Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

donderdag 14 februari 2013

De basiskwaliteiten van onze dertien chakra’s


In het nieuwsblad van de Stichting Sofia van november 2005 (pag. 7 en verder) heeft mystica Sonia Bos, grondlegger voor de Aquariusmystiek een tabel opgenomen met een overzicht van de 13 chakra’s van de kosmische mens, die wij allen nu zijn met de ingang van het Aquariustijdperk: de mens met een sterk gegroeid bewustzijn. Zij geeft hierin aan waardoor er verstoringen in deze chakra’s ontstaan en wat ze betekenen, zodat de basiskwaliteiten van de dertien chakra’s begrepen kunnen worden. Een link om te bewaren of uit te printen, zeker als je aan jezelf wilt werken en wilt weten waarom je nu juist op een bepaalde plek in je lichaam klachten of kwalen hebt!! De locatie van de 13 chakra’s vind je op de website van Sonia Bos.maandag 4 februari 2013

Stemmen horen in je hoofd: entiteiten of innerlijke mystieke verbinding

Op 3/2 stond er een artikel in de digitale versie van de Volkskrant dat bijna 1 op de 10 mensen ‘stemmen hoort’ in hun hoofd. Vaak is er een traumatische ervaring aan vooraf gegaan. De stichting Weerklank leert mensen hiermee om te gaan.
Dat dit verschijnsel regelmatig voorkomt blijkt wel uit het feit dat tijdens lezingen mensen uit het publiek meerdere malen aan mystica Sonia Bos hierover om uitleg hebben gevraagd:
Depressie, een zonnige toekomst:“Multiple persoonlijkheidsstoornis (mps)
Vraag: Als hulpverlener heb ik contact met een jongeman die last heeft van MPS (Multiple Persoonlijkheids Stoornis). Hij hoort zo’n vijfendertig stemmen die van hemzelf zijn, dus niet van entiteiten. Hij kent zichzelf amper, want altijd is wel één van de subpersoonlijkheden de baas over hem. Mag er wat meer belichting komen op wat MPS werkelijk is?
Sonia: De basis van MPS is dat de eigen persoonlijkheid niet als de ware persoonlijkheid wordt erkend, omdat de mens zijn diepste zijn afwijst. In zijn allerdiepste zijn zegt de mens: “Ik ben het niet waard dat ik leef, ik ben het niet waard dat ik er mag zijn.” In een totaal niet accepteren van zichzelf, gaat hij een rollenspel aan met een hele hoop dualismen in hem.
Hij is ten prooi aan de dualiteit, omdat hij de dualiteit in zichzelf niet accepteert. Hij heeft een enorme hang naar de Bron, naar de liefde en naar de doorstroming van die liefde, maar hij keurt zichzelf aan zijn basis af. Daardoor kan hij de liefde niet accepteren in zijn persoonlijkheid. In feite is dit ook de basis van een depressie, bij MPS gaat dit echter nog veel verder.
Deze mens ontkent de basis van zijn leven. Hij durft zijn positiviteit nauwelijks meer te zien. Hij heeft zijn schaduwkant gezien en zichzelf afgekeurd. Hij heeft de enorme weg van het licht ook gezien en die zou hij willen bereiken. Zijn probleem is echter dat hij zowel de schaduwzijde als de lichtkant in hemzelf niet in zijn persoonlijkheid kan integreren om zo tot een totale acceptatie te kunnen komen van het leven.” Voor aanvullende informatie: download de reader.

Wanneer je jezelf blijft afwijzen, kun je niet aan je levensopdracht voldoen. In Verstoord gedrag door zelfafwijzing zegt Sonia over psychose o.a. het volgende: “Zelfrespect en verantwoordelijkheid: Je moet zelfrespect hebben om verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Als je het hogere in het lagere integreert, moet je in je verantwoordelijkheid gaan staan. Maar als gevolg van je zelfafwijzing kun je dat nog amper. Je draagt geen verantwoordelijkheid meer, dat laat je aan de ander over, je hebt je allang afhankelijk gemaakt.
Er zijn dus mensen die zo staan, waardoor die gespletenheid kan komen. Eerst een partiële gespletenheid, die leidt tot psychose.

De invloed van de duisternis
Laten we de aura even als een soort ei zien, die rond de zonnevlecht een spleet krijgt. We spreken dan van een partiële gespletenheid, dan staat de aura open. Hierdoor begin je in het onderste stuk (lagere zelf) te leven en heb je nog maar een kleine verbinding naar dat hogere. De aura is een lichtei waardoor je bent beschermd, maar als de aura openstaat – door die partiële gespletenheid – heeft de duisternis invloed op je.
Doordat je onzeker bent, zo’n faalangst hebt, zo weinig zelfvertrouwen hebt enzovoort, beginnen de duistere krachten – de entiteiten – op de persoonlijkheid in te werken. Het horen van stemmen hoort bij het begin van psychose.
De stemmen beginnen je te misleiden. Je krijgt influisteringen en opdrachten van de entiteiten, die jou in hun macht gaan krijgen en je op een dwaalspoor brengen. Je bent dan niet afhankelijk van je man, of van een goeroe, maar wordt afhankelijk van de entiteiten, die heel langzaam maar zeker je hele leven leegslurpen; zij gunnen je het licht in de ogen niet, zij zijn immers onderdeel van de duisternis.

Verlies van realiteitszin
Als die beïnvloeding maar lang genoeg doorgaat en je helemaal geen realiteitsgevoel meer hebt, kun je een psychose krijgen. Want hoe verder de aura openstaat, hoe minder realiteit je nog kunt voelen. Een sterk lichtei geeft een gevoel van de juiste realiteit, terwijl een lek ei dat niet meer geeft. Als je je realiteitsgevoel blijft verliezen en de duisternis jou waanvoorstellingen, waangedachten en waanopdrachten blijft geven, gaat het helemaal mis met je. Dan ga je de psychose binnen en kom je in een inrichting. De eerste psychose zal dan misschien nog opgevangen kunnen worden, maar na de tweede of derde eindig je in een inrichting.
Dit alles kan dus ontstaan wanneer de zelfafwijzing maar diep genoeg zit ingebakken en een mens totaal geen talenten meer in zich wil toelaten en alles wat hoger is, inclusief de verantwoordelijkheid, begint af te schermen. Dan eindig je psychotisch, als ultieme uitingsvorm van afwijzing van jezelf.
Ook al kom je niet voor jezelf op, je moet een keertje keihard zijn en hen in hun eigen taal aanspreken: “En nou oplazeren en wegwezen!” Want als je doorgaat in dat patroon en daarin verhardt, raakt je je realiteitsgevoel kwijt, wat dan een directe enkele reis richting opname is.

Spirituele genezing
Zit je eenmaal in de inrichting, dan hangt het ervan af of je goed wordt opgevangen of uiteindelijk, als dat maar ver genoeg doorgaat, eindigt in krankzinnigheid. Natuurlijk zitten daar nog heel veel stadia tussen, maar je gaat steeds meer van je zelfrespect en van je zelfvertrouwen verliezen. Je gezinsleven raakt ontwricht enzovoort; er blijft echt weinig over. Dan mogen het wel behoorlijk professionele krachten of behoorlijk spiritueel genezers zijn die jou naast de medicatie nog op de been kunnen houden, die misschien nog door dat trauma, dat tot die gespletenheid heeft geleid, heen kunnen praten. Uiteindelijk is er een totale lichtwezenheling, een lichtwezenintegratie, nodig. Er zijn meditatiebanden waar zo’n meditatie opstaat. Vraag begeleiding zodat u hiermee op de juiste wijze kunt gaan werken.” 

In dezelfde lezing wordt de vraag gesteld: “Ik heb een heel erg diepe levensangst. Wat heeft me dat te zeggen?

Het ontstaan van diepe levensangst
Sonia: Dat betekent dat er op het allerdiepste niveau zo’n diep ingebakken oertrauma in u zit dat u voor uw gevoel niet meer kunt leven. Dit is niet een klein angstje van vorige levens of van vandaag. Die ware, diepe levensangst is ontstaan toen de levensvonk een zelfstandige levensvonk moest worden. Het is een op het allerdiepste niveau ingeworteld oertrauma. Hier kunt u pas doorheen komen door een volledige hercreatie van de persoonlijkheidsakasha, vervolgens een volledige hercreatie van de zielenakasha en een volledige hercreatie van de goddelijke akasha en daarna de hercreatie te richten op de levensvonk.

Kiezen voor het leven op het niveau van de levensvonk
Als we straks in de meditatie (op CD) op het niveau van de levensvonk zijn, zegt u: “Ik kies voor het leven”, dan zaagt u de poten van de stoel van zelfafwijzing in u af. Elke zelfafwijzing is uiteindelijk gerelateerd aan die diepste zelfafwijzing.
Het is wel noodzakelijk om te zeggen: “Ik kies ervoor.” U hebt die vrije wil, zo bent u nu eenmaal geboren. “Ik kies ervoor om te leven en ik maak aanspraak op het doorbreken van dit trauma dat me die levensangst geeft.” In die energie worden de poten onder de stoel van dit afwijzingspatroon afgezaagd. Het zal dan nog een tijd duren voordat u eruit bent, maar u hebt wel de kern geraakt en dat hoeft echt maar eenmalig. Dan gaat u met een noodgang vooruit. Dit suddert al levenslang, maar u bent jong, u kunt het mooi afwerken in dit leven. Als u uzelf maar het voordeel van de twijfel durft te geven."

Meer over het horen van stemmen vind je in: Kinesiologie – Innerlijke en uiterlijke leiding, vormen van spirituele communicatie; Psychose – Lichtwezenheling als medicijn en Op weg naar de zon, Een weg naar hoger genezen – De basis leggen voor innerlijke leiding.
Meer over psychose: Zie mijn blog van 10 december 2012.
Meer over beschadiging in de aura, van spirituele weefselsDe spirituele achtergronden van incest.


Een medium werkt via entiteitenbegeleiding, hoort dus stemmen en kan daarmee boodschappen doorgeven van gene zijde. Ook zijn er mensen die stemmen horen omdat zij al of niet in contact staan met een gids of een meester. Het mediumschap wordt geleidelijk aan afgebouwd, omdat ieder mens nu zelf beschikt over de mogelijkheid om in te keren naar zijn hogere bewustzijn. Zie: Houden van mijzelf en het leven.

“De mystieke verbinding
Als de innerlijke mystieke verbinding met de Bron van Leven in jezelf open is, dan komt daar die innerlijke stem. Nee, geen stem, een innerlijke fluistering. Stemmen horen bij entiteiten. Dan komt er een innerlijke beweging in de spiegel van je geest waaruit je inspiratie kunt putten, waaruit je lezingen kunt geven en waar je je begeleiding kunt vinden.
In jouw eigen innerlijk vind je: de begeleiding van de Bron, de goddelijke leiding; de leiding van de Christus; de leiding van de Meesters van Liefde en Wijsheid en de leiding van de Universele Wereldregering. In jou is een lijn direct tot aan de hoogste bron.
Als je van daaruit leert werken, kun je een steeds hoger bewustzijn integreren in jezelf. Dan kun je steeds meer inspiratie in jouw inzicht tot wijsheid brengen en zul je gaan groeien naar een totaal verlicht mens. Deze weg, de innerlijke verlichting, de innerlijke zelfrealisatie, is de weg naar de realisatie van werkelijk goede verbindingen met de maatschappij. Want het kunnen checken wat zuiver is, haal je dan uit de Bron van Leven die puur liefde is, puur wijsheid is, puur bescherming is. En je komt met steeds meer wijsheid, met steeds meer liefde naar die maatschappij toe, om haar tot bewustzijn te brengen en te beschermen tegen de lagere trillingen die zij in zich draagt.” Meer informatie voor de hoger bewuste mens die maatschappijvernieuwend wil werken vind je in Cahier 07 Relaties.