Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

donderdag 10 januari 2013

Holistisch genezen

Het is van alle tijden dat ziektes niet altijd via de reguliere gezondheidszorg zijn op te lossen. Klachten en kwalen kunnen op allerlei verschillende manier ontstaan: o.a. door onze negatieve gedachten, verkeerde gewoontes, onophoudelijke zorgen, aanhoudende en vastzittende emoties. De laatste decennia gaan mensen steeds meer zoeken naar alternatieve oplossingen. Zo hebben homeopathie, natuurgeneeswijzen, acupunctuur, counseling, bloemenessences, kunstzinnige therapie, ontspanning, sport en beweging, Reiki, kinesiologie, lichttherapie, massages, voetreflexologie en nog veel meer, mensen heling gebracht. 

Met de komst van het Aquariustijdperk, waarin wij steeds meer bewust worden van onze eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van onze gezondheid (het opwekken van karma door oorzaak en gevolg), zal ook de spirituele kant vaker gevonden worden. Yoga-lessen zijn inmiddels algemeen goed geworden. Een logisch vervolg is het thuis mediteren, de weg naar binnen, om diepere inzichten te krijgen in ons doen en laten.

Mystica Sonia Bos, grondlegster van de Aquariusmystiek heeft meer dan 25 jaar kosmische lering aan de mens doorgegeven, door middel van lezingen en themadagen, ook op het gebied van vele ziektes. (zie hiervoor het uitgebreide ziekteregister op haar website). Zij reikte daarbij ook altijd handvatten aan hoe wij door middel van meditatie onze geestkracht en scheppingskracht kunnen gaan benutten. Sonia heeft altijd benadrukt dat in eerste instantie de reguliere gezondheidszorg de aangewezen weg is. Meditatie kan een mooie aanvulling zijn om dieper in jezelf te zoeken waarom je op een zeker moment juist een bepaalde ziekte krijgt.

De Aquariusmystiek gaat uit van reïncarnatie en dat onze ziel de optelsom is van al onze vorige levens. Klachten en kwalen worden holistisch aangepakt als je deze van alle kanten gaat bekijken: de lichamelijke, geestelijke, emotionele en spirituele oorzaken. Wat dit laatste betreft kun je bijvoorbeeld denken aan iets wat je hebt meegenomen uit een vorig leven, en dat juist in deze tijd met ons toegenomen bewustzijn, kan worden opgelost. Denk eens aan onverklaarbare angsten voor vuur (omgekomen door brand), water (verdronken in een vorig leven), geweld (omgekomen in een oorlog), katten (voor de leeuwen geworpen).

Sonia Bos heeft ons geleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen leven en aangemoedigd om naar de diepere oorzaken van ons lijden te zoeken, zodat het naar de oppervlakte kan komen en via ons zelfgenezend vermogen geheeld wordt.

Voorkomen is beter dan genezen
In deze tijd van het jaar begint de griep weer de kop op te steken. Als je een keer wilt oefenen met mediteren, kijk dan eens in de rechterkolom van de website naar de meditatie om je immuunsysteem te versterken.

Wellicht vind je haar artikel over De onbetaalbare gezondheidszorg in de linker kolom ook de moeite waard om te lezen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten