Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

vrijdag 27 april 2012

Schaarste of overvloed?

Er is onrust in de wereld. Landen als de Verenigde Staten, en dichter bij huis o.a. Griekenland, Spanje, Italië, Portugal verkeren in financiële nood. Op 16 februari lees ik in de krant dat Nederland opnieuw in een recessie is beland. De werkeloosheid neemt ook in Nederland toe, en daarmee de onzekerheid over de financiële positie en de onrust op de woningmarkt. Op 26 april doorbreekt een unieke politieke coalitie in Nederland de ontstane verlamming onder de regerings-gedoogpartners en zal er voor € 12,3 miljard bezuinigd moeten gaan worden op de begroting van 2013, volgens Europese maatstaven. Met alle overvloed die wij in het westen ervaren, is er toch ook een schaarste.

Sonia: “Sommige mensen/gezinnen hebben zich zelfs zo laten meesleuren door de grote bestedingswedloop dat zij schulden hebben gemaakt. Helaas is dit in een periode van economische recessie niet overal direct op te lossen. De huizen verkopen niet snel, banen zijn wat moeilijker te krijgen, de bijstand is streng geworden, het sociale vangnet is zwakker geworden, enzovoort. Ik tracht hier niet het doemdenken te voeden. Ik probeer hiermee slechts duidelijk te maken dat, ondanks dat er nog steeds een grote overvloed is, wij in een vicieuze cirkel terechtgekomen zijn waarin wij ons materieel gezien steeds armer beginnen te voelen. Door onze overconsumptie hebben wij ons langzaam maar zeker arm gemaakt! Natuurlijk zijn er ook mensen die naar westerse begrippen gewoon arm zijn. Ik besef dat het voorgaande eigenlijk nog verder uitgebalanceerd zou moeten worden, maar dat zou me te ver afvoeren van de kern van mijn betoog. Ik wil hier namelijk duidelijk maken waar het huidige gevoel van schaarste ons naartoe wil brengen. Nederland is in de greep van de angst voor schaarste. Ja, er moet bezuinigd worden, maar de wijze waarop is onderhevig aan discussie. En terecht, want waar angst voor schaarste heerst, kan overvloed niet zijn!

Dit is dus een goed moment om de nieuwe aquariuswetten van overvloed naar buiten te brengen, zodat opnieuw overwogen kan worden waar de prioriteiten in ons leven komen te liggen. Het is tijd om onze keuzes aan te scherpen, niet uit angst voor schaarste maar uit liefde voor onszelf en het leven!

Wij worden opgeroepen om meer te gaan leven in verbinding met onze geest om daar onze scheppende vermogens te vinden en de daaruit voortvloeiende nieuwe wegen te gaan bewandelen.”

Voor de wetten van overvloed zie het artikel van Sonia Bos op haar website: Schaarste of overvloed.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten