Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

donderdag 25 juli 2013

Transparantie: hoezo de plaag van onze tijd??, deel 2

Zie deel 1 over Transparantie in het voorgaande blogartikel.

In Mens en wereld in hun kracht (2001): “Het indalen van het Bestaan
Tot nu toe was het leven in de schepping slechts bewustzijn, al het leven was bewustzijn. Ismaël Emanuel (de Universele Christus, red.) echter, die in de mens is ingedaald, is de brug naar het Bestaan. Hij is zover dat het Bestaan in het bewustzijn van de schepping kan indalen. Het Bestaan is het hogere broertje van het bewustzijn. In bewustzijn kan de beweging zich vormgeven. Echter, Bestaan is transparantie, zuivere stilte. Als het Bestaan indaalt in het bewustzijn van de mensen, in de harten van de mensen, in de levensvonk die in iedereen is, dan verandert alles wat leeft. Dit is wat gaande is! Alles wat leeft, wat bewustzijn heeft, krijgt de vonk van het Bestaan in zichzelf geactiveerd. Daardoor krijgt het leven een veiligstelling, want nu zal het Bestaan worden. De stuurcodes van de schepping en van het leven worden daardoor bijgesteld.”

Het leven zal de Schepper gelijk worden
Het wezen van de Schepper is totale stilte, totale transparantie. Door de Creatie werd de Schepper uit zijn totale transparantie gehaald. Hij ging creëren en daardoor ontstond er beweging, dualiteit.
De schepping ontstond met daarin de materie, de geest en de hogere geest, omvat door de Schepper. Zoals de mens de Schepper nu kent, noemen wij Hem Eenheid, Transparantie, Liefde – ieder zal hiervoor zijn eigen term gebruiken. Echter, de Schepper die wij gekend hebben tijdens de lange weg van involutie de schepping in – tijdens de wordingsprocessen van het leven die om en nabij 1985 zijn afgesloten – is een andere Schepper dan degene die Hij was vlak voor de Creatie. Wij zien slechts een plaatje van de Schepper, want als Hij in zijn volte in de dualiteit naar ons toe was gekomen, was de schepping verbrand.
De Creatie is dus nog volop in beweging. Wij zijn nu in de vijfde dag van de schepping, de dag dat de mens terug mag bewegen naar de Bron. De involutie is volbracht, de mens gaat terug naar de Bron, en de Schepper wil zijn ware wezen laten zien. De eeuwige kracht van de Schepper daalt langzaam in het deel van de Schepper dat wij zien. Dit gaat door alles heen wat leeft. Het leven zal de Schepper gelijk worden, de Schepper zoals Hij was op het moment vlak voor de Creatie: de allesomvattende Universele Stilte, die daarna in beweging gebracht werd.

De Ark van het Bestaan
Een diepe laag in de aura van de Schepper, die Hij nog diep verborgen had, wordt nu naar binnengehaald. De Schepper vraagt eigenlijk om een lichtwezenheling. Hij zegt: “Breng dit lichtwezen, deze laag van mijn wezen, alstublieft de schepping in, want de tijd is rijp dat Ik herkend word binnen de schepping.” In de blauwdrukken van de schepping wordt daardoor het Bestaan, een hoger gebied binnen de Schepper, bijgetekend. We hadden eerst te maken met de blauwdruk waarin de wordingsprocessen begeleid werden. Nu wij de ommekeer gemaakt hebben – de Apocalyps heeft ingezet – kiest de Schepper ervoor om het Bestaan, de Absolute Stilte, de schepping in te brengen.
In de dagen van de Creatie die nu nog komen – de drie tijdperken die nu voor ons liggen (het Aquariustijdperk ofwel het Gouden Tijdperk van 2000 - 4000, het Kristallijnen Tijdperk, ofwel het Tijdperk der Verlichting van 4000 - 6000 en het Tijdperk der Vervulling, ofwel het Transparante Tijdperk van 6000 - 8000, red.) – wil Hij volledig herkend worden. Dit gebied, dat Hij de Ark van het Bestaan noemt, incarneert in onze blauwdruk en wordt bijgeschreven in deze immense inwijding die zich aan het voltrekken is…….”

“……… Een lichtleger rukt op. In de universele ruimte van alles wat is, wil het licht, de transparantie, binnenkomen……”
…… “Niet langer is bewustzijn het hoogste goed dat voor de mens bereikbaar was, maar het Bestaan. Er komt een laag bij in alles wat hier in de schepping is. De Schepper laat zich dieper kennen en al het leven gaat daarin mee.”
……”Het leven wordt een palet van pasteltinten
Ik, de Heer der Oneindigheid, leid deze exodus. U bent mijn instrument, u leidt het leven van duister naar licht. Dit doet u door het duister buiten de poort te zetten en het licht in uw wezen te inviteren en dit ook in de ander aan het werk te zetten. Ik ben met u, in u en om u. Ik ben de transparantie, die alle hardheid naar zachtheid brengt. U gaat van rood naar oranje naar heel transparant roze. Steeds zachtere tinten zullen in het leven gaan ontstaan. Het leven wordt een palet, een palet van pasteltinten. Tot nu was het leven een veldboeket waarin ook bloemen met doornen en stekels stonden. Nu krijgt u een ander palet en zullen de stekels, de doornen, verdwijnen. Alles wat niet meer nodig is, zal heel langzaam uit het leven vertrekken.”
……“De vervulling van het leven
De mens kan zijn verantwoordelijkheid in handen van de diepste innerlijke leiding laten. Dan kan de innerlijke leiding door hem heen werken. Door de transparantie die dan kan ontstaan, zal de mens zijn eigen transparante wezen, dat een doorgeefluik is van Universaliteit, gaan begrijpen. We reizen door het leven en door het Bestaan heen. We reizen door hogere cirkels van licht heen, totdat we in het allesomvattende I Am staan en zeggen: “I Am, Oneindigheid van Leven, ik ben U gelijk.” Dan zullen we zo transparant zijn dat Hij ook in ons geboren wordt.”

In Vrijheid (2003) staat: “Overal waar kosmische ordening ontstaat, kan chaos en karma niet meer zijn. De kosmische ordening is puur transparantie, puur eenheid. Deze pure liefde kunnen we nu naar buiten brengen en zal direct het negatieve karma – dat wat niet gestructureerd is volgens het Plan van de Schepping – omzetten.”
……
“De maatschappijvernieuwing begint bij het terugtrekken van uw projecties op een ander. ‘Als jij nu maar eens anders was, dan kon ik beter functioneren. Als ik nu eens een andere chef zou krijgen, zou mijn werk wel vrucht dragen.’ Trek al uw projecties terug en bouw de kosmische ordening in uzelf op. Laat deze van uzelf uitgaan. Denk aan een situatie waar u moeite mee hebt, bijvoorbeeld op uw werk, en laat het gewoon zijn. Laat de oerstaat van zijn, de kosmische ordening, puur transparantie, puur liefde, zijn. Werken zaken niet uit zoals u zou willen, ga dan naar de oerstaat van zijn in uzelf en kijk ernaar waarom het anders uitwerkt als dat u gehoopt had. Zo kunt u erachter komen welke knelpunten u in uzelf mag omzetten om in deze kosmische ordening mee te kunnen gaan.”

In Houden van mijzelf en het leven (2003): (Elk mens kan een christus zijn, een meester der Liefde): “Eenheidsbewustzijn... Er zijn geen grenzen meer, er is slechts eenheid... Hier is alles gelijk, hier is slechts transparantie, verstilde liefde... Laat dat maar indalen in uw persoonlijkheid als daad van ultieme liefde voor uzelf...
U bent één met de Schepper, met de Universaliteit van de Liefde, de Christus in u. U bent één met Ismaël Emanuel, de allesomvattende Bron van Licht, Liefde en Leven, die u helemaal beschermt en omvat en in liefde hult...
Vraag om liefde, lief mens, en de ultieme liefde zal u gegeven worden...
Dit bent uzelf, dit is de engel in u, dit is uw oeratoom, uw wezen. Heb uzelf lief...
Voel dat u liefde bent... U bent liefde, want u bent de Alfa en de Omega gelijk, de Universele Christus, het leven zelf, al-wat-is. Laat u omarmen... Voel u niet te gering...

In Verlichting (2008): “De eigen goddelijke wil teruggeven: de zesde fase van verlichting
Wanneer de avatar door zijn zorgen heen gekomen is en begrepen heeft dat het leven toch zijn loop zal hebben, dan is hij puur leven en onderdeel van de draagkracht van de vlam van het leven. Dan legt hij ook zijn eigen diepste goddelijke wil in de handen van de Almacht en zegt: “Niet mijn wil als God is belangrijk, maar de almachtige wil van de almachtige God, de allesomvattende levensvlam, is belangrijk.” Hij overstijgt dan ook dat laatste persoonlijke stukje in zichzelf. Hij had het al losgelaten in zijn persoonlijk leven, maar moet het nu ook in zijn verantwoordelijkheden en in zijn schuldgevoelens loslaten. Dan komt hij in zo’n transparantie te staan dat hij alleen nog maar liefde, eenheid, opstanding en verlichting is. Dan zal de zesde fase van verlichting zich aan hem voltrekken.”

Sonia Bos zegt over meesterschap: “Hij die de staat van transparantie, de staat van Eenheid, verworven heeft.” Voordat we allemaal zo eerlijk zijn als Edward Snowden, zal er nog heel wat water naar de zee stromen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten