Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

woensdag 17 oktober 2012

In contact met je innerlijke leiding via mediumschap of via de mystieke weg?

In het Aquariustijdperk dat rond de eeuwwisseling een aanvang heeft genomen, groeit het bewustzijn van ieder mens tot steeds grotere hoogte. Degenen die deze weblog vinden, worden innerlijk geleid om naast hun persoonlijkheid (lagere zelf), op zoek te gaan naar meer achtergronden omtrent hun ziel (hogere zelf) en geest (hoogste zelf). Op zoek naar hun ziel: degene die zij zijn over alle voorgaande levens heen, en hun geest zoekt de verbinding met de Geest, het goddelijke in hen.
In het boek Op weg naar de Zon, Een weg naar hoger genezen is een hoofdstuk gewijd aan Innerlijke Leiding. Sonia Bos zegt o.a. daarover: “Werken vanuit de innerlijke leiding is niet gebaseerd op mediumschap, kent geen entiteitenbegeleiding. Het is een weg van het ontplooien van het innerlijk meesterschap in u, van de mystieke goddelijke verbinding. Als u zich naar buiten richt, zult u de Bron niet vinden. Dan kan het zelfs gebeuren dat u in aanraking komt met de astrale wereld, waardoor u in allerlei onzuivere trillingen terechtkomt. Op deze wijze kunt u wel willen bijdragen aan de grote wereldtransformatie, maar uw werk zal niet de vrucht dragen die het had kunnen doen, want de innerlijke impuls, de innerlijke leiding, kan slechts uit de Bron in uzelf komen.
Uiterlijke communicatie en misleiding
Eenieder die van nu af aan denkt op de uiterlijke manier te kunnen communiceren, wordt misleid. Dat is een zeer boude uitspraak, maar ik sta er voor honderd procent achter. Als ik dat niet doe, dan kan ik velen van u straks in een inrichting opzoeken. Ik spreek uit ervaring, want, zoals ik eerder al zei, bevinden twee vriendinnen van mij zich reeds in zulke mensonterende omstandigheden. Iedereen die dus zegt een meester als entiteit naast zich te hebben, kunt u van nu af aan vertellen dat zijn verhaal niet meer klopt!
De innerlijke ontmoeting met de Meesters
De Meesters hebben loges geopend om de mens innerlijk te begeleiden. Wees echter waakzaam voor de mens die zegt: “Ik heb de Meester Morya net nog voor me zien staan” of: “Hij stond naast mij en gaf mij inspiratie door.” Vergeet het dan maar, want in de nieuwe stroom van evolutie kan zo’n meester slechts ín u zijn.
De weg leidt niet voor iedereen naar de inrichting. Er zijn ook mediums die zich staande kunnen houden met hun entiteitenbegeleiding en ook professioneel gezien goede boodschappen brengen. Zij doen dat echter altijd vanuit menselijk bewustzijn dat overgegaan is, dus niet vanuit de Bron. Dat menselijk bewustzijn is per definitie beperkter dan het bewustzijn van de Bron. Bovendien zal dit ophouden te bestaan.
De verbinding met het goddelijk bewustzijn
De innerlijke leiding verbindt u met het goddelijk bewustzijn. Dit zal u nimmer misleiden, maar zal u altijd op de juiste weg brengen. De keus die de mens maakt is: wil ik de sensatie, het paranormale, of leg ik dat wat in mij ontwikkeld is in handen van de Bron?”
Innerlijke leiding
Sonia legt uit waarvoor je je innerlijke leiding kunt aanspreken: Bijvoorbeeld voor verzachting van pijn. “U keert dan in en u visualiseert één van de transformatiesymbolen die u met uw innerlijke leiding, de innerlijke Bron verbindt. U kunt daar ook terecht als u liefde nodig hebt, of als u zich vaak zo eenzaam voelt.”
Wat er nog allemaal meer mogelijk is op wereldniveau, leest u in bovengenoemd boek.U kunt uw innerlijke leiding op een zuivere manier aanroepen door drie universele symbolen te visualiseren. Deze drie symbolen vindt u, samen met de transformatiesymbolen op een van de kaarten in de webshop van Sonia Bos of kijk even in mijn rechterkolom bij de downloads onder Universele Symbolen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten