Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

dinsdag 29 januari 2013

Bewustgeworden en dan…!?

Er staan talloze artikelen op de website van mystica Sonia Bos met als thema Persoonlijke bewustzijnsontwikkeling. Als je dat pad al een tijdje gelopen hebt en je karma aardig hebt weggewerkt met het gevoel dat je meesterschap over je persoonlijkheid hebt verkregen, dan kan het zomaar zijn dat je tegen jezelf zegt: 'ik ben eraan toe om een vervolgstap te maken'. Je wilt nog meer gaan leven vanuit je eigen verantwoordelijkheid, maar ook vanuit je innerlijk weten (je zielegeheugen en het universele geheugen van het leven: geest) welke kant je in het leven op wilt gaan, en niet zozeer vanuit wat 'men' van jou vindt of denkt dat goed voor jou is.

Twee bijzondere boekjes die je daarmee nog verder in het zadel kunnen helpen zijn: Werken vanuit de akasha. Vanuit de diepere lagen van haar bewustzijn kon Sonia vanuit de Bron van Leven de diepere inspiratie naar buiten brengen. Dit werken vanuit de akasha leek door de eeuwen heen niet weggelegd voor ons, de gewone mens. In het Aquariustijdperk (2000 – 4000) is daar verandering in gekomen. Omdat ons bewustzijn een grote mutatie heeft ondergaan (van 7 naar 13 chakra’s), is de kosmische mens geboren. Ieder mens kan vanaf nu leren putten uit de akasha van de Bron van Leven in zichzelf, waarmee je niet alleen jezelf maar ook de wereld om je heen door middel van scheppingskracht een nieuw aanzien kunt geven. En dat kunnen we goed gebruiken in een tijd waarin we, alles in onze maatschappij dat niet gedragen wordt door Liefde en Eenheid, voor onze ogen zien verdwijnen!
In Op weg naar de zon, Een weg naar hoger genezen legt Sonia uit hoe wij onze ontwaakte geestkracht kunnen gaan gebruiken en geeft antwoord op vele vragen. We zijn met de komst van het Aquariustijdperk van de bewustwordingsfase in de realisatiefase terecht gekomen. In verbinding met de Bron in jezelf, via je hart, kun je niet alleen de individuele mens genezen, maar ook de maatschappij, het leven en de evolutie transformeren! Er moet nog heel wat veranderen in de wereld! Help je BEWUST mee!?

zondag 27 januari 2013

Dementie, het vroegtijdige verlies


Afgelopen week was er op de televisie een documentaire met de titel Hoe ongezond eten tot dementie leidt. In Nederland lijden 250.000 mensen aan dementie. De kans dat iemand op dit moment de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie krijgt is 20%, maar die kan volgens Amerikaanse onderzoekers de komende jaren veel groter worden. Zij ontdekten nl. een verband tussen diabetes en dementie. Door ons Westerse eetpatroon met veel calorieën en vet, kan ons lichaam ongevoelig raken voor insuline. Een proces dat ook effect blijkt te hebben op de hersenen met de ziekte van Alzheimer tot mogelijk gevolg. (uit: AVRO-bode)

Mystica Sonia Bos, grondlegster van de Aquariusmystiek heeft uitvoerig aandacht besteed aan deze ziekte die een epidemische vorm begint aan te nemen. In haar artikel Dementie, een spirituele visie spreekt zij over natuurlijke en niet natuurlijke dementie, en de zin van het leven.

In Het mechanisme van dementeren gaat ze in op het proces van dementeren: Het verlies van de persoonlijkheid en de heroïsche strijd van de dementerende. Waarna het loslaten van de ziel en de geest uiteindelijk volgen.

In De ziekte van Alzheimer geeft Sonia aan wat dementeren is en legt uit dat u zich er altijd van bewust moet zijn dat het wezen van de dementerende voortdurend als gast bij u aan tafel zit! Wanneer u dit beseft, wordt ook duidelijk hoe belangrijk het is dat u de patiënt blijft bezoeken en met liefde omringt. En – wat hij onder normale omstandigheden misschien niet kon – kan hij nu ineens wel: uw liefde accepteren en toelaten. Hij zuigt deze als een spons op.
Daarnaast heeft Sonia kosmische lering ontvangen tijdens de lezing Dementie, het vroegtijdige verlies, waarin ze aangeeft dat de oorzaak van dementie het verlies van levensmotivatie is, wat tot gevolg heeft, dat het spirituele wezen van de mens zich al tijdens het leven terugtrekt in de sferen. Hoe we het lot van de dementerende mens kunnen verzachten, wordt hier duidelijk gemaakt. Inclusief een meditatie: hulp voor de dementerende mens. (De lezing is ook als reader of op CD beschikbaar)


Toen Sonia’s vader ging dementeren, en tot zijn spijt zijn verzoek tot euthanasie niet kon worden ingewilligd, is zij namens haar vader gaan schrijven. De winter die niet mocht zijn: een persoonlijk verslag, waarmee ze met inzicht en begrip een goed beeld geeft van het leven in een verpleeghuis vol demente mensen. En van de problemen waarmee verpleeghuizen momenteel kampen. Haar liefde voor het leven is in elk stukje van dit boek te herkennen. 

donderdag 10 januari 2013

Holistisch genezen

Het is van alle tijden dat ziektes niet altijd via de reguliere gezondheidszorg zijn op te lossen. Klachten en kwalen kunnen op allerlei verschillende manier ontstaan: o.a. door onze negatieve gedachten, verkeerde gewoontes, onophoudelijke zorgen, aanhoudende en vastzittende emoties. De laatste decennia gaan mensen steeds meer zoeken naar alternatieve oplossingen. Zo hebben homeopathie, natuurgeneeswijzen, acupunctuur, counseling, bloemenessences, kunstzinnige therapie, ontspanning, sport en beweging, Reiki, kinesiologie, lichttherapie, massages, voetreflexologie en nog veel meer, mensen heling gebracht. 

Met de komst van het Aquariustijdperk, waarin wij steeds meer bewust worden van onze eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van onze gezondheid (het opwekken van karma door oorzaak en gevolg), zal ook de spirituele kant vaker gevonden worden. Yoga-lessen zijn inmiddels algemeen goed geworden. Een logisch vervolg is het thuis mediteren, de weg naar binnen, om diepere inzichten te krijgen in ons doen en laten.

Mystica Sonia Bos, grondlegster van de Aquariusmystiek heeft meer dan 25 jaar kosmische lering aan de mens doorgegeven, door middel van lezingen en themadagen, ook op het gebied van vele ziektes. (zie hiervoor het uitgebreide ziekteregister op haar website). Zij reikte daarbij ook altijd handvatten aan hoe wij door middel van meditatie onze geestkracht en scheppingskracht kunnen gaan benutten. Sonia heeft altijd benadrukt dat in eerste instantie de reguliere gezondheidszorg de aangewezen weg is. Meditatie kan een mooie aanvulling zijn om dieper in jezelf te zoeken waarom je op een zeker moment juist een bepaalde ziekte krijgt.

De Aquariusmystiek gaat uit van reïncarnatie en dat onze ziel de optelsom is van al onze vorige levens. Klachten en kwalen worden holistisch aangepakt als je deze van alle kanten gaat bekijken: de lichamelijke, geestelijke, emotionele en spirituele oorzaken. Wat dit laatste betreft kun je bijvoorbeeld denken aan iets wat je hebt meegenomen uit een vorig leven, en dat juist in deze tijd met ons toegenomen bewustzijn, kan worden opgelost. Denk eens aan onverklaarbare angsten voor vuur (omgekomen door brand), water (verdronken in een vorig leven), geweld (omgekomen in een oorlog), katten (voor de leeuwen geworpen).

Sonia Bos heeft ons geleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen leven en aangemoedigd om naar de diepere oorzaken van ons lijden te zoeken, zodat het naar de oppervlakte kan komen en via ons zelfgenezend vermogen geheeld wordt.

Voorkomen is beter dan genezen
In deze tijd van het jaar begint de griep weer de kop op te steken. Als je een keer wilt oefenen met mediteren, kijk dan eens in de rechterkolom van de website naar de meditatie om je immuunsysteem te versterken.

Wellicht vind je haar artikel over De onbetaalbare gezondheidszorg in de linker kolom ook de moeite waard om te lezen!