Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

maandag 6 mei 2013

Bouwen aan een nieuwe wereld


Dat er grote veranderingen plaatsvinden in deze nieuwe tijd kondigde Barack Obama 5 jaar geleden al aan in zijn toenmalige verkiezingscampagne met als thema ´Change we can believe in´. De financiële wereld stortte in, en is nog niet op orde. En dat was volgens de Aquariusmystiek ook de bedoeling (zie The Credit Crunch; a spiritual outlook). Maar hij kreeg wel voor elkaar dat zo’n 12 miljoen extra mensen in de VS in aanmerking komen voor gezondheidszorg. Iets wat vele presidenten voor hem niet was gelukt!
De Volkskrant sluit mooi op de veranderingen aan: Op 2 mei verscheen er een advertentie van de Stichting Share Nederland met als titel: De mensheid op een tweesprong, met o.a. de volgende inhoud: Waarheen nu? Kies jij voor een eerlijker maatschappij voor alle 7 miljard mensen? Sta jij klaar om je in te zetten om onze planeet te verlossen van vervuiling? Wil je nu actie ondernemen om honger uit te bannen en miljarden levens te redden? Zin in samenwerking met anderen om de juiste keuzen te maken en voor iedereen een betere wereld te bouwen? Nu is de tijd. Enzovoorts.
En op 7 maart stond er in dezelfde krant een advertentie van het tijdschrift Vrij Nederland met op de voorpagina Radicale vernieuwers: 23 ideeën voor een betere wereld.
Kennelijk zijn wij er klaar voor. Om die nieuwe wereld neer te gaan zetten.


Hoe kijkt de Aquariusmystiek tegen deze vernieuwingen aan? Sonia Bos heeft hier in verschillende artikelen over geschreven, zoals Op weg naar een betere wereld 2004: “In de blauwdruk van het leven voltrekken zich enorm grote veranderingen. Die zijn weliswaar onzichtbaar, maar ze zijn wel voelbaar! Iedereen op aarde heeft ermee te maken… 

De kosmische mens

In 1989 onderging het menselijk bewustzijn een grote mutatie. In het zevenvoudig bewustzijn van de vissentijdperkmens werd de poort geopend naar zijn oorspronkelijke dertienvoudige goddelijke bewustzijn. Zijn bewustzijn werd dertienvoudig, opdat de Universele Liefde (de Christus) en de Universele Eenheid (de Schepper) daarin tot uitdrukking zouden kunnen worden gebracht. Zo werd de mens de kosmische mens, die de Bron van het Leven in zichzelf volledig kan ontsluiten en tot leven brengen. Anno 2004 kennen we een blauwdruk die gebaseerd is op de Universele Liefde en de mens kan deze nu ook volledig tot expressie brengen!
De mens werd bij deze bewustzijnsmutatie geroepen om met zijn dertienvoudig bewustzijn als instrument alles wat in het leven nog onvolmaakt en nog verre van liefdevol is, naar de volmaakte staat van Universele Liefde te brengen.”

De grote ompoling – van nemen naar geven: “Het Aquariustijdperk wordt het tijdperk van het ‘wij’. Daarmee staat het haaks op het Vissentijdperk, waarin vooral het ‘ik’ telde. Van ‘ik’ naar ‘wij’ is een grote omwenteling, die wij in onszelf en in onze maatschappij zullen zien voltrekken.  

Van nemen naar geven

Als wij op ons 'ik', op ons ego, gericht zijn, is onze aandacht vooral naar binnen gericht. Onze chakra's zijn dan ingetrokken, naar binnen gekeerd. Als wij op de ander en op het algemeen belang – op het 'wij' – koersen, zullen we ons aandachtsveld naar buiten moeten richten. Dan zullen onze chakra’s omklappen, waardoor we kunnen geven.

Op deze wijze verandert ons gedrag van nemen naar geven. Nemen in de breedste zin van het woord, zoals ontvangen of aandacht nodig hebben van therapeuten of van onze omgeving. In het geven worden wij dragend, ondersteunend, op kleine of op grote schaal. Wij zullen steeds breder gaan denken en uiteindelijk wordt de wereld ons focuspunt. Wij gaan mondiaal denken, waardoor we onze eigen belangen kunnen relativeren en er een 'wij-gevoel' in ons geboren wordt.” 

Bouwen aan een nieuwe wereld 2003: “Wij worden steeds gevoeliger; daarnaast neemt de belasting die onze welvaartsstaat met zich meebrengt voortdurend toe. Daardoor krijgen wij te maken met allerlei soorten allergieën en vormen van intolerantie, zoals voedselintolerantie en kleurstofintolerantie. Ons lichaam wordt door genoemde factoren namelijk uiterst zwaar belast en onze weerstand behoorlijk ondermijnd. Ons oude weerstandsmechanisme van het Vissentijdperk, dat gedragen werd door een zevenvoudig bewustzijn, voldoet dan ook niet meer. Het is niet bestand tegen zo’n grote belasting als de huidige maatschappij het oplegt. Een hoger en sterker weerstandsmechanisme wil dan ook werkzaam worden; een weerstandsmechanisme dat ondersteund wordt door het dertienvoudig bewustzijn van de kosmische mens en dat door het thymuschakra in ons werkzaam wordt gemaakt!

Om dat hogere weerstandsmechanisme in werking te zetten, zullen wij dan ook ons kosmisch menszijn moeten aanspreken en tot ontwikkeling brengen. Wij zullen dan als de kosmische mens in het leven staan, om te leren leven vanuit het Aquariusgegeven met zijn wetten van Liefde en Eenheid. Uiteindelijk zullen wij dan als een ‘werker’ in het leven staan om aan de opbouw van de wereld bij te dragen.”

Met de raket mee omhoog – een flinke injectie tot bewustwording en groei 2006: “Ja, de wereld is er klaar voor, want wíj zijn er klaar voor. Klaar om de wereld die gigantische versnelling van de evolutie aan te reiken, deze te begeleiden, te transformeren en handen en voeten te geven. De grote opstanding van het leven wordt ingezet. Een zegetocht, waarvan de uitkomst reeds lang geleden is bepaald.

In de draaikolk van het leven 2006Het leven is een grote stroomversnelling binnengegaan. We bevinden ons in een draaikolk, een grote wervelende sluis, die uitmondt in een totale vernieuwing van het leven.
Ja, denkt u misschien, weer zo’n gouden belofte voor over honderd jaar, zo niet langer. Maar gelukkig mag ik dit hier gelijk weerleggen. Het beeld van de draaikolk, de sluis en het bijna exploderend binnengaan van het nieuwe leven, kan in elk mens nú plaatsvinden. Het vraagt echter een totale overgave aan de beweging van het leven. Want met hoe minder weerstand je deze fase van het leven ingaat, des te sneller schiet je je nieuwe leven, je opstandingsleven, in!

Er wordt een quantumsprong in de evolutie gemaakt: we worden van de ene dimensie de volgende dimensie van het leven binnengezogen.


Klik op de titels om de volledige artikelen te kunnen lezen!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten