Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

zaterdag 20 juli 2013

Dementie onder ouderen neemt af!

De Volkskrant van 18 juli geeft aan dat een nieuw Brits onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal dementiegevallen in Engeland en Wales bij mensen van 65 jaar en ouder de laatste twee decennia met 25% is gedaald! Het is waarschijnlijk dat deze trend zich ook in andere ontwikkelde landen voordoet. Er wordt vanuit gegaan dat dit komt door het welvaartsniveau en onderwijs. Men is zich meer bewust van het belang van goede voeding en een gezonde leefwijze.

Tijdens de lezing Dementie, het vroegtijdige verlies vertelde mystica Sonia Bos: “De grote volksziekten – kanker, aids, hart- en vaatziekten en dementie – hebben alles te maken met de grote schoonmaak van karma, waar we door de aanzet van bewustzijn in het leven doorheen gaan. De eerst drie volksziekten hebben alle te maken met de lagere aard van de mens, de laagste drie chakra’s. Maar aangezien we nu het Aquariustijdperk zijn ingegaan, mogen we naar de hogere aard van de mens toe groeien. Er wordt een appèl op ons gedaan om onze hogere aard te onderscheiden om van daaruit verantwoordelijkheid te gaan dragen over onze lagere aard. In een later stadium mogen we zelfs een integratie van onze hogere aard in onze lagere aard volbrengen.
Zij die hun hogere aard trachten te ontwijken en te ontvluchten, worden dement. Er zijn alleen in Nederland al 300.000 dementerenden (1995). (In 2013 zijn dat er 256.000, dus ook in ons land is een daling waar te nemen, red.)! Dementie lijkt een volksziekte te zijn geworden en is dat dan ook.
Dementie heeft te maken met een projectie van de Schepper op het hartchakra van de mens. Deze aanraking werd gericht om de mens bewust te maken dat er een hogere aard in hemzelf verborgen ligt en dat hij vanuit dit hogere wezen verantwoordelijkheid mag dragen over zijn lagere aard: over de materie, zijn begeerten en zijn emoties. Eenieder die te veel aan zijn lagere aard hangt, krijgt op deze drie niveaus een portie karma uit te werken.
Gelukkig is er in de spiraal van bewustwording een reddingsplan ingebouwd en wordt er lering vrijgegeven over transformatie. Transformatie wil zeggen dat de mens mag leren de in hem besloten scheppingskracht – die hij in zijn hogere aard vindt – op de restschuld van zijn karma te richten, met het doel deze te neutraliseren.
Elk mens die werkelijk kiest om bewust te willen worden, zal niet dement worden. Wanneer de mens en masse zijn hogere aard ontdekt en ontsloten heeft, zal niemand meer lijden aan deze ziekten. Deze ziekten, die nu volksziekten zijn, zullen dan volledig verleden tijd zijn geworden.

Dementie is vluchten voor de confrontatie met jezelf en het leven dat achter je ligt. Het is vluchten voor de fase waarin je de positiviteit uit je leven naar voren moet halen. Het is heel vaak geen bewuste vlucht, want het overkomt juist mensen die niet zo bewust zijn.
Het is een basisgegeven dat juist als men niet zo bewust is men dement wordt. De bewust geworden mens wordt niet dement. Deze mens werkt bewust aan zijn bewustzijn, wil heel bewust het diepere doel van het leven aangaan. Hij wil vergeven en werkelijk liefhebben. Deze mens heeft de kracht om uit zijn eigen diepere wezen te putten om ook deze fase van zijn leven glansrijk door te gaan.

Het grote belang van transformatie
In de Aquariusmystiek wordt verslag gedaan van het opengaan van de Bron in de mens. Via zijn kosmisch bewustzijn kan de mens de scheppende krachten uit de Bron ophalen. In dit gegeven ligt de genezing van de demente mens. Als we via ons kosmisch bewustzijn de scheppingskracht uit de Bron putten, kunnen we direct bewustzijn in de mens wekken; ook bij de mens die niet wil. Dit proces noemen we transformeren. Door te transformeren kunnen we de scheppingskracht om deze mens heen leggen en door het dan aangereikte bewustzijn zal het dementeringsproces worden afgeremd. We kunnen hiermee niet manipuleren, want de scheppingskracht is belangeloze liefde. Zij zal slechts liefde brengen.”


Wie het naadje van de kous wil weten over de spirituele achtergronden van de verschillende soorten dementie, het proces van dementering, de hulp voor de dementerende mens of een meditatie ter voorkoming van dementie, adviseer ik om de gehele reader Dementie, het vroegtijdige verlies te downloaden, dan wel de lezing op cd of mp3 te beluisteren. Zie ook mijn eerdere artikel op deze weblog over dementie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten