Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

maandag 18 maart 2013

De opstanding van de vrouw


De Verenigde Naties (meer dan 130 lidstaten) hebben tijdens de Convention on the Status of Women een overeenstemming bereikt over de aanpak van ‘een van de ernstigste schendingen van de mensenrechten’ waarvan de slottekst als historisch wordt omschreven. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor de vrouw (dat is 50% van de wereldbevolking!) om op gelijke basis behandeld te worden. De VN-lidstaten worden nu opgeroepen ‘krachtig alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes te veroordelen, en geen beroep te doen op tradities en religie om hun verplichtingen te ontlopen. Regeringen moeten alle geweld tegen vrouwen strafbaar stellen, de levens van vrouwen beschermen en de mensenrechten en fundamentele vrijheden van vrouwen garanderen.
De tekst bevat duidelijke taal over huiselijk geweld. Slachtoffers van geweld hebben recht op seksuele en reproductieve zorg, zoals in geval van nood voorbehoedsmiddelen en veilige abortus. Voor de conservatieve landen waren dit gevoelige punten.
Door dit document, hebben regeringen duidelijk gemaakt dat discriminatie en geweld tegen vrouwen en meisjes geen plaats hebben in de 21e eeuw,” liet de VN-entiteit weten. “Er is geen weg meer terug.”

In de Verenigde Staten is in februari ook al een uitbreiding van de Violence Against Women Act aangenomen. De vernieuwde wet werd uitgebreid met overheidsbescherming voor homoseksuelen, lesbiennes, transseksuelen, Indianen en immigranten.

Bovenstaande loopt geheel in de pas met het Aquariustijdperk (2000 – 4000) dat Liefde en Eenheid brengt. In De kosmische opdracht van mens en aarde (1992) zegt Sonia over de opstanding: “Er is nog zo ontzettend veel karma en het blijft maar komen, omdat we het nog niet anders kunnen. Zo vecht de mens zich naar het hart toe. Maar Aquarius is pas begonnen, wat willen wij nu eigenlijk? Een heel Vissentijdperk lang gaf Jezus van Nazareth aan dat de mens in het Vissentijdperk zijn Golgotha moest gaan om te kunnen opstaan.
Anders gezegd: hij mocht leren zijn ego, zijn zonnevlecht, zijn persoonlijkheid, te disciplineren om te kunnen opstaan. Opstanding is de transformatie van de mens die vanuit een hoger bewustzijn vanuit liefde gaat leven. De opstanding is in de sferen aangezet. De opstandingskracht is een kracht van misschien windkracht één. Karma heeft op dit moment nog windkracht tien, een orkaan. We zijn nog niet veel verder dan een heel voorzichtige ommezwaai naar wat meer licht. Het lijden en het karma voeren nog de boventoon. We kunnen nog amper de lichtkracht van de liefde pakken, maar laat u daardoor niet ontmoedigen. Dit kan nog niet anders. Zet dan de televisie af en toe maar uit, maar raak niet ontmoedigd. Geloof in de hogere fase van de evolutie van de mens, zodat de kosmische mens kan opstaan, de mens die uit het hart gaat leven. Want als het hartcentrum opengaat, is het ‘heb u naaste lief gelijk uzelf’ realiteit geworden.”
Inmiddels zijn we 21 jaar verder, de kosmische mens ís opgestaan en is er al heel wat verandering op gang gekomen.

In Het kosmische perspectief van de mens (1997) schrijft Sonia: “Het wezen van de vrouw mag een nieuwe dimensie binnengaan, van waaruit een nieuwe taak zal worden bekrachtigd, namelijk het spiritueel leiderschap van de evolutie. Zo moge de indaling van de Geest Gods in de vrouw – en via de vrouw in de materie – de openbaring van de Christus in de materie brengen; dé taak van de vrouw voor het Aquariustijdperk.”