Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

zaterdag 5 mei 2012

Zijn er velen geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren? deel 2


Cahier 01 - De opgaande lijn van de evolutie (ontvangen 1997)
Elk mens wordt een universele christus
"Uiteindelijk zal de hele mensheid een christus zijn, gevoed door de Universele Christus. Groeiend in zijn christusbewustzijn kan elk mens een universele christus zijn. In de aquariusmystiek gaan we er vanuit dat de mens de Messias niet buiten zichzelf hoeft te verwachten, maar dat hij Hem in zichzelf mag verlevendigen. De christusgeboorte vindt plaats in de mens en is voor ieder mens weggelegd. Van binnenuit wordt deze mens dan in het Plan van de Schepping binnengeleid.
Werken met de christuskracht
Elk mens wordt uiteindelijk een deelnemer in de Universele Wereldregering. Door het meesterschap dat hij stapje voor stapje verwerft, kan hij een christus, een avatar, gelijk worden. Vele avatars zullen dan ook in de Loge van de Universele Christus werkzaam zijn en gezamenlijk de wereld leiden. Uiteindelijk zal daar de hele mensheid terechtkomen. Want alleen door deze poort kan de mens zijn Utopia binnengaan.
Elk mens is geroepen, geen één mens is uitverkoren. Slechts de mens die het menszijn heeft overstegen, de goddelijke evolutie heeft overstegen en de logosevolutie is binnengegaan, krijgt de vermogens om als een christus in de materie te gaan dienen.
Voorlopig wordt elk mens geroepen om het christusbewustzijn in zichzelf te gaan ontwikkelen; om van binnenuit de impulsen van de Universele Christus te ontvangen en van daaruit het leven als een christus tegemoet te gaan. Dan zullen we zicht krijgen op een veel betere toekomst, een paradijs op aarde, zoals zovelen hopen. Dan ontstaat er een heel andere samenleving, waarin elk mens gelijk is en niemand zich nog geroepen voelt om zijn medemens te knechten.
Het onderscheid: valse profeten en christussen
Zoals de farao zich Christus of God waande en de mensen knechtte, zo zullen er ook valse profeten en valse christussen opstaan, die alleen zichzelf willen dienen. Zij hebben de Christus wel al in zichzelf herkend, maar maken Deze nog ondergeschikt aan zichzelf. Elk mens die in diep respect voor het leven staat, zal nooit de Christus in hemzelf ondergeschikt maken aan het ego. Juist daar, op de drempel van het binnengaan van de Bron, ligt de laatste valkuil voor de mens, wanneer hij roept: ‘Ik ben de Christus’.
Vele valse christussen zijn geroepen om het onderscheid in de liefde aan de mens te brengen. Ik zal binnenkort een lezing geven, getiteld Liefde en onderscheid, om juist ook dit gebeuren aan de kaak te stellen. Want het is ongelooflijk belangrijk om onderscheid in jezelf te verwerven hoe vanuit de liefde naar de wereld toe te gaan; om te ontdekken wat zuivere en wat egogedreven impulsen zijn; welke impulsen naar een steeds grotere heelheid en welke naar grootheidswaanzin, psychose en verdere geestelijke gestoordheden leiden."

Reader D48 - Meesterschap in de nieuwe tijd (ontvangen 1998)
De mens als hulpschepper
"Het aquariustijdperk is bedoeld om de christusvlam in de mens volledig te openen, het hartchakra van de schepping. Dit betekent dat er nog communicatie gaat ontstaan via het thymuschakra, het keelchakra, het epifysechakra, het hypofysechakra, het kruinchakra, het transformatiechakra en het transmutatiechakra – via alle dertien chakra’s van de schepping. We zijn nu pas het vierde chakra van de schepping aan het ingaan. Uiteindelijk zullen we totaal meesterschap over de schepping hebben in alle chakra’s van de Schepper. Dus de spiralen van meesterschap zullen nog regelmatig worden opgewaardeerd; er zal regelmatig nog in gepreciseerd worden wat het allemaal inhoudt. We zijn nu pas zover dat we mogen aangeven dat het openligt voor de mens en dat is al heel moeilijk om te kunnen blijven volgen en de draad niet kwijt te raken.
De mens wordt een hulpschepper
Meesterschap over uw persoonlijkheid reikt altijd naar meesterschap wat u meer bent dan uw persoonlijkheid. Dan ontmoet u alles van de schepping. Dan bereikt u meesterschap over het lagere zijn van de schepping, de materie, meesterschap over het hogere zijn van de schepping, de ziel, en meesterschap over het hoogste zijn van de schepping, de Geest. Steeds meer scheppingskracht wordt in uw wezen ingebed, steeds krachtiger wordt uw uitstraling. De mens kan een hulpschepper worden. Alles ligt in hem en wordt vrijgegeven in hem. De weg van inwijding is een eerlijke weg; er zijn geen uitverkorenen. Slechts door hard werken, door discipline en uiteindelijk door een totale overgave komt de  mens verder op deze weg."

De openbaringen zijn begonnen
"Het nieuwe van dit tijdperk is dat de sluis is opengezet. Met het inzetten van het aquariustijdperk is de mens een evolutiestap verdergegaan. Hij wordt nu geroepen een discipel te zijn; een discipel van de eigen diepste innerlijke liefde, de christuskracht. Dit doet hij door naar binnen te keren, heel diep in zichzelf de immense liefde levend te maken en uit te stralen vanuit zijn wezen naar buiten toe. Op deze wijze zal de mens de Christus gaan openbaren. Hij kan inkeren in zichzelf en daar de Bron van Leven, de Schepper en de Christus ontmoeten en van daaruit uitstralen de wereld in.
Dit lijkt een grote omwenteling in het denken van de mens, maar het is hem absoluut niet wezensvreemd. Dit past ook binnen elke religie, binnen elke stroming. Het is zeker niet tegenstrijdig daaraan. Het zegt slechts dat diep in het wezen van de mens het leven, de Christus en de Schepper besloten liggen. Elk mens mag – nu de openbaringen begonnen zijn – de Christus openbaren. Hij kan inkeren in zichzelf, de scheppingskracht vinden en dan aan bijvoorbeeld een moeilijke situatie in zijn leven denken. Dan stroomt de scheppingskracht daarnaar toe en zal deze situatie tot een oplossing komen.
De mens als instrument
Wat is er dus veranderd? De Christus en de Schepper zijn werkzaam geworden via het hart van de mens. Elk mens is uitverkoren. Elk mens – niemand uitgezonderd – heeft dit levensanker in zich en kan de immense energie richten op alles wat niet deugt, wat ziek en ellendig is.
Alles wat voorheen aan mystiek aan het leven is vrijgegeven, geldt nog steeds. De Christus is gestorven voor onze zonde betekent in nieuwe termen dat Hij het karma voor ons gedragen en geneutraliseerd heeft. Dus alle ellende die wij veroorzaakten, werd geneutraliseerd door de kracht van de Christus. Als u ziet hoeveel ellende er in de wereld is, is het fantastisch dat u nu kunt zeggen: “Christus in mijzelf, mijn innerlijke geliefde, ik haal u op, want mijn moeder lijdt verschrikkelijk en mijn vader is aan het sterven.” U kunt dus naar de christuskracht in uzelf gaan en deze situatie helemaal inbedden in de liefde en vragen of al het lijden hierin verzacht kan worden.
De Christus is dus nog steeds voor onze zonde gestorven, alleen wij – en dat is het nieuwe – zijn instrumenten geworden om Zijn kracht te richten."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten