Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

zaterdag 19 mei 2012

De spirituele achtergronden van incest

We komen er niet onderuit. Met het opschonen van alle trauma’s, fraudes en andere onrechtmatigheden die in het aquariustijdperk de liefde in de weg staan, is het verschijnsel incest één van de pijnlijke onderwerpen dat het laatste jaar steeds weer voorpaginanieuws haalt. Was het eerst de roomskatholieke kerk waar de priesters decennialang kinderen verkrachtten of ontucht mee pleegden, daarna kwam een verzorger in een Amsterdams kinderdagverblijf in het nieuws, die het voor elkaar krijgt om meer dan 60 kindertjes aan te randen en het nog op film vast te leggen ook. En nu op 1 mei wordt bekendgemaakt dat kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen ‘schokkend vaker’ seksueel misbruikt worden dan jongeren die thuis wonen. Jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn zelfs tienmaal vaker het slachtofer. En niet één keer, soms moeten ze deze brutaliteit jarenlang ondergaan.

Wat zit daar toch achter dat volwassenen, veelal ongestrafd, over de grenzen van kinderen kunnen gaan?

Sonia Bos heeft als mystica in 1997 van hogerhand het verzoek gekregen om over de spirituele achtergronden van incest een themadag te houden.

Meteen bij de inleiding al wil ze direct neerleggen, “dat slachtoffers van incest de gedachte en het gevoel ‘het geluk verloren te hebben’ al vele levens met zich meeslepen.  Het is als een trauma in hun akasha (persoonlijk archief van gebeurtenissen) aanwezig. Het zwaartepunt van de oorzaak van incest ligt dan ook niet bij de dader, maar in de diepste innerlijke hunkering van de mens om weer in heelheid te kunnen leven. Een oerheimwee naar de staat van geluk die de mens in de Bron kende. Het incarnatieproces is door de mens heel vaak als een proces van verwerping, verguizing ervaren; hij wilde de Bron helemaal niet verlaten. Was het een straf om te moéten incarneren? Hij moest leren bewust te worden dat hij een goddelijke vonk is, in de stof waarmaken een vonk Gods, de Geest, (liefde) te zijn. Door een verkeerde vertaalslag is er bij heel veel mensen een gevoel ingeslopen van schuld, onwaardigheid, afwijzing en verstoten te zijn, kortom een totale zelfafwijzing. Het is dit oertrauma dat incest oproept. Want de mens die zichzelf afwijst, zich niets waard voelt, begrenst zich niet. De eerste opdracht die de mens op zijn bewustwordingsweg dan ook mag aangaan, is het doorbreken van deze oertrauma’s van angst en verloren zijn.  Hij mag ‘nee’ leren zeggen tegen de ‘oppermacht’ om hem heen. Dan kun je met je bewustzijn het leven in de schepping naar zijn bestemming helpen brengen.

Onder de daders van incest vinden we veel mensen die zelf eeuwenlang onder dit probleem hebben gezucht en nu eindelijk zover zijn dat zij de oppermacht over de ander kunnen ervaren.  Op dit moment is incest een indringend aan de oppervlakte komend probleem, met als doel dat er spirituele hulp geboden moét gaan worden aan het diepe afwijzingspatroon dat bij een groot aantal mensen is ingeboren en al bestaat vanaf de oerknal.”

Wat kun je nog meer lezen in de reader of op CD’s beluisteren van deze themadag? Via verschillende meditaties worden hercreaties gegeven ten behoeve van genezing van het oertrauma en het onderdrukken van de vrouw door de man en het doorbreken van de macht van de ene mens over de andere. Daarnaast geeft Sonia uitleg op vele vragen uit het publiek zoals:
-          Waarom misbruiken mannen jongens?
-          Hoe zit het met de moeder die toekijkt, niets doet of het kind daarin afwijst?
-          Waarom misbruiken sommige moeders hun kinderen?
-          Kan een moeder die incest heeft ondergaan, dat overbrengen op haar dochters?
-          Hoe bouw je een nieuw levenspatroon op?
-          Hoe kan ik op een nieuwe manier contact krijgen met mijn dochters?
-          Wat is de functie van incestproblematiek bij zeer jonge kinderen?
-        Wat zou, behalve dat je aan jezelf werkt, kunnen helpen in je houding naar de dader toe?
-     Kun je over de grens van dood en leven heen de betrokkenen of de dader van incestproblematiek transformatie aanreiken?

Voor slechts een paar euro kun je de reader (€ 5,80) De spirituele achtergronden van incest op papier kopen, de reader downloaden (€ 4,00), of de vier CD’s (€ 15,--) aanschaffen. Ik hoop oprecht dat er vele slachtoffers en daders de bewustwordingsweg kunnen aangaan, zodat heling kan plaatsvinden. Want dat er een eind moet komen aan zoveel ellende zal diep in zijn hart ieder mens met me eens zijn. Te bestellen via de webshop van www.soniabos.nl.

NB: Op 31/5 meldt de krant nav de Amsterdamse zaak, dat de politie wereldwijd 508 onderzoeken verricht naar het kinderpornonetwerk. Er zijn inmiddels 33 arrestaties verricht in 6 landen. De dossiers zijn overgedragen aan de politie in nog eens 52 landen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten