ik daarvoor mijn vrije wil gebruiken?
Sonia: "Nee en ja. Nee, de vrije wil is niet krachtig genoeg om de goddelijke loop van het leven tegen te houden. Ja, de vrije wil kan aan de goddelijke wil in u vragen om de mallemolen van het leven een halt toe te roepen. Uit vrije wil kunt u de Bron van Leven in uzelf aanroepen om de scheppingskracht voor u aan het werk te zetten om het aanstormende karma – waardoor u ziek wordt en allerlei ellende op uw weg krijgt – te transformeren of te transmuteren. Daardoor kunnen allerlei onmogelijke situaties in uw leven geneutraliseerd of zelfs hele nieuwe levenssituaties gecreĆ«erd worden. De vrije wil op zich is niet sterk genoeg, maar als de vrije wil zich overgeeft aan de goddelijke wil in u, de Bron van Leven in u, dan kunt u de scheppingskracht op drie niveaus aan het werk zetten. Dan kunt u dat wat u niet wenst, wat niet bij u past, waar u niet meer voor kiest, via de goddelijke wil in uzelf met behulp van de scheppingskracht omzetten.
In de Aquariusmystiek wordt er altijd op gewezen dat de mens uit vrije wil ervoor kan kiezen de scheppende kracht, de Universele Christus in zichzelf, de Bron van Leven in zichzelf – u mag het benoemen zoals u wilt – aan het werk te zetten om dat waar hij niet meer voor kiest in het leven een halt toe te roepen. Daardoor kunnen heel veel karma gerelateerde zaken zich oplossen. De mens kan vanuit zijn vrije wil ‘nee’ tegen het karma zeggen. Vanuit uw vrije wil kunt u ervoor kiezen om de hogere, goddelijke wil in u – de Universele Christus, die dit in u vasthoudt – aan het werk te zetten om alles in uw leven wat onbelicht is door liefde om te keren naar liefde."

Veel meer informatie over de vrije wil vanuit een mystiek oogpunt treft u aan in bovengenoemd cahier, zoals Meegaan met de neergaande of opwaartse spiraal; Het belang van de vrije wil; Het uitwerken van het karma; Het gebruiken van de vrije wil; Het uit vrije wil belichten van de schaduwzijde; Het belang van de daadkracht; Het overstijgen van de vrije wil; Het uitzuiveren van de vrije wil op drie niveaus. Te downloaden via de website van soniabos.nl.


Tijdens de themadag D79 over Zelfrespect, heling van je eigenwaarde (2008) vertelt Sonia Bos over het terugdraaien van het ego en de vrije wil die gelijk gaat stromen met de goddelijke wil:
Het ego van de mens
Ik voel een aarzeling om door te gaan en besef ineens waarom ik die aarzeling voel. Het volgende stuk gaat erover hoe belangrijk ik mijn ego nog vind, mijn werkelijke vrije wil die mijn erfgoed was. Dat gaat nu veranderen.
De vele wensen van het ego
Tot vandaag was het meest grote goddelijke erfgoed voor de mens zijn vrije wil, zijn ego. Dat gaf hem beslissingsrecht, dat gaf hem eigenwaarde en daarin kon hij voelen: ik ben een mens, ik ben een individu, ik heb macht, ik kan zeggen: “Tot hier en niet verder; dit wil ik en dat ga ik doen; ik maak mijn plannen.” Ik, ik, ik, IK. En oh, wat hebben wij dat ik hard nodig gehad. Het was de drijfkracht voor de evolutie die gericht was op de zonnevlecht, waaraan het ego gekoppeld is. Maar de drijfkracht van de evolutie is niet meer op de zonnevlecht gericht, maar op het hart en de keel om nu de Geest naar voren te brengen.
Zolang wij ons dus blijven identificeren met onze egowensen, met het: ik wil en ik ben het waard en ik wil nu gehoord worden en ik wil nu meetellen en ik wil nu dit, ik wil nu dat, dan blijft u het ongelooflijk druk houden. Door het ego blijft u namelijk hangen in dat verlangen en begeren, in die stoffelijke race naar meer en meer. Het ego is de entree tot de stoffelijke race van meer en meer, de greep die de materie op u heeft. Als het ego nu maar eens een klein beetje gedempt zou kunnen worden tot een heel normaal ik-besef.
Er zal altijd een ik-besef in u blijven, dat is een deel van uw wezen, maar de druk die er nu op ligt, zal verdwijnen. Kijkt u maar eens om u heen hoe hard de mensen werken. Gezinnen die zo hard bezig zijn om zich materieel in de materie te bewijzen, te bevestigen, in te kapselen. Eerst moet het huis op orde zijn, dan moet er nog een vakantie komen, en ja, de kinderen moeten ook nog naar judo, karate, pianoles, enzovoort.
Dat komt allemaal voort uit het ego, het gezinsego, het hele egogebeuren van de mens. Het zou goed zijn als er eens bezinning zou komen of dit het werkelijk wel allemaal waard is. Omdat de drijfkracht op het ego nog niet teruggetrokken is, gaan wij te hard door dat ego heen.
De goede aspecten van het ego
Het ego moest op kracht komen, daardoor konden wij als individu in het leven bestaan, konden we ons individu voelen, beschermen, respecteren en liefhebben. Dat zijn allemaal ongelooflijk goede aspecten, die ook niet teruggetrokken hoeven te worden.
U mag liefde voor uzelf voelen, u mag uzelf beschermen en uzelf een plekje geven. U mag uzelf mens voelen, u mag deelnemen, uw plekje innemen, tussen de mensen kunnen bewegen en de Geest Gods overal brengen. Dat zijn de goede aspecten van het ego.
Het te veel aan ego terugdraaien
Van het ego dat nu sterk genoeg is, moet het wieltje nu een tandje teruggedraaid worden, want we worden te sterk, iedereen overschreeuwt zichzelf. Iedereen wil hardere prikkels, denk alleen maar aan de bioscoopfilms, hoe hard worden ze niet. Alles neemt toe. Men wil meer en meer, men wil hardere prikkels, hardere seks en meer seks, meer kleding, een grotere auto, een groter huis en ga zo maar door.
Wij moeten van het teveel af. De evolutiekracht die in de voorgaande tijdperken op het ego is gezet om te zorgen dat de mens zichzelf als individu zou vinden en zichzelf zou leren respecteren, moet teruggetrokken worden. We hebben ons menszijn nu gevonden, we hebben onze individualiteit gevestigd. Wij mogen nu ons bewustzijn vinden en de geest in ons, ons hoger wezen, het godzijn in ons. Maar dat ego blijft maar schreeuwen en wil maar meer.
De Geest zijn plekje geven
Als u uw diepste zelfrespect wilt vinden, is het goed te beseffen dat u uzelf dan niet alleen een plekje hier op aarde moet gunnen en dat u uzelf uw eigen individualiteit moet gunnen, maar dat u dit ook moet gaan verbinden met de hoogste, diepste, goddelijke waarde van uw geest. Pas dan zult u echt tot uw recht komen.
U bent al tot uw recht gekomen in de materie, maar nu wil het godzijn in u ook graag zijn plekje innemen."
Meer over de nieuwe plaats van het ego en de persoonlijkheidscontrole tref je aan in deze lezing.

In de lezing D80 Verlichting (2008) vind je het volgende: “Het godzijn in de mens
In het tijdperk van het lagere zijn waren wij aardemens met een zevenvoudig bewustzijn. Als wij inkeerden, zei de aardemens: “Hallo, hier ben ik, zorg dat je involueert, hoor. Dat je een goede plek in de stof bouwt.” Maar de Schepper heeft een grote schaar genomen en gezegd: “Aardemens, het is mooi geweest met je.” Dat was op 24 mei 2008 in BelgiĆ«. Toen werd de kosmische mens, de mens die niet alleen een dertienvoudig bewustzijn heeft, maar die ook God is, in ons naar voren geschoven.
In de jaren die achter ons liggen, is het godzijn in de mens volledig tot ontplooiing gekomen. Nu zijn wij de kosmische mens en hebben wij een dertienvoudig goddelijk bewustzijn. En de Schepper heeft gezegd: “Zo, als je nu inkeert, vind je de kosmische mens in jou en niet meer je aardemenszijn.” Daarop heeft de kosmische mens direct gezegd: “Jij bent God. Natuurlijk, je bent ook mens, maar je bent nu God en je godzijn is nu het belangrijkste.”
U zult het amper willen geloven, maar het is een feit dat op 27 september van dit jaar, tijdens de themadag Zelfrespect, ik u mocht melden − en wij hebben er toen ook aan gewerkt − dat de vrije wil van de mens, de aardemens dus, geen goddelijk erfgoed meer is, maar dat nu de goddelijke wil van de mens zijn goddelijk erfgoed is geworden. Wanneer u nu naar binnenkeert, komt de kosmische mens naar voren en zegt: “Je bent God en de goddelijke wil in jou spreekt je nu aan.”
De goddelijke wil in ons krijgt voorrang
Driekwart van de vrije wil is momenteel reeds teruggenomen. U hebt natuurlijk nog een stuk nodig om te kunnen kiezen en uw leven richting te geven. Maar die enorme schreeuwer van: ik moet in de stof, ik moet me bevestigen, ik, ik, ik, ik, was alleen maar functioneel tijdens de involutie.”


In het boek Op weg naar verlichting, Het pad van verlichting van de mens in de nieuwe tijd, zijn beide bovengenoemde lezingen, tezamen met de lezing Leren leven in overgave, opgenomen.