Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

woensdag 11 april 2012

Pasen 2012, deel II - Lang leve de ziel


2012 is het omslagpunt van involutie, de diepste indaling in de materie naar evolutie, waarbij de Geest in de materie indaalt en wij de weg terug naar de Bron gaan. In Kinderen van deze tijd schrijft Sonia: “In het vissentijdperk (0 – 2000) werd de drijfkracht van de evolutie gericht op het brein. Nu het aquariustijdperk zijn intrede heeft gedaan, richt deze drijfkracht zich op het bewustzijn. Bewustzijnsontwikkeling zal daarom in alle facetten van het leven centraal komen te staan.”
Over ADHD: In het krante-artikel De mens is een (on)bezield wezen staat: “Neem een jonge crimineel met een ongunstige genetische aanleg. Zijn moeder heeft gerookt tijdens de zwangerschap, waardoor hij ADHD heeft.” De mystiek gaat uit van de eeuwige ziel, waarbij reïncarnatie plaatsvindt. In De grote plagen van het leven; Autisme, ADHD en Dyslexie geeft Sonia in haar inleiding aan dat ADHD stoffelijk gezien een aandacht-tekort-stoornis is met hyperactiviteit en impulsiviteit. Dit is het stoffelijke etiket. Maar spiritueel gezien is ADHD een trauma dat is ontstaan door het gevoel verworpen te zijn. ADHD heeft dan ook alles te maken met het niet kunnen accepteren van de oerknal, het moment dat de mens werd verzocht de Bron te verlaten. Hij verwerpt zichzelf en denkt dat hij niet volwaardig is. Daarbij kan hij ook nog een oerangst bij zich dragen en een verzet voelen tegen de dualiteit, waardoor er ook nog een immense oerwoede ingeslopen kan zijn. Voor een holistische aanpak als antwoord op ADHD verwijs ik de lezer naar genoemd boek. De komende 2000 jaar zal de mensheid leren hoe met geestkracht genezing van klachten en kwalen te bereiken.

Het nemen van onze eigen verantwoordelijkheid
Bij het artikel Was mijn aura maar wat blauweris een computeruitdraai van een aura opgenomen. Daaruit is duidelijk op te maken dat de mens een lichtwezen is, waarin zijn bewustzijnsgebieden gedragen worden. In dit geval zijn er nog maar zeven chakra’s zichtbaar. Het bijzondere in deze tijd is, dat steeds meer mensen zich bewust gaan worden van hun uitgebreidere bewustzijn. Zo zijn er de miltchakra, het thymuschakra, het kosmisch doorstromingschakra in de nek, de epifysechakra in het hoofd, de transformatiechakra en transmutatiechakra bijgekomen, een evolutiesprong. Die laatste twee bevinden zich boven het hoofd in de aura. Hoe uit zich dat? De mens gaat onder andere inderdaad meer verantwoordelijkheden nemen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn omgeving. Groot voorbeeld is Bill Gates, die zijn rijkdommen inzet voor de minder bedeelden in de wereld.

Bij een goede balans zijn alle chakra’s gelijkmatig ontwikkeld, even groot. Als je meer wilt lezen over de chakra’s buiten de Aquariusmystiek om, kijk dan eens naar het boek van Judith Anodea / Handboek Chakrapsychologie. Houd je het bij de Aquariusmystiek, dan kan je met het boekje Over 13 chakra’s gesproken! De chakra’s van de kosmische mens je leren verbinden met je 13 lichtwezens.

In het artikel De individuen sterven als ratten, maar de soort gaat gewoon door, geeft René Gude, directeur van de Internationale School voor Wijsbeheerte en oud-hoofdredacteur van Filosofie Magazine aan “dat er wel één thema is waar de meeste filosofen het over eens zijn: de rede is de slaaf van de passies!” Yes, het hart. Na het verliezen van een been door kanker heeft hij het vermogen ontwikkeld om niet te oordelen. Een mooi stukje bewustwording.

Nog zo’n begrip: Het collectief (onder)bewustzijn

Wat zegt Sonia over het collectief bewustzijn. In Zonnewende 2004 het volgende: “Het is een gegeven dat als 1% van de mensheid in haar ‘zijn’ staat, de rest direct zal volgen. Als 1% voor licht kiest, heeft de rest van de wereld geen keus meer. Dan zal het licht momentaan – als donderslag bij heldere hemel – zegevieren! Dit is het gevolg van de werking van het collectief onderbewustzijn van het leven. Dit betekent dat hierdoor 99% van onze zorgen al opgeruimd zijn. Nu dat ene procent nog!” In Over de hemelboog: “Hemel, wat staat de mens toch voor een taak! Als je maar even emotioneel aangeraakt wordt of als je twijfelt of je wel op de tree van de ladder staat waarop je denkt te staan, dan stroomt je wezen via je wortels weer vol angsten en twijfels. Dan ga je weer resoneren op trillingen die volop in ons collectief onderbewustzijn liggen.” En in Met de raket mee omhoog: “Wat we momenteel aanschouwen, is dat met het opengaan van het Dubbele Gouden Hart er een enorme versnelling in de evolutie plaatsvindt. Door de harten van de universele mensen gedragen, wordt deze kracht in de wereld gebracht en in het collectief onderbewustzijn van de mensheid opgenomen.”

Wat wil de Aquariusmystiek ons eigenlijk leren? Dat wij mensen hulp-schepper zijn naast de Schepper. Dat wij, levend vanuit Liefde en Eenheid, met onze geestkracht de evolutie naar haar bestemming zullen brengen, door middel van transformatie, transmutatie en creatie.

Hoe kun je daar direct mee beginnen? Als je op straat loopt of in de supermarkt, glimlach dan eens naar de mensen die je tegemoet komen en kijk wat dit teweeg brengt. Mensen die het zwaar hebben, wat vaak is af te lezen van hun gezicht, zien een lichtpuntje en beginnen zelf ook wat meer te stralen, daarmee creëer je wat verlichting.

En als je je bedenkt dat het menselijk lichaam voor meer dan 60% uit water bestaat, wat leert de ontdekking van de Japanse onderzoeker dr. Emoto ons? Dat water reageert op de manier waarop woorden worden uitgesproken. Het schijnt dus veel uit te maken of je op een ruzie-achtige manier tegen iemand spreekt of op een vriendelijke wijze. Deze dokter bevroor water en door proefjes met boze of vriendelijke woorden en verschillende soorten muziek bleken de ijskristallen er bij negativiteit minder mooi uit te zien. Zelfs positieve en negatieve gedachten vertonen duidelijke verschillen. Met andere woorden, laten wij bewust omgaan met onze medemens, dieren en planten.
Dus beste lezer van dit blog: Aan de slag gaan met de uitroep All you need is LOVE, wat de Beatles ons al hebben geleerd, is lang zo gek nog niet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten