Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

donderdag 25 juli 2013

Transparantie: hoezo de plaag van onze tijd??, deel 1

In de Volkskrant van 25 juli schrijft Ana van Es een column over de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden, die nog geen asiel heeft gekregen in Rusland. In de Verenigde Staten geldt Snowden als een landverrader die mogelijk ‘verantwoordelijk is voor het schadelijkste informatielek in de Amerikaanse geschiedenis’, aldus zijn voormalige baas bij de CIA en afluisterdienst NSA, Michael Hayden. Hayden vervolgt: 'met Edward Snowden is iets ernstig loos. Hij ziet transparantie als een deugd. Transparantie, dat is de plaag van onze tijd.' Gevreesd wordt voor een jonge generatie werknemers, geboren na 1980 die, net als Snowden, óók geloven in transparantie.
De vrees van Hayden zal bewaarheid worden: Er zullen steeds meer mensen over de hele wereld komen, die bewust kiezen voor transparantie, liefde, openheid, die zeggen wat ze denken, zonder geheimen: de Aquariusmeesters die de grote overgang begeleiden naar een zuiverder, eerlijker manier van leven.

Sonia Bos, mystica en woordvoerster voor de Aquariusmystiek heeft vele lezingen gehouden waar ze spreekt over transparantie. Enkele citaten:
In Liefde (1993): “De Universele Christus in de harten van de mensen
Ik ben de Universele Christus. Dat betekent niet dat de oude Christus, Jezus van Nazareth, heeft afgedaan. Het betekent dat Hij in zijn Universaliteit is opgegaan. Dit wezen ben Ik. Ik spreek een nieuwe taal. Ik roep de mens van binnenuit, via het hart. Ik ben uw innerlijke leider. Ik ben de Wereldleider van Aquarius. Ik spreek via mijn kanaal (Sonia Bos, red.), die over de aarde zal gaan om nieuwe lering, mijn lering, te brengen. Zij is een transparant kanaal, maar een gewoon mens. Niemand is bevoorrecht.
De boodschap, dat ben Ik. Ik wil de mens bereiken om uit te leggen dat Ik in hem ben. Zo weet dat Ik altijd van binnenuit kom, maar zolang de mens niet weet dat Ik in hem ben, bedien Ik mij van mijn kanalen. De onbewuste mens wordt op deze wijze door mij vanuit de buitenwacht benaderd, maar het Aquariustijdperk gaat zich van binnenuit vormgeven.
Ik ben het goddelijk hartchakra. Ik ben de Ark van het Behoud. Ik ben de Zoon en de Vader, want de Zoon is in de Vader opgegaan. Ik Ben. Ik open mij een geestelijke ashram, een geestelijk fluïdum, waarin u kunt werken. Ik heb de blokkades daartoe weggenomen. U kunt mij vinden in uzelf. Ik zal u mijn sleutelen geven. U stijgt boven uw ego uit om tot mij te komen. Dat is een eerste vereiste.
Niemand komt tot mij dan in transparantie. Een totale overgave is de poort. Ik train u in de fase die daarvoor ligt. De Meester Jezus zal u begeleiden om u te verbinden met de innerlijke Bron waar u mij vindt. U vindt mij in de Bron in uzelf, op hartniveau. U gaat door de belangeloze liefde heen.
De Meester Jezus leidt u daarin, totdat u, fase na fase, in een zo diepe overgave komt dat u bij de Universaliteit van de Liefde komt, die Ik ben. Ik ben de Universaliteit van de Liefde. De Meester Jezus is de belangeloze Liefde. Samen gaan wij op weg. Het één kan niet zonder het ander.”
“De kracht van de Christus en de Schepper in de mens
In de toekomst zullen we steeds meer leven voor liefde, geest, stilte en transparantie. We zullen een fijne, meer ijlere, manier van leven en waarde van leven gaan beleven. Wij gaan staan voor heel nieuwe waarden van leven. Alles wordt nieuw gemaakt zoals in Openbaring staat: ‘En zie, Ik maak alle dingen nieuw!’ Dan is werkelijk begonnen wat de Schepper heeft gezegd. Hij roept nu zijn zes miljard instrumenten op om Hem te helpen het leven te vernieuwen. Voel u dus niet machteloos, u strijdt niet alleen. U strijdt een strijd voor het leven. U hebt twee enorme medestanders: de Christus en de Schepper in u en die kracht is enorm.”


Zie deel 2 over Transparantie in het volgende blogartikel!

Transparantie: hoezo de plaag van onze tijd??, deel 2

Zie deel 1 over Transparantie in het voorgaande blogartikel.

In Mens en wereld in hun kracht (2001): “Het indalen van het Bestaan
Tot nu toe was het leven in de schepping slechts bewustzijn, al het leven was bewustzijn. Ismaël Emanuel (de Universele Christus, red.) echter, die in de mens is ingedaald, is de brug naar het Bestaan. Hij is zover dat het Bestaan in het bewustzijn van de schepping kan indalen. Het Bestaan is het hogere broertje van het bewustzijn. In bewustzijn kan de beweging zich vormgeven. Echter, Bestaan is transparantie, zuivere stilte. Als het Bestaan indaalt in het bewustzijn van de mensen, in de harten van de mensen, in de levensvonk die in iedereen is, dan verandert alles wat leeft. Dit is wat gaande is! Alles wat leeft, wat bewustzijn heeft, krijgt de vonk van het Bestaan in zichzelf geactiveerd. Daardoor krijgt het leven een veiligstelling, want nu zal het Bestaan worden. De stuurcodes van de schepping en van het leven worden daardoor bijgesteld.”

Het leven zal de Schepper gelijk worden
Het wezen van de Schepper is totale stilte, totale transparantie. Door de Creatie werd de Schepper uit zijn totale transparantie gehaald. Hij ging creëren en daardoor ontstond er beweging, dualiteit.
De schepping ontstond met daarin de materie, de geest en de hogere geest, omvat door de Schepper. Zoals de mens de Schepper nu kent, noemen wij Hem Eenheid, Transparantie, Liefde – ieder zal hiervoor zijn eigen term gebruiken. Echter, de Schepper die wij gekend hebben tijdens de lange weg van involutie de schepping in – tijdens de wordingsprocessen van het leven die om en nabij 1985 zijn afgesloten – is een andere Schepper dan degene die Hij was vlak voor de Creatie. Wij zien slechts een plaatje van de Schepper, want als Hij in zijn volte in de dualiteit naar ons toe was gekomen, was de schepping verbrand.
De Creatie is dus nog volop in beweging. Wij zijn nu in de vijfde dag van de schepping, de dag dat de mens terug mag bewegen naar de Bron. De involutie is volbracht, de mens gaat terug naar de Bron, en de Schepper wil zijn ware wezen laten zien. De eeuwige kracht van de Schepper daalt langzaam in het deel van de Schepper dat wij zien. Dit gaat door alles heen wat leeft. Het leven zal de Schepper gelijk worden, de Schepper zoals Hij was op het moment vlak voor de Creatie: de allesomvattende Universele Stilte, die daarna in beweging gebracht werd.

De Ark van het Bestaan
Een diepe laag in de aura van de Schepper, die Hij nog diep verborgen had, wordt nu naar binnengehaald. De Schepper vraagt eigenlijk om een lichtwezenheling. Hij zegt: “Breng dit lichtwezen, deze laag van mijn wezen, alstublieft de schepping in, want de tijd is rijp dat Ik herkend word binnen de schepping.” In de blauwdrukken van de schepping wordt daardoor het Bestaan, een hoger gebied binnen de Schepper, bijgetekend. We hadden eerst te maken met de blauwdruk waarin de wordingsprocessen begeleid werden. Nu wij de ommekeer gemaakt hebben – de Apocalyps heeft ingezet – kiest de Schepper ervoor om het Bestaan, de Absolute Stilte, de schepping in te brengen.
In de dagen van de Creatie die nu nog komen – de drie tijdperken die nu voor ons liggen (het Aquariustijdperk ofwel het Gouden Tijdperk van 2000 - 4000, het Kristallijnen Tijdperk, ofwel het Tijdperk der Verlichting van 4000 - 6000 en het Tijdperk der Vervulling, ofwel het Transparante Tijdperk van 6000 - 8000, red.) – wil Hij volledig herkend worden. Dit gebied, dat Hij de Ark van het Bestaan noemt, incarneert in onze blauwdruk en wordt bijgeschreven in deze immense inwijding die zich aan het voltrekken is…….”

“……… Een lichtleger rukt op. In de universele ruimte van alles wat is, wil het licht, de transparantie, binnenkomen……”
…… “Niet langer is bewustzijn het hoogste goed dat voor de mens bereikbaar was, maar het Bestaan. Er komt een laag bij in alles wat hier in de schepping is. De Schepper laat zich dieper kennen en al het leven gaat daarin mee.”
……”Het leven wordt een palet van pasteltinten
Ik, de Heer der Oneindigheid, leid deze exodus. U bent mijn instrument, u leidt het leven van duister naar licht. Dit doet u door het duister buiten de poort te zetten en het licht in uw wezen te inviteren en dit ook in de ander aan het werk te zetten. Ik ben met u, in u en om u. Ik ben de transparantie, die alle hardheid naar zachtheid brengt. U gaat van rood naar oranje naar heel transparant roze. Steeds zachtere tinten zullen in het leven gaan ontstaan. Het leven wordt een palet, een palet van pasteltinten. Tot nu was het leven een veldboeket waarin ook bloemen met doornen en stekels stonden. Nu krijgt u een ander palet en zullen de stekels, de doornen, verdwijnen. Alles wat niet meer nodig is, zal heel langzaam uit het leven vertrekken.”
……“De vervulling van het leven
De mens kan zijn verantwoordelijkheid in handen van de diepste innerlijke leiding laten. Dan kan de innerlijke leiding door hem heen werken. Door de transparantie die dan kan ontstaan, zal de mens zijn eigen transparante wezen, dat een doorgeefluik is van Universaliteit, gaan begrijpen. We reizen door het leven en door het Bestaan heen. We reizen door hogere cirkels van licht heen, totdat we in het allesomvattende I Am staan en zeggen: “I Am, Oneindigheid van Leven, ik ben U gelijk.” Dan zullen we zo transparant zijn dat Hij ook in ons geboren wordt.”

In Vrijheid (2003) staat: “Overal waar kosmische ordening ontstaat, kan chaos en karma niet meer zijn. De kosmische ordening is puur transparantie, puur eenheid. Deze pure liefde kunnen we nu naar buiten brengen en zal direct het negatieve karma – dat wat niet gestructureerd is volgens het Plan van de Schepping – omzetten.”
……
“De maatschappijvernieuwing begint bij het terugtrekken van uw projecties op een ander. ‘Als jij nu maar eens anders was, dan kon ik beter functioneren. Als ik nu eens een andere chef zou krijgen, zou mijn werk wel vrucht dragen.’ Trek al uw projecties terug en bouw de kosmische ordening in uzelf op. Laat deze van uzelf uitgaan. Denk aan een situatie waar u moeite mee hebt, bijvoorbeeld op uw werk, en laat het gewoon zijn. Laat de oerstaat van zijn, de kosmische ordening, puur transparantie, puur liefde, zijn. Werken zaken niet uit zoals u zou willen, ga dan naar de oerstaat van zijn in uzelf en kijk ernaar waarom het anders uitwerkt als dat u gehoopt had. Zo kunt u erachter komen welke knelpunten u in uzelf mag omzetten om in deze kosmische ordening mee te kunnen gaan.”

In Houden van mijzelf en het leven (2003): (Elk mens kan een christus zijn, een meester der Liefde): “Eenheidsbewustzijn... Er zijn geen grenzen meer, er is slechts eenheid... Hier is alles gelijk, hier is slechts transparantie, verstilde liefde... Laat dat maar indalen in uw persoonlijkheid als daad van ultieme liefde voor uzelf...
U bent één met de Schepper, met de Universaliteit van de Liefde, de Christus in u. U bent één met Ismaël Emanuel, de allesomvattende Bron van Licht, Liefde en Leven, die u helemaal beschermt en omvat en in liefde hult...
Vraag om liefde, lief mens, en de ultieme liefde zal u gegeven worden...
Dit bent uzelf, dit is de engel in u, dit is uw oeratoom, uw wezen. Heb uzelf lief...
Voel dat u liefde bent... U bent liefde, want u bent de Alfa en de Omega gelijk, de Universele Christus, het leven zelf, al-wat-is. Laat u omarmen... Voel u niet te gering...

In Verlichting (2008): “De eigen goddelijke wil teruggeven: de zesde fase van verlichting
Wanneer de avatar door zijn zorgen heen gekomen is en begrepen heeft dat het leven toch zijn loop zal hebben, dan is hij puur leven en onderdeel van de draagkracht van de vlam van het leven. Dan legt hij ook zijn eigen diepste goddelijke wil in de handen van de Almacht en zegt: “Niet mijn wil als God is belangrijk, maar de almachtige wil van de almachtige God, de allesomvattende levensvlam, is belangrijk.” Hij overstijgt dan ook dat laatste persoonlijke stukje in zichzelf. Hij had het al losgelaten in zijn persoonlijk leven, maar moet het nu ook in zijn verantwoordelijkheden en in zijn schuldgevoelens loslaten. Dan komt hij in zo’n transparantie te staan dat hij alleen nog maar liefde, eenheid, opstanding en verlichting is. Dan zal de zesde fase van verlichting zich aan hem voltrekken.”

Sonia Bos zegt over meesterschap: “Hij die de staat van transparantie, de staat van Eenheid, verworven heeft.” Voordat we allemaal zo eerlijk zijn als Edward Snowden, zal er nog heel wat water naar de zee stromen.

Obesitas (door voeding) en spiritualiteit: Voor alle dikke mensen die zich ergeren aan zichzelf en anderen

Gisteren zaten we op een terrasje te lunchen ter gelegenheid van de verjaardag van mijn man. Naast ons kwamen twee hele dikke jonge vrouwen zitten. Ik kon het niet helpen, maar hoorde een gedeelte van hun conversatie. Eigenlijk ging hun hele lunch over hetzelfde onderwerp: over hun zwaarlijvigheid en hoe ze daar mee om wilden gaan. Ook hoe anderen ermee omgingen. Ze waren beiden in therapie en waren het zat om door anderen aangemoedigd te worden als ze een taartje afsloegen, terwijl de collega’s heerlijk ervan zaten te smullen. Even dacht ik om ze de boeken aan te prijzen die ikzelf juist gelezen heb en waar ik heel veel weetjes over gezond eten uit gehaald heb. Maar iets weerhield me ervan. Ze mogen zèlf hun zoektocht naar vreugde, vrijheid en vervulling vinden. 
Meer mensen zijn op dit moment pessimistisch en zelfs depressief; ze zien geen uitweg in de chaos die er dagelijks in de kranten tentoongespreid wordt, de armoe die hun overvalt nu ze zijn ontslagen met de onzekerheid of ze binnenkort weer aan het werk kunnen, het pensioen dat lager uitvalt dan ze gedacht hadden, of het vooruitzicht dat ze een aantal jaren langer moeten werken dan hun ouders. Dit alles hoort bij de zuivering die voorlopig nog wel even aanhoudt aan het begin van het Aquariustijdperk: alles wat niet aan liefde en eenheid voldoet zal uiteenvallen.

Maar er is hoop voor degenen die zelf in hun kracht willen gaan staan en hun onbewust verkeerde eetpatroon, naast therapie en boekenkennis, willen doorbreken met hun eigen geestkracht:

Mystica Sonia Bos, grondlegster van de Aquariusmystiek, heeft in 1999 een lezing gehouden over 
Verstoord eetgedrag: anorexia, boulimia nervosa, eetverslaving, die nog steeds zeer actueel is. Hieronder volgt een kleine beschrijving met een inleiding naar de meditatie:

Heel diep aan de basis van anorexia en boulimia ligt onvrede in de mens, een patroon van zelfafwijzing: het niet willen of kunnen leven in de materie, die zijn oorsprong vindt in heel diep gewortelde trauma’s. De oorzaken en heling van deze oertrauma’s worden in deze lezing besproken. Holistische genezing ontstaat door zelfacceptatie en bewustwording waarvoor het leven dient: aanvaarding om je geestkracht in de materie te gebruiken.

Tijdens de lezing zegt Sonia als inleiding naar de meditatie HeelwordingAls de heling inzet, lossen de uiterlijke problemen vanzelf op, dat is het mooie. Maar als u niet tot in de diepte gaat, nooit echt tot aan die heel diepe trauma’s gaat, komt u nooit tot een volledige heling, dan blijft u aan de op­pervlakte peuteren. Ik ga dat proberen duidelijk te maken. Als u het niet begrijpt, dan laat u het gewoon over u heen komen. We gaan met elkaar een gigantisch veld bouwen waarin we u die heling aanreiken. Alsof u een be­handeling krijgt, zo moet u het zien. Daarin gaan we tegelijk die diepe kern pakken, voor allemaal.

Als u nog moeilijk in uzelf kunt gelo­ven, dan zegt u: “Het zal wel waar zijn, ik heb er vertrouwen in, ik ga erin staan. Het ligt ook in mij. Kom maar op!” We gaan naar de basis waar we de diepste problematiek gaan ontwortelen. Daarvoor ga ik eerst in mijzelf de energie opbouwen zodat ik weer bij mijn diepte kan, anders ben ik reddeloos verloren. Ik moet naar mijn diepste, goddelijk stuk menszijn, waar uit dat diepste, de mystieke bron in de mens, alle wonderen komen die hij kan ver­richten.

Het leven is liefde, want laten we wel wezen, als het leven geen liefde was, zou u toch niet meer willen leven? Hoe vaak heeft u er al aan trachten te ontsnappen? Maar dan is er toch iets wat u net behoudt: liefde, positiviteit, schep­pingskracht, de adem, de Geest, noem het maar zo als u het wilt. Tot die levende liefdeskracht, de Universele Liefdeskracht, wil ik mij vandaag richten, wil ik me nu ook voor u richten.

De Universele Liefde: de Witte Roos
U mag leven. Ik raak voor u het punt van verzet tegen het leven in u aan en roep daarin de christuskracht, de Uni­versele Liefde, de Witte Roos, aan. Zie maar een Witte Roos, de Roos van Sharon, die leg ik in het verzetpunt van u en kies maar om te leven, dan zal zij daarin aanwezig zijn: dé Universele Liefde. Ik vraag om een omvorming van mijn verzet tegen het leven. Ik zie een Witte Roos...
En elk moment dat ik bang ben dat ik niet verder kan, dat ik weer een vreetbui krijg of mijzelf uithonger, denk ik aan de Witte Roos, de Universele Liefde, en vind daar veiligheid in. Vraag maar om hulp, u mag vragen. Geef uzelf toestemming om hulp te vragen aan het leven, de Witte Roos, de Universele Liefde, het zelfregenererend vermogen van het leven...
Voel u weer thuis, dan hebt u een anker in het leven. Zo geef ik u eerst een makker. U hebt gekozen voor het le­ven, we hebben het verzet in u aangeraakt. Voel u veilig bij uw makker, het zelfregenererend vermogen, de Uni­versele Liefde, de Christus, de Liefde, de kracht van leven die Liefde is.
Bij twijfel, bij angsten, bij gevoelens van verloren zijn, kunt u daarin schuilen. Kunt u het even niet aan: ga dan maar in de Roos liggen, trek de blaadjes als een dekbed over u heen. Geef u over, ontwijk het niet, en leg uw sores in de pure positiviteit en vraag om transformatie voor omzetting van uw sores. De Witte Roos is transformatie, is zelfregeneratie. Dat bent u ook in uw diepste wezen, maar dat tracht u te ontwijken, omdat u een hekel aan uzelf hebt gekregen.
Uw eigen hoogste Zelf is nu uw makker: de zuiver Witte Roos. Zij is in uw wezen verankerd, is altijd bij u. Zij heeft een enorme liefdeskracht die alles kan vereffenen, die transformeert. Sluit maar vrede met de makker op uw weg, het diepste van uw eigen wezen: de Witte Roos...

Sonia reikt je in het verloop van deze meditatie jouw 13 scheppende krachten aan en de aarding van je persoonlijkheid, je ziel en geest hier op aarde, zodat je je weer een compleet mens voelt, degene die je bedoeld bent te zijn. En op deze manier transformeer je eigen leven. Op cd, of mp3 te beluisteren, ook als reader te downloaden of als papieren versie te bestellen: Verstoord eetgedrag.

En als je gewoon een maand gezond wilt eten, en daarmee vanzelf 4 kilo afvalt (iets wat mij nog nooit gelukt was, omdat ik niet wist hoe!) koop dan het boek In 28 dagen van gifbelt naar tempel. Even geen e-nummers, geen koemelk-producten (in plaats daarvan lekkere schapen- of geitenkaasjes en geitenyoghurt), geen brood (in verband met eventuele allergieën voor gluten) en geen suiker. Wel heerlijke soepen, salades als lunch en geweldige smeersels voor op je rijstwafels. Jarenlange vage buikklachten verdwenen hierdoor!

zaterdag 20 juli 2013

Dementie onder ouderen neemt af!

De Volkskrant van 18 juli geeft aan dat een nieuw Brits onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal dementiegevallen in Engeland en Wales bij mensen van 65 jaar en ouder de laatste twee decennia met 25% is gedaald! Het is waarschijnlijk dat deze trend zich ook in andere ontwikkelde landen voordoet. Er wordt vanuit gegaan dat dit komt door het welvaartsniveau en onderwijs. Men is zich meer bewust van het belang van goede voeding en een gezonde leefwijze.

Tijdens de lezing Dementie, het vroegtijdige verlies vertelde mystica Sonia Bos: “De grote volksziekten – kanker, aids, hart- en vaatziekten en dementie – hebben alles te maken met de grote schoonmaak van karma, waar we door de aanzet van bewustzijn in het leven doorheen gaan. De eerst drie volksziekten hebben alle te maken met de lagere aard van de mens, de laagste drie chakra’s. Maar aangezien we nu het Aquariustijdperk zijn ingegaan, mogen we naar de hogere aard van de mens toe groeien. Er wordt een appèl op ons gedaan om onze hogere aard te onderscheiden om van daaruit verantwoordelijkheid te gaan dragen over onze lagere aard. In een later stadium mogen we zelfs een integratie van onze hogere aard in onze lagere aard volbrengen.
Zij die hun hogere aard trachten te ontwijken en te ontvluchten, worden dement. Er zijn alleen in Nederland al 300.000 dementerenden (1995). (In 2013 zijn dat er 256.000, dus ook in ons land is een daling waar te nemen, red.)! Dementie lijkt een volksziekte te zijn geworden en is dat dan ook.
Dementie heeft te maken met een projectie van de Schepper op het hartchakra van de mens. Deze aanraking werd gericht om de mens bewust te maken dat er een hogere aard in hemzelf verborgen ligt en dat hij vanuit dit hogere wezen verantwoordelijkheid mag dragen over zijn lagere aard: over de materie, zijn begeerten en zijn emoties. Eenieder die te veel aan zijn lagere aard hangt, krijgt op deze drie niveaus een portie karma uit te werken.
Gelukkig is er in de spiraal van bewustwording een reddingsplan ingebouwd en wordt er lering vrijgegeven over transformatie. Transformatie wil zeggen dat de mens mag leren de in hem besloten scheppingskracht – die hij in zijn hogere aard vindt – op de restschuld van zijn karma te richten, met het doel deze te neutraliseren.
Elk mens die werkelijk kiest om bewust te willen worden, zal niet dement worden. Wanneer de mens en masse zijn hogere aard ontdekt en ontsloten heeft, zal niemand meer lijden aan deze ziekten. Deze ziekten, die nu volksziekten zijn, zullen dan volledig verleden tijd zijn geworden.

Dementie is vluchten voor de confrontatie met jezelf en het leven dat achter je ligt. Het is vluchten voor de fase waarin je de positiviteit uit je leven naar voren moet halen. Het is heel vaak geen bewuste vlucht, want het overkomt juist mensen die niet zo bewust zijn.
Het is een basisgegeven dat juist als men niet zo bewust is men dement wordt. De bewust geworden mens wordt niet dement. Deze mens werkt bewust aan zijn bewustzijn, wil heel bewust het diepere doel van het leven aangaan. Hij wil vergeven en werkelijk liefhebben. Deze mens heeft de kracht om uit zijn eigen diepere wezen te putten om ook deze fase van zijn leven glansrijk door te gaan.

Het grote belang van transformatie
In de Aquariusmystiek wordt verslag gedaan van het opengaan van de Bron in de mens. Via zijn kosmisch bewustzijn kan de mens de scheppende krachten uit de Bron ophalen. In dit gegeven ligt de genezing van de demente mens. Als we via ons kosmisch bewustzijn de scheppingskracht uit de Bron putten, kunnen we direct bewustzijn in de mens wekken; ook bij de mens die niet wil. Dit proces noemen we transformeren. Door te transformeren kunnen we de scheppingskracht om deze mens heen leggen en door het dan aangereikte bewustzijn zal het dementeringsproces worden afgeremd. We kunnen hiermee niet manipuleren, want de scheppingskracht is belangeloze liefde. Zij zal slechts liefde brengen.”


Wie het naadje van de kous wil weten over de spirituele achtergronden van de verschillende soorten dementie, het proces van dementering, de hulp voor de dementerende mens of een meditatie ter voorkoming van dementie, adviseer ik om de gehele reader Dementie, het vroegtijdige verlies te downloaden, dan wel de lezing op cd of mp3 te beluisteren. Zie ook mijn eerdere artikel op deze weblog over dementie

maandag 15 juli 2013

Verschuivingen in de voedselketen

Op 12 juli stond er een artikel in de Volkskrant, getiteld: De kweekvis verslaat de koe. Voor het eerst in de geschiedenis wordt er meer vis gekweekt dan er rundvlees wordt geproduceerd.

Sonia Bos, grondlegster van de Aquariusmystiek, heeft reeds in 1999 via innerlijk schouwen verslag gedaan over de enorme veranderingen die zich binnen de natuurrijken op aarde voltrekken. Dit moet gezien worden over een langere periode. Toch beginnen de eerste verschijnselen zich af te tekenen. Het dier, de plant en het mineraal zijn samen met de mens een hogere evolutiespiraal van leven binnengegaan, om vanuit hun nieuwe, verruimde bewustzijn het leven op aarde een nieuw aanschijn te gaan geven.

De bio-industrie zal verdwijnen
Er zal een totaal ander voedingspatroon ontstaan, waarin het jagen door de mens - nu vervangen door de legbatterijen, de mestkalveren en de hele uitwas van de bio-industrie - langzaam zal ophouden te bestaan.”

Vraag: Moeten het dier en de plant nog steeds in de voedselketen blijven dienen?

De geest als het meest complete voedsel
Sonia: De werkelijke voeding in de stof voor de mens bestaat uit Geest. Wanneer wij de Geest Gods in ons mens-zijn volledig gerealiseerd hebben, zouden wij ons volledig kunnen voeden met die Geest. Dat zal in de toekomst ook gebeuren, er zijn zelfs nu al mensen die zover zijn. Ik las pas een artikel over iemand die al vele jaren niet heeft gegeten, slechts af en toe neemt ze een stukje chocola, omdat ze daar erg gek op is. Deze vrouw heeft blijkbaar een bewustzijnsstaat bereikt waarin ze zichzelf helemaal kan voeden vanuit de Geest.

Nu de mens zijn vierde akasha: de goddelijke bewustzijnsakasha in zichzelf ontsloten heeft gekregen, (na de persoonlijkheidsakasha, de ziele-akasha en de goddelijke akasha, de verbinding van de geest met de Geest, red.) is het voor elk mens mogelijk geworden de Geest Gods in zich te realiseren. Naast de drie stoffelijke dimensies kan hij dan ook de goddelijke dimensie in zich dragen en realiseren. Wanneer de mens de vier dimensies in zichzelf heeft gerealiseerd, kan hij zich vanuit de Geest voeden. We hoeven dan geen dieren meer te slachten en geen planten meer te eten; alleen als we daar zelf voor zouden kiezen, maar niet meer uit noodzaak.

Het dier, waarin net drie akasha’s werkzaam zijn geworden en die daardoor een driedimensionaal bewustzijn zal ontwikkelen, kan zich nog niet voeden vanuit de Geest. Het houdt wel de behoefte om zich hetzij met een ander dier, hetzij met planten te voeden. Het zal plantaardig voedsel zoeken als het meer op zijn zielsaspecten is gericht en dierlijk voedsel als het meer aarding, meer yang, nodig heeft om te kunnen bestaan. Maar wij, die de dualiteit zullen overstijgen, zullen daarmee ook onze voedselbehoefte overstijgen en zullen dus de natuur steeds minder aanspreken op het offer van het leven.

Eten vanuit dieper invoelen
Er wordt me vaak gevraagd of het goed is om vegetariër te zijn. Mijn antwoord is steevast: ‘Niet per definitie!’ In een fase waarin u uw zielsaspecten tot uitdrukking wilt brengen is het goed om vegetariër te zijn, maar soms moet je echt een biefstuk eten omdat je aarding en daadkracht nodig hebt. Zolang we in een ontwikkelingsfase zitten, waarin onze voedselbehoefte schommelen kan, kunnen we slechts vanuit ons diepste gevoel kiezen wat we willen eten. Dan houden we onze yin-yangbalans in evenwicht.

Soms trekken we naar nutteloze voeding, zoals een bonbon. Het eten van iets zoets heeft een functie bij het in bedwang houden van onze emoties. Gaande op onze bewustwordingsreis zullen we echter steeds zuiverder gaan eten en steeds minder onze emoties afreageren met iets yins. We kunnen dan het yin aspect via onze geest opnemen, waardoor er zo’n staat van Zijn in ons ontstaat, dat we onze emoties niet meer met voedsel hoeven af te reageren. In de nabije toekomst zullen we een gezonde balans vinden tussen het eten van plantaardig en dierlijk voedsel, maar zullen we vooral bemerken dat we steeds minder voedsel nodig hebben.

Het vegetarisme en de integratie van de Geest
Al lange tijd heeft de mening postgevat dat om spiritueel te kunnen groeien het nodig is om een vegetariër te zijn. Het vegetarisme zal u zeker een eind op weg helpen, het ondersteunt uw zielenprocessen, maar op het moment dat u bij de Geest bent aangekomen en u deze vervolgens in de stof moet zien te integreren, kan het nodig zijn dat u weer meer yang-gericht voedsel tot u neemt, omdat u anders de doorstroming van de Geest niet in de stof kunt vormgeven. U hebt dan teveel aan daadkracht ingeboet of hebt uw aarding te ver losgelaten om de Geest nog in de stof te kunnen brengen. En dat is nu wel het hogere doel van het leven.” 

Voor aanvullende informatie zie: De grote veranderingen in de natuur, 2001.