Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

dinsdag 29 mei 2012

Migratie van volkeren

Minister Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel wil de procedure voor toelating van asielzoekers aanzienlijk versnellen en aanscherpen. De wereld telt 10,5 miljoen vluchtelingen. Minder dan 1% van hen krijgt de mogelijkheid zich te hervestigen. Zij die niet hervestigd worden, kwijnen weg in vluchtelingenkampen of worden uitgebuit in steden.
Door de eeuwen heen zijn er verschillende groepen mensen vanuit het buitenland naar o.a. Nederland verhuisd. Vanuit de geschiedenislessen herinner ik me een aantal voorvallen, dat met het verplaatsen van bevolkingsgroepen te maken heeft: de grote volksverhuizing in 400 na Christus; de Franse Hugenoten die naar Nederland kwamen om de godsdienstoorlog te ontvluchten; de Joden die zich in Antwerpen en Amsterdam vestigden, en rond de 2e Wereld oorlog naar de Verenigde Staten en Israël uitweken. Knil-soldaten uit Indonesië maakten de overtocht en vele Antillianen komen hier studeren dan wel werken. In de zestiger en zeventiger jaren kwamen er veel Marokkaanse en Turkse gastarbeiders in Noord Europa werken, hun familie kwam later over en van latere datum komen veel asielzoekers uit Afrika hun heil zoeken in de welvarende landen. Maar de stroom houdt niet op: Irakezen, Iraniërs en mensen uit Afghanistan ontvluchten om politieke redenen hun land. En onlangs las ik in de krant dat er voor het eerst in de geschiedenis in de Verenigde Staten meer dan 50% van de kinderen worden geboren uit niet blanke ouders.
Wat is het grote voordeel als zich zoveel volkeren over de hele wereld gaan verspreiden? In 1996 heeft Sonia Bos een lezing gegeven vanuit haar mystieke verbinding met de Waarheid van het Leven. Zij schouwt naar binnen om vanuit de Universele Bron in haar zelf, die door de jaren heen langzaam is opengegaan, wat sluiers op te lichten over de verstrooiing der volkeren in het Aquariustijdperk (2000 – 4000).
Sonia: “Heel veel exodussen van de volkeren hebben een basis die Mozes toen al aangaf: het volk wenst niet meer onderdrukt te worden. In feite ziet u steeds maar weer een herhaling van de uittocht van Mozes. Ongelooflijk veel bevolkingsgroepen schudden de overheersing van de farao af.
Ongelooflijk veel vrouwen worden nog steeds onderdrukt. Het is niet de goddelijke wens dat de ene helft van de mensheid de andere helft van de mensheid onderdrukt. Geestelijke vrijheid is een goddelijk erfrecht, de mens is gelijkwaardig. De uittocht van de mens gaat nog met gigantisch veel lijden gepaard. Zoekt niet elke asielzoeker, vluchteling op de één of andere wijze naar het beloofde land? Zoekt hij niet gewoon naar een stukje liefde, een stukje geluk, warmte, begrip, huisvesting, geborgenheid, acceptatie en een stukje hulp?”
Sonia beschrijft waarom wij die uittochten eigenlijk nodig hebben en gaat vervolgens over op het uiteenzetten van de bewustwordingsreis van de mens en hoe hij zijn lijdensweg kan doorbreken. Over de schepping die nog in wording is en de mens die behulpzaam zal zijn in het Beheer van de Evolutie en over het allesomvattende bewustzijn van de mens. En uiteraard beantwoordt ze vragen, o.a. over
-          heilige oorlogen (die in naam van de religie worden gevoerd)
-          het verschil in de rol van de man en de vrouw
-          de verstrooiing van het Joodse volk
-         het proces van individualisering en familiebanden die doorbroken worden
Ben je geïnteresseerd in meer informatie, lees dan Vluchtelingen, de verstrooiing der volkeren of kijk op de webshop. De zin en de bedoeling van de vluchtelingenstromen wordt hier duidelijk gemaakt vanuit een spirituele gezichtshoek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten