Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

zondag 11 maart 2012

Wat gebeurt er toch allemaal in de wereld!?

In korte tijd, neem de laatste paar jaar, is er heel veel gebeurd in de wereld. Om een paar dingen op te noemen: een aardbeving op Haïti, een tsunami in Japan, een verschuiving in de machtsverhoudingen, de Arabische lente: Egypte verdrijft zijn leider, Libië volgt. Onrust in Marokko en opstand van het volk in Syrië. Israël is bang dat Iran nucleaire wapens tegen hen gaat gebruiken. De wereldwijde financiële crisis, begonnen in de VS, die allerlei bankfraudes aan het licht brengt, en twee economische recessies, met als gevolg veel werkeloosheid. Landen als Griekenland, Portugal, Italië, Spanje lopen vast in begrotingsproblemen. Ook hier weer komen allerlei ongerechtigheden aan de oppervlakte, zodat ze kunnen worden uitgezuiverd. De beweging Occupy Wallstreet breidt zich wereldwijd uit. En daar tussendoor nog roomskatholieke priesters die wereldwijd tientallen jaren kinderen misbruikten, de wens om seksslavinnen in Afrika te bevrijden en andere seksschandalen onder Amerikaanse en Franse politici. De “gewone mens” pikt al deze misstanden niet meer en gaat massaal opstaan. 


En de overheden blijven niet achter, al kan het nog beter: Griekenland wordt gesaneerd, Italië rekent af met de belastingfraudeurs: meer dan één miljoen huizen die nooit zijn aangemeld.
Dit alles heeft te maken met de grote aquariusuitzuivering, die de komende 200 jaar (het schijnt al sneller te gaan dan destijds werd voorzien) zal plaatsvinden. Een paar uitspraken van Sonia hierover uit verschillende artikelen:  
Stress, een nieuwe volksziekte:  “Overal eisen de grote aquariuszuivering en vernieuwingen hun tol. Een voorbeeld hiervan: in de krant werd onlangs vermeld dat statistieken hadden aangetoond dat de vrouw meer kalmerende pillen dan anti-conceptiepillen slikt!
Het leven is in een stroomversnelling terechtgekomen. Het is net alsof we in een achtbaan zitten. We racen steeds sneller en sneller naar beneden en we snakken naar het moment dat we weer worden meegenomen naar boven, zodat de spanning weer van ons zal kunnen afvloeien. Helaas is die tijd nog zeker 200 tot 300 jaar van ons verwijderd, want zolang zal de grote zuivering waarmee het aquariustijdperk is afgestart nog aanhouden.”  
Schaarste en overvloed: “De aquariuszuivering is een periode van 200-300 jaar, waarin de mens al het door hemzelf opgebouwde karma moet inlossen. En – laten we eerlijk wezen – daar zitten we beslist niet op te wachten nu het leven zoveel leuke mogelijkheden biedt waaruit we kunnen kiezen!
De Schepper heeft zijn Plan echter goed doordacht. Tegen de grote bindende kracht van de materie heeft Hij de grote uitzuivering van het wereldkarma geplaatst. Hij heeft er bovendien zijn genade naast gelegd. Samen met het fasegewijs bekrachtigen van de blauwdruk heeft Hij de lering vrijgegeven hoe de mens, met de nieuwe geestelijke vermogens die de aquariusblauwdruk biedt, zich tegen de grote uitwerking van karma die over de wereld gaat, kan beschermen. Hij leert hem een beroep te doen op zijn geest om daar zijn scheppende vermogens te vinden, waarmee hij zelf zijn karma kan neutraliseren!  Op het moment dat de materie het hardst aan hem trekt en haar mogelijkheden erg groot zijn, geeft de Schepper een duidelijk signaal af: mens, zoek en vind de kracht van je geest. Daar ligt je werkelijke geluk. Daar moet je heen!”  
De nieuwe kracht van opbouw: “In 1989, aan de vooravond van de bekrachtiging van het eerste deel van de aquariusblauwdruk, ging het eerste Gericht van Karma van de Schepper uit. Met dit gericht werd de aquariuszuivering ingezet, waardoor het karma van het handelen uitgezuiverd zou worden. Bij de eerste blauwdrukbekrachtigingen in 1994 werd tevens de gerichtheid van het karma teruggetrokken. Karma zou niet meer persoonlijk teruggespiegeld worden – wat veel tijd vraagt – maar het zou van toen af aan ongericht, als een fall-out, over het leven gaan. De Schepper maakte duidelijk haast met de uitzuivering van karma! Bovendien nam Hij het besluit dat het nieuw opgewekte karma ook niet meer geregistreerd zou worden zoals gebruikelijk was, maar dat het momentaan teruggespiegeld zou worden! Het was de Schepper ernst.
Zo zette de Schepper de kracht van de afbraak van het oude in het leven aan: al hetgeen via de wetten van oorzaak en gevolg opgebouwd werd en niet het predikaat ‘liefde’ kon dragen, zou afgebroken worden! Het leven zou zo snel mogelijk aan de liefde gaan beantwoorden en later ook aan het licht. De Schepper richtte de kracht van de afbraak ook op de zich niet meer vernieuwende vissentijdperk-instituten, op de instituten die star en dogmatisch waren geworden. Het leven zou zich immers vernieuwen: het zou aan de wetten van de Universele Liefde en van het Universele Licht moeten gaan voldoen.”
11 september 2001 (nine eleven!) – De Apocalyps is ingezet: “Nu onze schepping gekozen heeft een lichtschepping te worden, zijn de wetten van oorzaak en gevolg geleidelijk ontworteld. De grote restschuld van karma zal nu dan ook teruggespiegeld worden. Het woord 'karma' komt namelijk niet meer in de aquariusblauwdruk voor en daarom is in de schepping de grote reiniging van de restschuld van karma begonnen. De aquariuszuivering heeft ingezet en het is de bedoeling dat over 200 tot 300 jaar de invloeden van het vissentijdperk met zijn wetten van oorzaak en gevolg volledig uit het fluïdum worden genomen.”
Op weg naar verlichting, Het pad vanverlichting van de mens in een nieuwe tijd (2008): “Lieve mens, de heraut heeft geblazen. De nieuwe Geest Gods daalt reeds in in het leven. Daardoor zijn ook die enorme kredietcrises en machtsverschuivingen die we momenteel zien aan het werk gezet. Het leven gaat totaal vernieuwen en u mag daarin helpen. Eerst mag u in uw persoonlijke leven gaan zien en begrijpen wat er gaande is, en van daaruit kunt u op wereldschaal gaan werken. Want van nu af aan is het werk dat ik hier kom brengen bedoeld op mondiaal niveau. U gaat uit van de mens met zijn problemen en maakt dat breed, zodat u op mondiaal niveau de verdiepte, vernieuwde Geest Gods overal aan het werk kunt zetten. Daarom is het zo belangrijk dat u ontdekt, dat er in u een ongelooflijke power, een ongelooflijk reservoir van kracht is, die zelfs de oude Geest Gods overstijgt. Een totaal nieuwe Geest Gods is in uw God-zijn opengelegd en we zijn bezig om dit te aarden. Vandaar dat deze periode voor velen zo zwaar is. We brengen een gigantische evolutie, nee, een spirituele révolutie op gang. Er zal werkelijk niet één steen meer op elkaar blijven; er zal een totaal nieuw leven opgebouwd worden. Maar laat het u niet beangstigen, want wij zetten daarin zelf de liefde voorop. Wij hebben namelijk dat immense reservoir van liefde en eenheid in onze ziel dat we via ons dagelijks bewustzijn naar buiten kunnen brengen.”

Hoe kan ík daar nou wat aan doen!?
Nu zal je misschien zeggen: “En, hoe kan ík daar nou wat aan doen!?” Zo je er wat aan wilt doen, zorg dan eerst goed voor jezelf. Ruim je eigen onafgemaakte “open eindjes” op. Daar hoef je gelukkig met de komst van het aquariustijdperk niet meer een voor een met je familie, vrienden, collega’s op het werk aan te werken. Transformatie heet nu het redmiddel van de mens. Door middel van geestkracht kun je jezelf opschonen, waardoor je van je klachten en kwalen afkomt en in je kracht komt te staan. Zie daarvoor bijvoorbeeld Een kleine introductie in transformatie.
Een aardig boekje over de bewustzijnsontwikkeling van de mens waar onderwerpen als transformatie van karma en de interactie tussen lichaam en geest worden beschreven is In een notendop – Het leven als groeiproces. Uitgebreide productinformatie vind je op de webshop!
Houden van mezelf en van het leven is ook een goeie. Want hoe vaak zeg je niet ja tegen een ander en daarmee nee tegen jezelf!? Dat is misschien wel het moeilijkste dat er is: liefde kunnen ontvangen en toelaten tot in het diepst van je wezen. Sonia weet er raadt mee!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten