Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

zondag 2 december 2012

De vrije wil op de schop (om de nieuwe aarde te kunnen opbouwen)

Op 17 november stond er in de Volkskrant een artikel over filosoof Daniel Dennett. Wetenschappers en denkers staan soms lijnrecht tegenover elkaar qua denkbeelden. In dit geval zou neuroloog prof. Dick Swaab betogen dat de vrije wil een illusie is. Daniel Dennett ziet dit als een denkfout.
Ik heb nog eens een keer in de beschikbare lezingen van Sonia Bos, mystica en woordvoerster voor de Aquariusmystiek, gekeken wat hier wordt gezegd over onze vrije wil. Dit onderwerp komt keer op keer terug in vele geschriften. En in de loop der jaren kunnen we zien dat er wel een evolutie in de vrije wil is opgetreden:

De Aquariusmystiek leert ons in 1993 door middel van de lezing Dekosmische opdracht van mens en aarde
“Het behoud van het leven gewaarborgd
De uiteindelijk kosmische opdracht van de mens is om het hele kosmische stelsel waarvan hij deel uitmaakt, uit vrije wil van binnenuit met licht te doorstralen. Alles in dit stelsel kan dan van binnenuit naar de einder toe worden gebracht en op het oneindige licht worden gericht. Hierdoor is het behoud van al het leven in de materie, in het leven van het stelsel waarin wij staan, gewaarborgd.
De vrije wil en de kosmische opdracht
De mens kan slechts uit vrije wil zijn kosmische opdracht aangaan. Op het moment dat genoeg mensen dit doen, trekken zij met zo’n kracht het licht naar binnen dat ook de rest van de mensen – zij die moorden, roven, plunderen, verkrachten – meegaan. Van binnenuit, mens, dit is de enige weg uit uw misère.”

De vrije wil van de mens
Vraag: Wat gebeurt er in dit hele proces met de vrije wil van de mens? De vrije wil hoort uiteindelijk bij het ego. Moet deze bij de vuilnisbak gezet worden? Wordt de vrije wil op een gegeven moment ook getransformeerd?
Sonia: “Het is immer de bedoeling van de Schepper geweest dat de mens uit vrije wil zou kiezen voor zijn hogere wil: de wil van de Bron van Leven in hemzelf. Slechts uit vrije wil wordt de mens geroepen het hogere te exploreren. Deze schepping is gecreëerd om bewust leven te creëren. Het leven kan slechts bewust zijn wanneer er sprake is van een vrije wil, een ego, een persoonlijkheid, een voertuig.”

“Het hele vissentijdperk (0 – 2000) stond in het teken van bewustwording van de individualiteit, het ego en de vrije wil. Daarin werd de mens opgevoed. Tot en met het jaar 2000 hebben de wetten van oorzaak en gevolg het leven geregeld. De Ark des Verbonds is daarop gebaseerd. Het ego moest leren luisteren naar de wetten van oorzaak en gevolg en zuiver leren handelen. Het mocht liefde gaan onderscheiden om te kunnen komen tot de liefde die in het Aquariustijdperk (2000 – 4000) zal worden vrijgegeven.”

"Kiezen voor verandering
Maar u moet het ook nog willen en dat kan ik niet voor u doen, dat is volledig aan u. Want de mens heeft een vrije wil en die zal door de Goddelijkheid niet worden doorkruist."


Daar waar voorheen de vrije wil dus het goddelijk erfgoed was, heeft Sonia op 27 september 2008 tijdens de lezing Zelfrespect, heling van je eigenwaarde het volgende doorgegeven:
“Het ego van de mens
Ik voel een aarzeling om door te gaan en besef ineens waarom ik die aarzeling voel. Het volgende stuk gaat erover hoe belangrijk ik mijn ego nog vind, mijn werkelijke vrije wil die mijn erfgoed was. Dat gaat nu veranderen.
De vele wensen van het ego
Tot vandaag was het meest grote goddelijke erfgoed voor de mens zijn vrije wil, zijn ego. Dat gaf hem beslissingsrecht; dat gaf hem eigenwaarde en daarin kon hij voelen: ik ben een mens, ik ben een individu, ik heb macht, ik kan zeggen: “Tot hier en niet verder; dit wil ik en dat ga ik doen; ik maak mijn plannen.” Ik, ik, ik, IK. En oh, wat hebben wij dat ‘ik’ hard nodig gehad. Het was de drijfkracht voor de evolutie die gericht was op de zonnevlecht, waaraan het ego gekoppeld is. Maar de drijfkracht van de evolutie is niet meer op de zonnevlecht gericht, maar op het hart en de keel om nu de Geest naar voren te brengen.”

Op 18 oktober 2008 in Leren leven in overgave openbaart Sonia:
“De God in de mens is opengelegd
Wat brengt de nieuwe Geest Gods ons dan? De nieuwe Geest Gods zegt: “In de involutie heb Ik uw bewustwordingsweg aangezet. U mocht een individu worden. U mocht voelen dat u mens was en u mocht uw menszijn vormgeven in de stof en daarin een sterk individu worden: ik ben ik, ik ben mens, ik ben geboren als mens, als individu.” De nieuwe Geest Gods zegt nu: “Ik roep niet langer meer uw menszijn aan, Ik spreek u nu aan op uw godzijn, want in de jaren tussen 1985 en 2008 heb Ik uw innerlijke structuur als mens volledig omgebouwd. De God in u is opengelegd. U bent nu mens èn u bent God. U kunt nu zelf kiezen of u als mens blijft functioneren of als een God wilt gaan functioneren.”
U hebt de keuze tussen uw vrije wil en uw goddelijke wil. Maar de nieuwe Geest Gods zegt: “Ik roep u niet meer aan op uw vrije wil, want uw vrije wil is voor Mij geen hoogste goed meer. Ik roep u aan op uw goddelijke wil. Ik spreek u aan in uw godzijn, Ik spreek u aan in uw ziel.”

Op 1 november 2008 houdt Sonia haar laatste lezing: Verlichting
“Het godzijn in de mens
U zult het amper willen geloven, maar het is een feit dat op 27 september van dit jaar, tijdens de themadag Zelfrespect, heling van je eigenwaarde ik u mocht melden − en wij hebben er toen ook aan gewerkt − dat de vrije wil van de mens, de aardemens dus, geen goddelijk erfgoed meer is, maar dat nu de goddelijke wil van de mens zijn goddelijk erfgoed is geworden. Wanneer u nu naar binnenkeert, komt de kosmische mens naar voren en zegt: “Je bent God en de goddelijke wil in jou spreekt je nu aan."
De goddelijke wil in ons krijgt voorrang
Driekwart van de vrije wil is momenteel reeds teruggenomen. U hebt natuurlijk nog een stuk nodig om te kunnen kiezen en uw leven richting te geven. Maar die enorme schreeuwer van: ik moet in de stof, ik moet me bevestigen, ik, ik, ik, ik, was alleen maar functioneel tijdens de involutie.
Nu we teruggaan naar de Bron en als kosmische mens hoge universele taken mogen volbrengen, is het ontzettend belangrijk dat de goddelijke wil in ons zich direct meldt en dat de schreeuwlelijk, de vrije wil van het ego, even getemperd wordt. Even? Voor goed getemperd is! Nu zegt de goddelijke wil: “Hallo, je bent God, je bent mens, wij gaan leven vanuit het hogere zijn, wij gaan een nieuwe wereld bouwen, hoor je dat?”
“Oh, maar de materie is nog zo leuk, ik heb nog geen zin en mijn bed is nog zo lekker…”
"De nieuwe wereld komt in zicht
Weet u nog van vroeger toen wij de eerste stappen op onze bewustwordingsweg zetten en droomden over spirituele vervulling? Nu is de kosmische mens naar voren geschoven en moeten wij taken volbrengen. Maar ook dat wordt makkelijker omdat de vrije wil wat teruggefloten is en dat is een genade. Ik heb de hele weg nog moeten gaan met de vrije wil en die ongelooflijke persoonlijkheidscontrole die ik maar niet kon loslaten.
Die is pas zo’n vijf weken geleden teruggefloten. De persoonlijkheidscontrole is nu niet meer belangrijk, de Geest is nu de grote controle in de mens.
Maar zij die nu verlicht zijn en zij die naar verlichting gaan, hebben het wel met de persoonlijkheidscontrole op hun schouders en met de vrije wil als goddelijk erfgoed moeten doen. Vanaf nu kan het dus alleen maar lichter worden. De gezinsaura’s en familieaura’s zijn teruggetrokken, u krijgt dus minder veroordeling. Ook in de religieaura’s en cultuuraura’s gaat gigantisch veel veranderen, want nu de voorhoede van de mensheid helemaal als avatar, als Morgenster, staat, kan de goddelijke adem aan de nieuwe wereld bouwen. Dat ziet u al op dit moment, het is geweldig. Straks met de kerstuitstorting (2008) gaat deze goddelijke adem over de wereld, en zult u zien wat een versnellingen er komen op deze prachtige weg naar verlichting, en hoeveel lichter de weg geworden is door de ongelooflijke creaties die we de laatste tijd gegeven hebben.
Ik verwelkom u op uw pad naar verlichting.”

Bovenstaande drie lezingen zijn opgenomen in het boek Op weg naar verlichting, Het pad van verlichting van de mens in een nieuwe tijd.


Op één punt is Dennett het met Swaab eens: er is geen ziel. Voor een Aquarius-mystieke kijk hierop verwijs ik naar mijn voorgaande artikelen van 11 april Pasen 2012, - Lang leve de ziel, deel I en II.
Wie geïnteresseerd is in een groter overzicht over de vrije wil kan dit opvragen via bovenstaand e-mail adres.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten