Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

vrijdag 11 mei 2012

Obama spreekt zich uit vóór het homohuwelijk

De machtigste man ter wereld, de president van de Verenigde Staten, Barack Obama verklaart op 9 mei dat homoseksuelen het recht hebben om van elkaar te houden en met elkaar te trouwen. Vanuit zijn christelijke geloof laat hij weten: ‘Ten principale gaat het erom dat we niet alleen moeten denken aan Christus die zich voor ons opofferde, maar het is ook de Gouden Regel – behandel anderen zoals jezelf ook behandeld wilt worden’. Hij wordt op internet afgebeeld, zittend op de rug van de ‘eenhoorn van gelijkheid’, waarbij uit zijn handen alle kleuren van de regenboog schieten. En dat terwijl de kiezers in de staat North Carolina juist deze week voor een verbod op het homohuwelijk hebben gestemd. Maar er zijn ook al 10 staten, plus Washington DC waar het homohuwelijk inmiddels is toegestaan.
In de aquariusmystiek wordt bij het mediteren gebruik gemaakt van universele symbolen om te werken met de scheppingskracht. Eén daarvan is de Witte Eenhoorn, een transmutatiesymbool waarmee je de kracht van de Almacht oproept, de 7edimensie in het bewustzijn van de Universele Christus. Transmuteren wil zeggen: het hercreëren, ombuigen van een negatieve situatie naar een positieve situatie, naar de oorspronkelijke bedoeling van het leven.
Op 1 april heb ik in het artikel over De mens gaat opstaan in het Aquariustijdperk al even aandacht besteed aan de homoseksuele mens. Graag geef ik nog een toelichting op het boek dat mystica Sonia Bos heeft geschreven over Het kosmisch perspectief van de mens; Man, vrouw, homoseksualiteit en maatschappij.
Achterflap: In het boek is een drieluik van lezingen samengebracht, waarin eerst wordt ingegaan op de specifieke rol van de man en van de vrouw in de schepping, gevolgd door de specifieke rol van de homoseksuele mens. Verklaard wordt waarom in onze wereld van dualiteit de man en de vrouw een eigen taak hebben gekregen en hoe de yangkracht van de man en de yinkracht van de vrouw in de afgelopen tijdperken heeft doorgewerkt. Met de komst van het aquariustijdperk (ongeveer vanaf het jaar 2000) verandert de wereld en het bewustzijn van de mensheid in een hoog tempo. Daardoor veranderen niet alleen de man en de vrouw, maar ook hun relatie, die naar gelijkwaardigheid toegroeit. De verschillen tussen man en vrouw worden kleiner, maar zij behouden een eigen, verdiepte taak die nader wordt toegelicht.
In de derde lezing geeft Sonia aan dat oerheimwee naar de Bron als de oorzaak kan worden gezien van homoseksualiteit. “Een deel van het menselijk leven verzette zich om in de dualiteit te moeten leven met de daarbij behorende (Dory: verminderde) staat van bewustzijn. Dit verzet brengt ook oerwoede met zich mee. Zo ontstonden er drie categorieën mensen: man, vrouw en de homoseksuele mens. De homoseksuele mens wordt gezien als een voortrekker op weg terug naar de Bron. (Dory: in de herkenning dat wij mensen een godsvonk zijn, die vanuit Liefde en Eenheid mogen werken met onze scheppingskracht om de nieuwe aarde neer te zetten) Het oerheimwee wordt als zeer functioneel gezien en juist in deze tijd wakker gekieteld door de Schepper en extra gestimuleerd. Zij zullen het leven extra ondersteunen in zijn teruggang naar de Bron.”
De uittocht der homoseksuelen is begonnen, schrijft Sonia in 1997. “Een heel leger wordt paraat gemaakt. De fase van agressie brengt dàt naar beneden wat afgebroken moet worden. Wij gaan van een oude maatschappij naar een nieuwe maatschappij. Wij gaan naar een leven van liefde en gelijkwaardigheid en in dit gebeuren is agressie de moter om af te breken en verzet de motor om dat wat verworden is een halt toe te roepen. Hierin speelt de homoseksuele mens dus een belangrijke rol.” Verder zet Sonia de verschillende niveaus van bewustzijn van de homoseksuele mens uiteen en geeft zij antwoord op vragen als:
-          Is de mens, die nu homoseksueel is, door alle levens heen homoseksueel geweest?
-          Is die keuze aan het begin heel absoluut geweest of zijn er gradaties in vast te stellen?
-          Waar heeft biseksualiteit mee te maken?
-          U vertelde dat veel homoseksuele mensen last hebben van oerwoede. Er zijn ook veel mensen die heel heftig op homoseksualiteit reageren, wat ook wel een soort oerwoede lijkt. Kunt u daar meer over vertellen?
-         Accepteert de heteroseksueel de dualiteit? Hij is per slot van rekening ook van de Bron weggeraakt.
-         De coming-out is vaak een moeilijk proces voor de jonge homoseksuele mens, en zeker in de puberteit. Kunt u daar iets over vertellen met het oog op het veranderen van de wereld?
Te bestellen via de website van Sonia Bos.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten