Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

maandag 10 december 2012

Psychose

Op 4 december promoveerde Sanne van Dongen aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op de volgende conclusie in haar proefschrift: Psychotische patiënten die geweld gebruiken, hebben opvallend vaak last van achtervolgingswanen. De politie moet hier alerter op zijn. Niet alleen de agressie moet worden bestreden, vindt Sanne. Je moet de persoon in kwestie met een simpele vragenlijst testen op ‘waanstress’.

In 1993 is mystica Sonia Bos gestart met een groot aantal lezingen, dat zij mocht vormgeven in het kader van het aarden van een stroom nieuwe universele wereldlering. Op deze wijze wordt de Aquariusmystiek naar de mens gebracht, met het doel impulsen van vernieuwing te geven aan diverse gebieden van de maatschappij. Als spiritueel genezeres heeft Sonia Bos veel psychotische mensen geholpen. Het is als mystica dat zij een totaal nieuwe visie op de mens schetst, uit liefde voor de psychotische mens. Want zo schrijft zij in haar voorwoord: “Wanneer je eenmaal een psychotische mens werkelijk hebt ontmoet en in je armen hebt gesloten, een mens die niet meer weet wie hij is, die zichzelf verloren heeft, dan kun je alleen maar van hem houden en wil je voor hem opkomen! Hij heeft deze liefde immers zo verschrikkelijk hard nodig. Want niemand is méér reddeloos, meer verloren, dan de mens die zichzelf volledig kwijt is.”

“In de reguliere geneeskunde is nooit volledig begrepen hoe het mechanisme dat tot psychose leidt zich in de mens voltrekt. Ook is er nog weinig bekend over de diepste oorzaken. Daardoor kan de psychotische patiënt meestal niet afdoende worden genezen.
Met psychofarmaca kan de psychotische mens echter wel ingesteld worden, waardoor zijn angsten en psychosen onder controle worden gebracht. Helaas herken je de oorspronkelijke mens dan niet echt meer. Zijn persoonlijkheidsstructuur is ernstig aangetast en door het medicijngebruik is hij minder helder en aanspreekbaar.
Tot op heden kon er ook langs spirituele weg vaak weinig voor de psychotische mens worden gedaan. Daarin is door het inzetten van het Aquariustijdperk verandering gekomen. Door een grote bewustzijnsmutatie werd de mens de kosmische mens. Hij kreeg een dertienvoudig bewustzijn, waarmee hij de Bron kan omvatten en de scheppingskracht kan verlevendigen. Met de nieuwe vermogens die de mens daardoor kreeg, kan hij de psychotische patiënt een holistische benader- en geneeswijze aanbieden.
Dit boek geeft de Aquariusvisie op psychose en op de psychotische mens, waarin de nieuwe holistische heel- en benaderwijze van de patiënt worden verklaard. Daarmee wordt de weg naar een volledige genezing gebaand!”
Een meditatie, lichtwezenheling en de verschillende fasen van het geneesplan zijn bijgevoegd.

In 2006 krijgt Sonia nieuwe mystieke lering door ten behoeve van de psychotische patiënt. Onderstaand een toelichting op de lezing Psychose:
Wat is psychose? Psychose is een ziekte waardoor de patiënt buiten de realiteit van het leven komt te staan. Deze ziekte kenmerkt zich door hallucinaties en wanen en deze stroken niet met de realiteit zoals de meeste mensen die definiëren. Vanuit de spiritualiteit bezien, wordt de realiteit echter niet bepaald door wat een grote groep mensen op aarde vindt, maar door de kwaliteit van het bewustzijn van de betreffende mens.

Elk mens kent een eigen realiteit. Deze wordt gevormd door de 39 lagen die zijn bewustzijn telt. Het bewustzijn wordt gedragen in een lichtstructuur, die ook wel aura of lichtei wordt genoemd. Of een mens psychotisch wordt, hangt echter niet af van de hoogte of laagte van zijn bewustzijn. Iemand wordt psychotisch als zijn lichtstructuur door een grote psychische druk zo beschadigd is, dat de eivorm van zijn bewustzijn verloren is gegaan, waardoor een deformatie van zijn realiteit is ontstaan!


In Omgaan met de psychotische patiënt is Sonia ingegaan op hoe psychosen kunnen ontstaan uit oertrauma’s zoals: het afwijzen van jezelf, het leven, je plekje op aarde en de dualiteit waarin wij leven. Hierin wordt verklaard wat er onder invloed van deze oertrauma’s met de lichtstructuur van de mens gebeurt en welke ernstige vormen dit kan aannemen.
Deze materie, die Sonia hier samenvat als ‘de aardemens psychosen’, wordt tijdens deze themadag bekend geacht. Van daaruit gaat zij verder met het mechanisme van psychose en verklaart dieper de degeneratie van de lichtstructuur. Bovenal belicht zij de nieuwe vormen van psychosen die het gevolg zijn van het voortschrijden van de evolutie en verklaart zij het hoe en het waarom van deze psychosen.
De lezing Psychose is als volgt opgebouwd:
1.      De opbouw van de lichtstructuur
2.      Nieuwe oorzaken van psychose
3.      Gevaren op de weg
4.      Lichtwezenheling en integratie


Zie de uitgebreidere informatie op de webshop! Zowel het boek als de reader of CD zijn verkrijgbaar op de webshop van Sonia Bos. Aanraders voor iedere hulpverlener die met psychotische mensen werkt. Lichtwezenhelingen en cursussen volgens de Aquariusmystiek worden o.a. door Marja Overheul en Annemiek van der Zant gegeven; zie hiervoor de weblinks in de rechterkolom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten