Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

woensdag 24 oktober 2012

Orgaandonatie

Deze week is de week van de orgaandonatie. In de wetenschap en politiek wordt druk gediscussieerd of mensen al of niet verplicht kunnen worden om na hun overlijden een orgaan af te staan om de wachtlijst in de gezondheidszorg terug te dringen. Sonia Bos, mystica en woordvoerster voor de Aquariusmystiek geeft in haar boek Het Rad van Wedergeboorte (1994) haar visie hierover:

Vraag: Momenteel is er veel te doen over het wel of niet invullen van een orgaancodicil. Bij de mensen die aan het overgaan zijn en zo’n codicil bij zich dragen, worden nog voordat de dood helemaal is ingetreden de organen al weggenomen of dat gebeurt kort na het sterven. Wat gebeurt er met deze mensen?

Sonia: “De mens die een orgaan afstaat, raakt in verwarring: een deel van zijn bewustzijn gaat niet mee over. In elk orgaan bevindt zich een stuk van zijn bewustzijn. Dat bewustzijn wordt door de transplantatie gedwongen om in het lichaam van een ander door te leven. Het betreffende orgaan geeft echter ondertussen nog wel impulsen aan de overledene door. U begrijpt dat daardoor een Babylonische spraakverwarring ontstaat. Hiermee kunt u uw eigen oordeel vormen.”

En in Op weg naar de zon (1994) komt opnieuw de vraag naar voren:

Orgaandonatie: juist of onjuist?
Vraag: Wat gebeurt er met de ontvanger van een orgaandonatie en wat met de donor? Beïnvloedt het afgeven van het orgaan het stervensproces van de donor?

Sonia: “Kosmisch gezien is orgaandonatie niet juist. Elke cel van een gedoneerd orgaan is verbonden met de blauwdruk van de gever. Het orgaan wordt echter getransplanteerd in een lichaam dat functioneert binnen de blauwdruk van de ontvanger. De blauwdruk van de gever en van de ontvanger zijn niet gelijk en daarom is het kosmisch gezien onjuist. Soms kan echter voor de ontvanger – door het ontvangen van een hoger bewustzijn in hem – wel een stuk groei ontstaan. Dat kan dan wél functioneel zijn.

Hoe zit het dan met de gever? Om te mogen opgaan in hoger leven trekt de gever tijdens het sterven zijn blauwdruk langzaam terug uit het leven. De blauwdruk van het gedoneerde orgaan wil ook overgaan naar hoger leven. Alleen, de donor kan dit stukje niet meenemen. Er zal een gat in zijn meegenomen bewustzijn ontstaan en dus ook een gat in zijn verwerkingen. Als zodanig is orgaantransplantatie kosmisch gezien ook onjuist.

Het geven van een orgaan is een daad van altruïsme en brengt de mens op een hoger plan. Zo bezien is het juist om te kunnen geven, zelfs iets van jezelf. De mens bouwt door zijn daad van altruïsme een positief karma op. Toch blijft orgaandonatie aan de basis onjuist. De verwerkingen op het niveau van het afgestane orgaan worden namelijk bij de gever in de sferen belemmerd. Uit de cellen en het weefsel kan niet alle informatie worden meegenomen. Dat proces zal moeten wachten. Voor de gever kan bovendien de incarnatiecyclus worden vertraagd. Hij kan niet verder op zijn kosmische weg, zolang zijn kosmische informatie elders vertoeft.

Een andere benaderwijze
Het is veel beter om de mens te begeleiden in de fase waarin bijvoorbeeld zijn hart ziek is, maar er nog niet getransplanteerd hoeft te worden. De achterliggende problematiek die tot zijn hartproblemen heeft geleid kan dan nog worden getransformeerd. Hij kan dan worden begeleid om versneld tot een hoger bewustzijn te komen, waardoor zijn problematiek zal oplossen. Dit is effectiever en juister dan een gedoneerd hart in de mens te plaatsen.

Er zal nieuw bewustzijn mogen komen dat inzicht geeft in de bewustwordingsweg van de mens, waarin ziekte van de organen verbonden wordt met de problematiek van de mens. Een andere denk- en benaderwijze van ziekte, dood en genezing is hard nodig. Het leven zou ook niet eindeloos gerekt moeten worden. Een mens te laten sterven als het zijn tijd is, is een genade. Een andere visie op leven en dood is reeds gegeven en opgetekend in de aquariusmystiek.


Het is heel essentieel om met transformatie in de blokkades van de mens (en zijn omgeving) te werken. Zijn ziekteprocessen zullen u daarbij stimuleren, evenals andere moeilijke dingen die op uw weg komen. De spiegel van de ziel zal steeds minder werken, de mens zal het karma universeel gaan uitwerken. Daar hoort een universele benaderwijze van het leven bij, zoals transformatie. In de universele waarheid van het leven ligt transformatie, het werken met de scheppingskracht, ingebed.”

En in Het dierenrijk op weg naar verlichting (2001) zegt zij over orgaandonatie: “Als voorbeeld van verzet kunnen we het doneren van organen nemen. Door het houden van een grote wervingscampagne voor orgaandonatie hoopte men ontzettend veel toezeggingen te krijgen. Wat men er echter mee bereikt heeft, is dat de mens erover ging nadenken. Het gevolg was dat er juist minder mensen zich opgaven; de mens had een innerlijk ‘nee’ gevoeld. De mens voelt dat als hij een orgaan afstaat hij ook een deel van zijn bewustzijn afstaat, dat dan in een vreemd organisme verder moet leven. Hierdoor ontstaat er verwarring in de kosmische ordening van zijn bewustzijn. Dus als de mens bewust over de dingen gaat nadenken, komt er van binnenuit een ‘nee’.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten